Montague Keen Foundation

Povolení

Paní Veronica Keen udělil povolení k 20/05/2014.

29. prosince 2014

28.12.2014Montague Keen – 28. prosince, 2014  
Celý systém života, jak ho znáte, se rozpadá.  Je to zřetelné. Šíří se zmatek, když vše, v co jste věřili, se před vámi ukazuje, že je PROHNILÉ DO MORKU KOSTÍ. Lidstvo se stalo obětí největšího podfuku v dějinách vesmíru. Vy, mí přátelé, kteří jste byli vybráni, abyste odhalili pravdu a odstranili zkorumpované z mocenských pozic: nastal čas,  abyste viděli iluzi takovou, jaká je, a poté aby byl život na Zemi znovu vybudován pro lidstvo. Ti, kdo si vynutili přístup na Planetu Zemi,  vetřeli se na mocenská místa po celém světě a pozměnili skutečné dějiny člověka  jak se jim to hodilo, se musí připravit na to, aby opustili Zemi stejným způsobem, jakým si vynutili přístup sem. Oni  nikdy nebudou moci pozvednout své vědomí. Navždy zůstanou ve 3D. Proto se tolik snaží udržet co nejvíc z vás ve 3D - abyste byli stále po ruce jim sloužit. Bohužel, mnozí z vás jste příliš vystrašeni, abyste se zajímali o pravdu a pohnuli se  vpřed.  Zapletli jste se se systémem kontroly, takže budete muset prožít zbytek vašich životů na Zemi v  úrovni třetí dimenze. 

Boj ve vesmíru je stále od vás vzdálen, ale brzy  budou všichni vidět o tom stále jasnější důkazy. Boj o duše neutuchá. Je to zřejmé všem, kdo jsou probuzeni.  Mnohým z vás byly ukradeny frekvence, i když si to vůbec neuvědomujete.  Způsobuje to, že jste úplně ovladatelní a servilní.  Tak je pro kabalu lehké, aby vás použila jako otroky, abyste útočili na ty, kteří se pokoušejí  probudit vás a dostat ze systému kontroly.  Prodali jste své duše, aniž byste věděli, co činíte.  Za posledních 2000 let kabala vše plánovala.  Jediné, s čím nepočítali, bylo PROBUZENÍ, ke kterému dochází. Nevěřili, že by lidé mohli pozvednout své vědomí natolik, aby jasně viděli, co se děje. 
Vše v televizi, v novinách, ve vzdělávání, potravinách,  vodě, vzduchu, atd. bylo vytvořeno  tak, aby vás udrželo ve 3D. Celá historie, jak vás ji učili, je nepravdivá: zcela falešná. Byla napsána těmi, kdo vás ovládají, aby zmátla vaše mysle. Nic, opakuji - nic nezačalo na Východě. Začalo na Západě. JIŽ TATO JEDNA PRAVDA ukazuje, že vše, co jste se naučili, je zcela vymyšlené. Příslušníci kabaly vymysleli náboženství, a napsali Bibli, aby  tak zajistili, že přijmete jejich konsipraci. Kristus žil dlouho předtím než římsko - katolické náboženství vůbec existovalo.  Nic, co označují za evangelium není pravda.  Vytvořili příběh o Kristovi, který není pravdivý: nebyla stáj, kříž, ani národnost. 
Na naší straně života je obrovská snaha o záchranu lidstva a Planety Země. Pomáhají nám dobré bytosti z jiných planet a probuzené duše na Zemi, které obětovaly své životy pro tuto konečnou fázi.  Na ty, jejichž úkolem je nám pomáhat, je nelítostně útočeno zbraněmi, o nichž nemáte ani potuchy. Kabala má o mnoho sofistikovanější zbraně, než jste si vědomi.  Vy znáte pouze skalární a  mikrovlnné zbraně, atd. Když příslušníci Kabaly cestují, nepoužívají metody, známé lidem.  Mohou se pohybovat rychlostí, která by vás ohromila. Vaše nevědomost vás udržuje na místě. Pravdou je, že žijete ve světě, o němž nic nevíte. Kabala může dokonce číst vaše myšlenky, takže jsou vždy o krok před vámi. Dokud se neprobudíte a nebudete stát při sobě, zůstanete bezmocní.  
Irský národ si tuto skutečnost uvědomil. Spojili se, aby provedli vyžadované změny; a v tom uspějí. Prosím, modlete se za ty, kdo se vás pokoušejí vyvést z temnoty. Někteří procházejí těmi nejstrašnějšími zkušenostmi, včetně chemikálií v potravinách a vodě, a implantovaných přístrojů.  Nezávadné předměty mohou být použity na implantování temných energií, jakož i myšlenek a cílů, které jsou dotyčné osobě zcela cizí. Tito lidé potřebují vaši pomoc, když se snaží osvobodit z této temné kontroly.
Jakmile převezmete kontrolu  nad vaší planetou a odstraníte vše, co je temné a zkorumpované, vše bude obnoveno.  Znovu bude svítit slunce a bude obnoven mír. Odstraňte pouta kontroly.  Pamatujte, že kabala nemůže existovat ve světle, takže vyzařujte své světlo a sdílejte ho se všemi na  vaší cestě, a nastolíte mír. To je vše, co potřebujete dělat. Kabala se vašeho světla bojí, protože je mocnější, než jejich zbraně. Když to děláte, my, z Ducha, znovu půjdeme s vámi, abychom vám pomohli obnovit harmonii. 
Kabala se velmi snažila zabránit tomu, aby v Irsku vzniklo naše centrum.  Bojí se toho, že by se Irové mohli probudit a zjistit PRAVDU O TOM KDO OPRAVDU JSOU. Centrum musí vzniknout, protože dá impuls dalším zemím, aby se tam stalo totéž a lidé se spojili a odstranili  vše, co je zkorumpované. Irsko povede cestu. Budeme mít Centra všude na světe, protože lidé budou potřebovat pomoc, aby se mohli přizpůsobit zcela novému způsobu života. Mí kolegové a já, ve světě ducha, chceme poděkovat všem, kdo  mají stále víru v moji práci s Veronikou. Víme, že je to potřebné a tak to bude pokračovat.  Láska povede cestu vpřed. Pro zlomyslnost není místo, protože takové útoky škodí duši. Vaše duše je věčná, vše ostatní je pomíjivé. 
Buďte připraveni a udělejte si plány na dobu, kdy kabala Zemi opustí.  Musíte být připraveni  vyrovnat se se zmatkem, který po sobě zanechají.  Zničí toho tolik, co budou moct, když budou odcházet. Lidstvo zmařilo jejich plány  na to, aby měli planetu sami pro sebe, pouze s několika lidmi, kteří by jim sloužili; planetu bez „ nepotřebných jedlíků“. Tak by byli mohli žít ve své pravé podobě,  aniž by se museli přizpůsobovat tomu, žít v tělech, podobných lidským.  Byli by mohli být sami sebou, a bez zábran vypadat tak, jací opravdu jsou. 
Za chvíli začne rok 2015.  Rozhodnete se šířit světlo a lásku všemu lidstvu? Budete stát společně s vašimi bližními a  odstraňovat ze Země vše, co  je temné a zkorumpované? Prosím, udělejte vše, co můžete, abyste pomohli vytvořit lepší budoucnost pro celé lidstvo. Budoucnost, bez korupce. Odstranění všech chemikálií z jídla, vody, vzduchu , léků, atd. Začněte si dělat plány, jak byste chtěli, aby vypadal život na Zemi. 
Chci vás požádat, abyste pochopili, že Veronika momentálně prochází velmi těžkým obdobím, kdy čelí útokům a nedostatku spánku. Obává se o přátele, které drží kabala. Protože to je poslední bašta kabaly a ničí každého, o kom si myslí, že jim stojí v cestě. Boj se stal velmi bezohledný. Posílejte lásku tomu, který bojuje, aby se osvobodil z okovů kabaly. Před svým návratem na Zem si zvolil, že zažije hloubku temnoty, aby  se mohl vcítit do těch, kteří to zažili.
Dívejte se do budoucnosti, kterou tvoříte. Zajistěte, aby byla mírumilovná a harmonická pro všechny, kdo na Zemi žijí.   
Mé srdce je s tebou, Veroniko, protože vím, čím procházíš. Není to lehké. Je to těžká a bolestivá cesta, ale docílíme toho, co jsme si předsevzali. Jsme tři v jednom, a když je zraněn jeden, jsou zraněni všichni tři. To nelze změnit, protože to tak je od začátku věků. My tři jsme spolu úspěšně pracovali po mnoho životů a budeme v tom pokračovat.    
Má drahá, obklopujeme tě láskou a světlem.  Tvůj navždy oddaný  Monty.


Website: The Montague Keen Foundation

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal. Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; 
NWBKGB2L

22. prosince 2014

21.12.2014Montague Keen – 21. prosince, 2014  
Drahá Veroniko, bolí mne srdce, když vidím, jak na tebe různým způsobem útočí. Bolest, kterou jsi zažila v posledním týdnu, byla zapříčiněna velkým šokem. Bylo to nečekané, takže jsi nebyla připravena. Naštěstí byla s tebou přítelkyně. Děkuji, že byla k tobě laskavá. Byla svědkem útoků a jednou o tom napíše. Důvod, proč se útoky stupňují, je následující:
Boj mezi Světlem a Temnotou se dostal do nové fáze. Kabala neodejde ze Země bez velkého boje.  Nereagují na žádné diplomatické výzvy, aby odešli v klidu. Pokud si myslíte, že právě teď nejste ve válce, nikdy jste se více nemýlili. Tato válka probíhá na všech úrovních a v blízké budoucnosti se stane více viditelnou. Vaše nebe je velmi zataženo kvůli velkému chemtrailsování a tak je zabráněno, aby bylo jasně vidět, co se děje. 
PTEJTE SE, co před vámi skrývají? Když je nebe jasné, využijte to, abyste se podívali na „hvězdy“, protože na jejich povrchu je patrný velký pohyb. Také si všimněte, jak váš měsíc z času na čas mění tvar. Když se to stane, chvilku na to se nebe zatáhne. Věci nejsou takové, jakými se zdají být. Je tomu tak již dlouho. 
Zemi se pokouší ovládnout několik ras. Nebudu je jmenovat, protože vás nechci vyděsit. Na Zemi jsou rasy, které jsou vám zdánlivě podobné, ale tak to není. Podobně jako ty, kterým se podařilo dostat do našeho domu. Tvá přítelkyně tě ochránila.
Energie světla sestoupí na Zemi a vy je poznáte. Víš, co je třeba udělat. Nic nemůže tomuto posunu zabránit. Temní se pokusí vlákat mnoho lidí do tzv. přátelských kosmických lodí. NEJSOU takové! Temná strana potřebuje duše, aby zaplnila jiné dimenze, a ony budou pro lidstvo navždy ztraceny. Na rozkaz Kabaly budou části vašeho světa zničeny. Chtějí vytvořit paniku, protože potřebují váš STRACH. Vždy budou překrucovat pravdu. 
Vím, že někteří se neprobudí, ani když mají pravdu před očima. Kabala na to spoléhá. Podívejte se na symboly ve vašich ulicích: figuríny v obchodech s pokroucenými rohy. To jsou znamení bestie, přímo před vámi. Jaké poselství je za tím?
Stále víc lidí, kteří se odváží promluvit, je zavíráno, zavražděno, anebo mají „nehodu“. Seznam roste. Temná Strana se vás pokouší umlčet.  Dělají co mohou, aby se k vám pravda vůbec nedostala.  Potřebují vás udržet v matrixu 3D BEZVĚDOMÍ.  Zase umístili mřížku nad mřížkou ley linií Země. Přežití Planety Země závisí na vaší práci s ley liniemi. Je to mimořádně důležité. PROSÍM, pokračujte v této práci. Časem vám bude ukázáno, jak důležitým způsobem jste přispěli k tomu, aby planeta přežila. 
Kabala neuspěje, ale mohou vzít sebou mnohé z vás. Musíte stát pevně na zemi. Nemůžete to dělat se zavřenýma očima. Musíte si vyvinout rutinný způsob ochrany.  Spojujte se s  prostorem vašeho srdce, a přes něj na jedné straně se středem Země, a na druhé straně s Centrálním Sluncem. Stoupněte si do světelného sloupu a pak se propojte s nebem a zemí. Žádná negativní energie nemůže vstoupit do světla, takže se naplňujte světlem, jak jen můžete. Ochraňujte Zemi, protože kabala zablokovala slunečné světlo. Znovu se to upraví. Posunete se do 5D Lemurského věku. Zůstal pohřben ve vašich vzpomínkách, ale znovu rozkvete.

Země se připravuje na to, aby přestála velké změny, větší než si dovedete představit, aby vás přivedla do Nového Věku, což je nový dimenzionální stav života. Lemurie nikdy Zemi neopustila, pouze odešla z vašeho pole vnímání. Nyní jste ve fázi Závěrečné Hry. Ukončí dlouhé období otroctví, které nezotročilo pouze všechny živé bytosti na Zemi, ale Zemi, Gaiu, samotnou. Nyní máte šanci změnit to. Tak buďte součástí tohoto osvobození a zažijte přechod jako první.
Každý z vás má odpovědnost vůči všemu lidstvu a planetě, a před tím se nelze schovat. Jděte se změnami, pracujte s nimi.  Budete v pořádku - když budete držet spolu, proto vás nelze porazit. Ti členové kabaly, kteří odmítají opustit Planetu Zemi, shoří nebo se vypaří.  Nebude to hezký pohled, ale vybrali si to.  
My, v duchu, tuto válku sledujeme.  Je mimořádně brutální. Kabala může ztratit všechno, takže bude pokračovat až do hořkého konce.  Na obou stranách vidíme velké ztráty. 
Omlouvám se, že přicházím s touto informací v tomto čase šťastných rodinných setkání, ale kdo je připraven, není zaskočen. Budete mít čas, abyste si o tom přes svátky promluvili. 
Užijte se období svátků, protože budou poslední v této podobě. Brzy budete moct slavit osvobození ode vší temnoty. 

Moje drahá, ještě stále jsi velmi křehká. Dávej na sebe pozor a pokus se odpočívat, protože jsi ve velkém stresu.
Jsme stále s tebou. Tvůj oddaný Monty. Website: The Montague Keen Foundation

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal. Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; 
NWBKGB2L

16. prosince 2014

14.12.2014Veronica Keen – 7. prosince, 2014  
Bohužel, tento týden nemohu s Montym psát.
Síla útoků je nesnesitelná. Kabala je pevně rozhodnuta zabránit tomu, aby pravda vyšla najevo.  Mají v plánu naplnit předpověď o falešném útoků mimozemšťanů na Londýn. Určití lidé znají podrobnosti. Chtějí lidi přinutit, aby zůstali ve 3D, a přijali další bezpečnostní opatření a chtějí nás zavést do Agendy 21. 
Potřebuji čas, abych se pokusila znovu nabrat sílu. Prosím, pochopte, že nemohu odpovídat na všechny mejly. Jsem teď v příliš velkém stresu.  Plně rozumím tomu, proč se Jean Haines momentálně stáhla. Doufám, že v příštím týdnu budu pokračovat.

V lásce a světle, Veronika

Website: The Montague Keen Foundation

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal. Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; 
NWBKGB2L

7. prosince 2014

07.12.2014Montague Keen – 7. prosince, 2014  
Každým dnem se blížíte k cíli, jak je odhalována korupce a její praktiky. Nyní nemůžete pochybovat o těch, kteří drželi lidstvo v otroctví.  Dělají vše možné, aby vás zmátli tak, abyste jim i nadále sloužili.  Moc, kterou mají, si vzali od vás. 
Nacházíte se na křižovatce. Musíte si vybrat: otroctví nebo svoboda?  Vidí vás jako „Nepotřebné žrouty“ (Henry Kissinger). Pohrdají vámi; protože v jejich očích jste tu jenom proto, abyste jim sloužili. Vše, co máte, vám vzali a vy jste jim to dovolili.  
Probuzení Irové vyjdou 10. prosince do ulic. Poslouchejte jejich výzvu, vychází přímo ze srdce.

10. prosince Irsko povstane 

Každá země na světě bude následovat to, co začnou Irové. Každý, kdo je probuzen, by měl být v duchu s Iry, když budou kráčet, aby vyvedli lidstvo z útlaku. 10. prosince by lidstvo mělo kráčet JAKO JEDEN, aby žádalo odstranění všeho, co je zkorumpované. Je to první krok, na který jste čekali. Irsko povede cestu. 
Bylo by bývalo dobré, kdybychom měli k dispozici Centrum v Irsku, ale kvůli falešným obviněním a úmyslným obstrukcím nebylo dost peněz. Takže se budeme snažit najít jinou vhodnou budovu. Prosím, zůstaňte s námi, protože uspějeme; je to příliš důležité, než abychom od toho upustili. 
Genetická mřížka svolává všechny ty na Zemi, kteří nemají duši, aby se připravili na to, shromáždit se k odchodu. Pokud zůstanou, zahynou. Nemohou si s sebou vzít vše, co na Zemi získali; takže své bohatství zde zanechají. Téměř jste jim dovolili, aby si vzali celou Zemi a oni použili všechny možné způsoby, aby vám zabránili probudit se.  Lidé byli krutě zneužiti, když jim bylo říkáno, že je vše v pořádku. Někdy bylo dokonce říkáno, že přijde kosmická loď, která vás vyzvedne a vezme do světla. Ale NE, NENÍ TO PRAVDA. 
Pamatujte, že vaši utlačovatelé mají technologie, které vám nejsou známy. Mohou vstoupit do myslí těch, o kterých si myslí, že je mohou použít. Chtějí se vás zbavit, protože chtějí, aby na Zemi žily jenom bytosti bez duše. Daně, které jim platíte, jsou používány na nákup jedů ve vaší vodě, jedů ve vaší stravě a jedů ve vzduchu, který dýcháte. Pak vás ZABÍJEJÍ očkováním a léky, když ze všech jejich jedů onemocníte. Musíte se vzbudit a uvědomit si to. Platíte jim za to, aby ničili lidstvo, aby mohli převzít vaši planetu. 
Bitva o Zemi dosáhla kritickou hranici. Musíte vystoupit. Poprvé v historii lidstva bude do toho zapojen Prvotní Stvořitel. Na Zemi jsou tací, kteří potřebují vaši podporu. Zapomeňte na rasu nebo víru. Je to lidstvo jako celek, které potřebuje přežít. Nemůžeme vám sdělit všechny podrobnosti, protože to by způsobilo, že Veronika a ti, kteří jí pomáhají, by mohli být vystaveni útokům.  Již tak až příliš trpěla útoky, ke kterým doposud došlo. 
Toto odstranění bylo plánováno. Bylo potřeba, aby se na Zemi vrátili ti správní lidé, s myslí  vnímající, že Země je ničena a okupována.  Nyní jsou na Zemi ti, kteří se doposud neukázali. Když to udělají, nebudete pochybovat o tom, kdo jsou. Vše se stane, až bude pravý čas. My, ve světě Ducha, uděláme vše, abychom vám pomohli přemoci vaše utlačovatele. Pak vám pomůžeme vytvořit svět bez konfliktů. Svět, kde se myšlenka stane normou, tak, jako je tomu zde. Máte se mnoho co učit. Když se dostanete pryč ze systému kontroly a uvědomíte si, že jste bytostmi světla, uvidíte, že jste schopni mnohého, než byste si nyní dovedli představit. Bude pro vás tak vzrušující, dovědět se, kdo jste. 
Dívejte se do budoucnosti. Rychle zapomenete na tento současný život se vší jeho beznadějí, depresí a ovládáním. Když bude odstraněna mřížka kontroly, Země se vrátí do stavu nádherné planety, jakou byla předtím, než byla zabrána.   

Lidé začínají rozpoznávat ty, kteří nejsou lidmi;  ty, kteří se jenom zdají být lidmi. Ty, kteří nemají duši nebo žádný soucit, ty, kteří jsou schopni zabít tisíce lidí bez jakékoliv výčitky.  Jste toho svědky znovu a znovu. STRACH vytváří kyslík, který POTŘEBUJÍ, protože mají potěšení z lidské krve. Lidstvo jim tuto potřebu ulehčuje, aniž by chápalo, že zabíjí svou vlastní rasu. Pozorně přemýšlejte, než svolíte k nošení uniformy. Podrobně se podívejte na to, co bude po vás požadováno. Budete žádáni, abyste potlačovali anebo zničili vaše bližní. Chcete dělat špinavou práci pro Kabalu? Oni NIKDY nejdou do války, protože vy to děláte za ně!

Ti, kteří jsou u moci, tam jsou proto, že jste je tam dosadili vy. VY jste odpovědni za to, že jste jim dali moc.  Blbnou vám hlavu loajálností, atd. Musíte se naučit přemýšlet o sobě jako o lidských bytostech, měli byste být loajální k lidstvu, ne k rase nebo víře. Přišli jste na svět bez nálepek a JSTE SVOBODNÍ, ABYSTE ČINILI VLASTÍ ROZHODNUTÍ.  Nálepky jsou vám podsouvány a vy je bláhově přijímáte. Ale kdykoli jste schopni se osvobodit a myslet za sebe a rozhodnout se, jak chcete prožívat svoji zkušenost na Zemi. 
Toto je čas velkých změn. Účastněte se této změny v pozitivním slova smyslu. Vaše budoucnost závisí na rozhodnutích, která nyní učiníte. Ať vás vede láska k lidstvu.
Posílejte lásku a světlo Irům, protože 10. prosince v míru vystoupí, aby převzali kontrolu nad svou zemí. Používejte SLOVA, ne kulky. Lze to udělat. Nastal čas konat. 
Irsko je klíčem, který vše odemkne. 

Moje lásko, je to pro tebe těžká doba. Jsem vždy po tvém boku.
Tvůj oddaný Monty


Website: The Montague Keen Foundation

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal. Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; 
NWBKGB2L

1. prosince 2014

30.11.2014Montague Keen – 30. listopadu, 2014 
Každá složka Vatikánu kolabuje, a s tím i všechna KORUPCE, která držela váš svět v područí. Nyní vidíte jejich lži, takže jim neskočíte na jejich hranou pokoru a péči, zejména v této roční době. 
Vánoce SE NIKDY NEODEHRÁLY tak, jak je vám to prezentováno. Ježíš se nikdy nenarodil ve chlívě. Vytvořili tuto pohádku na Koncilu v Nice.  Upoutala představivost lidí a byla použita, aby bylo upevněno náboženství. Nicméně, Kristus existoval. Nenarodil se z Člověka: materializoval se na Zemi a cestoval po světě a učil. Když nastal čas, dematerializoval se a Zemi opustil. 
Nebyl žádný KŘÍŽ,  ani smrt, jak ji znáte.
Za starých časů byli lidé naprosto všemi způsoby propojeni s Vesmírem. Chápali, jak funguje. Byli mnohem pokročilejší, než jste dneska vy. Měli spojení se životem po smrti a Řím se postaral, aby jejich chápáni života byla zničeno. Řím použil sílu, aby odstranil všechny vědomosti, které tehdy existovaly, a od té doby kontroloval váš svět. 
Ti, které dnes vnímáte jako Jezuity, jsou  pokračovatelé těch, kteří si vynutili přístup na vaši planetu před cca 2000 lety. Přijali lidské tělo a vy jste tím byli oklamáni, když jste věřili,  že je stejné, jako vaše. MÁ JINOU FREKVENCI. Je to největší omyl, jaký kdy lidstvo učinilo a od té doby kvůli tomu trpělo. Jezuité ovládli všechno: napsali bible, aby to vypadalo, že mají historii. 
(Čtyři tyto bytosti přišly minulý týden ke mně domů. Byla se mnou přítelkyně, která to může potvrdit. Přišly, aby šířily strach a paniku. Ale byly rozpoznány, co jsou zač a byly odstraněny.)
Bylo vám řečeno, že všechna začalo na Východě. Ujišťuji vás, že to tak nebylo! Všechno je přesně opačně, než jak vás učili. Potřebují energii války, aby přežili. Kážou o míru, a podněcují válku. Ovládají lidstvo prostřednictvím bankovnictví. Vytvořili náboženství, aby se vytvořily konflikty a  problémy, aby se zajistilo, že lidstvo nebude jednat jako JEDEN CELEK. 
Nyní lidstvo vidí světlo a je připraveno spojit se JAKO JEDEN. Konec vlády Říma je na dohled. Lidé se jenom probouzejí aby viděli všechno utrpení, které pro ně bylo vytvořeno, když byly v laboratořích vytvořeny viry; prostřednictvím očkování a celého farmaceutického průmyslu. 

Život na Zemi neměl nikdy být takový. Dokud uznáváte SÍDLO OVLÁDÁNÍ, nemůžete pokročit. Řím VÁS potřebuje, aby přežil, ale VY JE NEPOTŘEBUJETE!
Vymysleli PEKLO aby zajistili, že vás mohou ovládat prostřednictvím strachu ze smrti. Fungovalo to, dokud jste nezačali otevírat oči a vidět pravdu. Nyní je jejich temná vláda téměř u konce. Světlo brzy odhalí své plány na záchranu lidstva; protože také my jsme plánovali budoucnost a ta je velmi odlišná od té, jak ji zamýšleli mít v Římě. 
Mír a harmonie musí být obnoveny. Když se dobří lidé zasadí za tuto myšlenku, může k tomu rychle dojít. Nemusíte se dlouho zabývat hříchy Říma.  Musíte se rychle posunout do světlejší budoucnosti pro celé lidstvo. Pokusíme se zajistit, aby všichni přežili, když Kabala přestane existovat. Budete potřebovat podporu, abyste přežili. Vaši ovladatelé budou muset Zemi opustit, a udělají to stejně, jak na Zemi přišli. Výzva byla vyslána. Nemohou přežít ve světle; jejich těla se rozpadnou, protože nejsou jako vy.   
Vím, že je toho mnoho na vstřebání. Ale je to absolutní pravda o situaci, ve které se nacházíte. Zkoumejte to, co říkám a budete ohromeni tím, co najdete.
Čím víc práce uděláte na uvolňování energie ley linií, tím lepší bude život na Zemi. Pozorně si promyslete, jako cestou se dáte: půjdete dopředu do světla, k míru a lásce, anebo si zvolíte zůstat ve 3D se vším, co to znamená?  To je rozhodnutí, které je nutno učinit. Nenechte se zviklat těmi, kteří jsou použiti k tomu, aby vás udrželi ve 3D; těm, kdo se bojí samotného života a kdo cítí, že potřebují být ovládáni. 
Lidstvo jako celek vstoupí do světla. Čekalo na jeho návrat  2000 let. I když bylo učiněno mnoho, aby bylo světlo zastaveno, NEMůŽE  BÝT ZASTAVENO. Ti, kdo tomu brání, to mohou trochu přibrzdit, ale nikdy to nemohou zastavit. Všechny lži, útoky, vraždy hlavních osobností nezabrání tomu, aby se Planeta Země posunula do světla.  Když budou odstraněny všechny tlaky a stres, zažijete život na Zemi, jaký ho měli  vaši předkové; s plnou znalostí toho, kým a čím jste. Spojíte se bližními bytostmi z jiných planet. Život bude žit v radosti, ne v utrpení.  
Naše Centra  pomohou, aby všechno klaplo, jak má. První musí být v Irsku, z důvodů, které brzy pochopíte. Všechny další země budou následovat. Museli jsme zrušit koupi vyhlédnuté budovy v Irsku, protože koupě byla kontaminována těmi, kteří se snaží zmařit naše plány. Díváme se na další, protože musíme hledat takovou, která by vyhovovala našim účelům. Peníze, které jste velkoryse věnovali, jsou na účtu Nadace. Budou použity, když bude dostatek prostředků ke koupi. 

Veronika nebude žít v žádném Centru, ale bude je pravidelně navštěvovat. Byla obviňována, že chce nový domov. Není to tak! Naše Centra budou hrát důležitou roli v budoucnosti lidstva. Všechno, co nyní ve vašem světě považujete za normální, se přes noc změní, a dříve, než byste si mysleli. Buď budete připraveni, anebo se v tom budete plácat- je to na vás. Dojde k tomu, ať již jste připraveni, anebo ne, varovali jsme vás. Máte na výběr: mír a harmonie, anebo boj a strádání.
To, že na tebe útočí, moje drahá, jen potvrzuje, že to děláte dobře.
Objem vaší práce roste, ale uspějeme.
Tvůj navždy oddaný Monty.

Vzkaz od Veroniky
Neustále jsme já a práce, kterou s Montym děláme, vystavováni mstivým útokům. Dělá je Ian Kelly, alias  "southenglishman2007", na internetu a v mejlech adresovaných mně a dalším.  Vstoupil do mého života pod falešnými záminkami. Předstíral, že je fanouškem Montyho práce, ale po chvíli připustil, že to není pravda. Ukradl soukromé adresy Davida Icka a dalších z mé pracovny, když přišel, aby se zúčastnil seance v domě. 
Lidé, s nimiž jsem v té době pracovala a také já sama, jsme ho litovali, protože ho zcela ovládala a kontrolovala jeho matka. Byli jsme rádi, když se konečně (ve věku 50 let) seznámil přes internet s ženou, a loni odjel z Anglie, aby se s ní oženil. Přála jsem mu štěstí, a doufala, že najde v životě naplnění, protože byl se svou matkou velmi nešťastný.    
Jen před pár měsíci jsem se ze stránek Davida Icka dověděla, že Kelly sabotuje také jeho práci poté, co přišel s nabídkou pomoci. David Icke se o Kellym zmiňuje v jednom ze svých videí jako o člověku, který způsobuje potíže s televizní stanicí.
O problémech s Kellym informoval také Ian Crane. 

Pokud jde o Centrum v Irsku - vše šlo velmi dobře, dokud Kelly nezačal své mstivé tažení proti mě a Nadaci. Obávám se, že Kelly mě posuzoval podle svých měřítek. Každá pence, která byla darována, je na bankovním účtu Nadace. Nyní se díváme na jiné nemovitosti. Prosím, pochopte, že to nemohu zveřejňovat, protože lidé jako Kelly začnou čmuchat  kolem a vznášet křivá obvinění.   
Neplatila jsem kauci 40 00 euro, jako on říká. Kromě toho, v Irsku se kauce vrací. Máme business plán ohledně Center, ale podrobnosti nesdělíme nikomu, kdo není v Nadaci, ani je nedáme na internet, ze zřejmých důvodů. Naše důvěra byla hrozným způsobem zneužita. Takže, prosím, pochopte, že musíme být velmi opatrní.    
Ian Kelly mi nedal jinou možnost, než že ho budu jmenovat. Nedělá mi žádnou radost, že tak činím. Ve skutečnosti ho velmi lituji, že se jeho život až natolik zhoršil. Nemám jinou možnost. Práce, kterou děláme, je příliš důležitá, než aby byla takto zničena, když pokračuje v sabotování  přípravy Center svými obviněními a lžemi. Deformace charakteru je vážná věc.
Žádám čtenáře poselství, zveřejňovaných každý týden, aby se sami rozhodli, zda v těchto bouřlivých časech považují tyto informace za dobré a žádám je, aby otevřeli svá srdce pravdě. Prosím, pomozte nám překonat tuto negativitu, tuto nenávist, tuto mstu, která se valí všude prostřednictvím internetu a v žádném případě nepřispívá lepší budoucnosti.
Volba je na vás, já jsem pouze posel.
Chci poděkovat každému, kdo do mě a do práce Nadace vložil důvěru.  Založíme Centra, začneme v Irsku, a mnohá další ve světě budou následovat. Nelze to zastavit. Jsme oddaní tomu, aby se tak stalo - přes všechna zdržení. Chceme lepší svět pro všechny. 
Veronika

Website: The Montague Keen Foundation

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal. Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; 
NWBKGB2L