Montague Keen Foundation

Povolení

Paní Veronica Keen udělil povolení k 20/05/2014.

28. října 2014

26.10.2014Montague Keen, 26. října 2014Moje drahá, 

naším nejvroucnějším přáním je vést a podporovat lidstvo v průběhu mnoha změn, ke kterým musí dojít, než začne Nový Věk. Jsem si plně vědom toho, že mnozí ve vašem světě se nechtějí připravovat. Bojí se. Stále visí na svých třídimenzionálních přesvědčeních a způsobech života. Je třeba chápat, že když bude odstraněna Kabala, celá infrastruktura, kterou ovládá, padne s ní. Nemůže tomu být jinak. Je to fakt, se kterým se musí všichni vypořádat. Kdo je připraven, není zaskočen.

Vždy, když cestujete, nejdříve se na cestu připravíte. Toto je největší cesta, jaká kdy lidstvo čekala. Takže se musíte připravit na všechny eventuality. Potřebujete jíst, pít, dýchat, abyste přežili. Proto vás vyzýváme, abyste se napojili na Centra učení, která zřizujeme, v nichž budou všem dostupné informace, jak vyrobit vše potřebné. Shromažďujeme všechny, kteří prováděli výzkum, aby společně učili lidstvo, jak nakládat s Novým Věkem  Osvícení, který brzy nastane.

Kabala nechce, aby lidstvo přežilo a bude toho hodně sabotovat, než z planety odejdou. Pohrdají lidmi. Dívají se na ně jako na darmožrouty, kteří jsou pouhými otroky. Toto otroctví končí. Nyní jste svědky posledního pokusu Kabaly udržet se u moci. Začali spěchat na vytvoření policejních států a jejich vykonstruované události, které by pro to měly být záminkou, jsou těm, kdo jsou probuzeni, stále zřejmější. Není doba na to, abyste seděli na zadku a nic nedělali, protože to Kabale dovoluje, aby pokračovala ve svém závěrečném pokusu vytvořit svůj sen - Nový světový řád.

Příslušníci Kabaly chtějí žít svůj život na Zemi bez omezení. Chtějí žít svým způsobem života otevřeně, aniž by potřebovali skrývat, co dělají, jako je tomu teď, když chtějí na planetě Zemi přežít. Vždy bylo před vámi skrýváno, že potřebují lidskou krev. Nyní se množí důkazy o tom, že oni nyní cítí potřebu vyjít s tím na  veřejnost. Cítí, že nastal čas, abyste je vy, lidstvo, pochopili. Jejich potřeba neustálého válčení se stává velmi zřetelnou. Vymývání mozků mladým mužům, aby za ně bojovali, je špatné. Armády nosí všechny insignie krvavých obětí, aniž by se někdo ptal po jejich významu. Je jim říkáno, že musí být hrdí na to, že obětují svoji krev. Dostávají injekce s viry a tak je všude šíří. Jsou vycvičeni v zabíjení své vlastní rasy, a tuto skutečnost nevidí. Ti, kdo věří propagandě ohledně očkování a podílejí se na jeho provádění, jsou také vycvičeni v zabíjení své vlastní rasy.  

Ti, kteří ovládají váš svět, používají různé maskovací techniky k zabíjení vašich bližních. Již nemůžete před tím vším zavírat oči, protože čas se krátí. Musíte se probudit. Nedovolte, aby vás podváděli ti, kdo  jsou pevně uzavřeni ve 3D životech a jsou jako ta příslovečná veverka v kole, která stále běží a nikam  nedoběhne. Z této strany života, když pozorujeme život na Zemi, vypadají stejně. 

Každým dnem je vám do cesty stavěn stále víc překážek, které si od vás vyžadují stále víc námahy a tak se nikdy nemůžete nikam dostat. Kabala vás vyčerpává, abyste nakonec bez problémů souhlasili s jejími požadavky, protože jste příliš unaveni, než abyste kladli odpor. Přežití se stává den ode dne těžší. Vy musíte vyhrát tento boj světla a tmy, protože je ve vaší moci vytvořit na Zemi život, jaký byste si přáli. Proto jste v této době na Zemi. Vrátili jste se. Sdružujete se, abyste zajistili pokračování života na Zemi v míru a harmonii.

Lidé Atlantidy byli podvedení a proto padla, ale vzpomínka na tento pád nebyla nikdy vymazána z vědomí Člověka. Ty duše se vrátily na Zem, aby zajistily, že nepadne znovu do stejné pasti. Musíte se poučit z minulosti a vyvarovat se stejných chyb. Bude to tvrdé, nikdy jsem neřekl, že to bude lehké, ale dokážete to.

Někteří namítají, že od Veroniky požaduji příliš. Žila mnoho životů, dokonce i předtím, než vznikla planeta Země. Vybrala si tuto cestu dříve, než se vrátila na Zem. To je důvod, proč je připoutána k tolika úrovním. Někteří lidé jsou použiti aby falšovali fakta, s cílem odpoutat Veroniku od její práce.

Já, Veronika, vás žádám, abyste  navštívili naše webové stránky a našli  na naší domovské stránce ZPPRÁVY. Přečtěte si zprávu o seanci z 19. 6. 2011, je po celou dobu na mých stránkách. Popírá Kellyho verzi událostí.

Spojme se. Pracujme společně s oběma stranami života, abychom svítili světlem na vše, co je zkorumpované. Naučte se vidět druhé jako vaše lidské druhy, bez označení nálepkami, všichni pracující pro světlou budoucnost pro celé lidstvo. Pokuste se vidět světlo v každém, pak se se světlem spojte. Připravujte se na budoucnost. Plánujeme mít dvacet  Center po celém světě. První musí být v Irsku, aby se odhalila důležitost této země. „Irsko je klíčem, který vše odemkne“.

Minulý týden byly navázány důležité kontakty, přinesou ovoce. Všichni se spojí, když nastane čas.

Tvůj navždy oddaný Monty  Website: The Montague Keen Foundation

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal. Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; 
NWBKGB2L

22. října 2014

19.10.2014Montague Keen, 19. října 2014V DĚJINÁCH KOLEKTIVU, JAKOŽ I V DĚJINÁCH JEDNOTLIVCE, VŠE ZÁVISÍ NA ROZVOJI VĚDOMÍ   Carl Jung


Jak se rozvíjí vědomí a otevírají mysle, příslušníci Kabaly zjišťují, že musejí používat zoufalé prostředky, aby to vyvážili. Nyní je používána Ebola.  Všude je na lidi vyvíjen tlak, aby se v zájmu své ochrany nechali očkovat. Nepodléhejte této propagandě STRACHU- vizte to takové, jaké to opravdu je.  Chraňte se sami, používejte různé PŘÍRODNÍ prostředky ochrany, které jsou dobře dostupné.  Nenechte se ovlivnit vytvořenou panikou. Problémy budou mít jenom ti, kdo jsou očkováni.
Pokaždé, když se pozvedne vědomí, Kabala reaguje dramaticky, aby to zablokovala. Musíte učinit rozhodnutí ohledně svých vlastních životů poté, co pozorně prozkoumáte fakta, a nenecháte se ovlivnit hysterií. Zachovejte klid, převezměte zodpovědnost a zkoumejte fakta. Je důležité, abyste se stali plně vědomými lidskými bytostmi, abyste přinesli Nový Věk světla a lásky, k němuž se propracováváte.  Bojujete o svůj život na vaší planetě. Zkorumpovaní uzurpátoři vedou špinavou válku, aby udrželi kontrolu. Začínáte to vidět a chápat.  
Za vlády královny Alžběty I. anglické byla učiněna dohoda s mimozemskými bytostmi. Dostaly záruku, že na jejich usmíření budou neustále prováděny krvavé oběti. V důsledku toho  od té doby střídá jedna válka druhou. Bez ohledu na to, kde k tomu dochází – jen když  teče krev. Lhali vám ohledně příčin vzniku válek, znovu a znovu, aby udržovali tuto šarádu v chodu. Protože se zvedá vědomí, každým dnem je zoufalejší potřeba vytvořit Třetí světovou válku, protože oni potřebují, aby tekla krev.  Proto je mnohým z vás namlouváno, že bojujete za svou vlast. To není pravda. Je potřebná vaše krev, aby se uctili mimozemští vládci. Je to válka za porobení vaší planety a lidstva. Chtějí zničit dvě třetiny z vás. Je na čase, abyste pochopili, kdo proti vám stojí.
Máte schopnost to změnit. Chce to jenom odvahu a čas na zkoumání pravdy. Pak se můžete spojit s těmi, kdo jsou probuzeni a podělit se o vaše zjištění. Vězte, že spolu jste silní a zvítězíte.  Nenechte se ovládat kontrolou mysli, používanou vašimi televizemi. Je čas, abyste byli silní a věřili si. Bojujte za své přežití.
Island vám ukázal cestu, takže to lze uskutečnit. Nenechte se ukolébat do falešného pocitu bezpečí. Je to závěrečná hra, takže si nemůžete dovolit být lhostejní. Nejste si vědomi toho, co všechno je proti vám používáno a kdybyste to věděli, byli byste zhrozeni. Každá zbraň, kterou Kabala má, je používána ke zničení světa jak ho znáte. 
Nejdůležitější je meditace.  Udělejte si čas na to, abyste se spojili s tím, kým jste a proč jste nyní na Zemi. Otevřete se vaší duchovní stránce. Elementární bytosti se vrátily na Zemi, aby vám pomáhaly, a mnozí z vás je vidíte a komunikujete s nimi. Ti ze světa Ducha vám pomáhají. Pomáhají vám nalézt ley linie, aby tyto mohly být obnoveny, a to umožní, aby znovu proudila energie života. To je způsob, jak zachránit vaši planetu, která byla ochuzena o tuto životní sílu, takže zoufale potřebuje vaši pomoc, aby ji znovu nalezla. Tato důležitá energie byla od lidské rasy úmyslně blokována. To vše je součástí jejich tajného vědění, které bylo využíváno, abyste byli po staletí drženi v nevolnictví.  Když tuto energii uvolníte, dojde k pokroku a bude odhaleno vše, co je zkorumpované a zločinné.
Naučte se používat svou mysl a rozšiřovat ji, protože jste schopni udělat mnohem více, než si uvědomujete. Máte tuto moc, tak ji využijte pro dobro lidstva. Já jsem součástí Sítě na této straně života. Naším největším přáním je osvobození lidstva a obnova vaší planety, aby se mohl život osvobodit od korupce.  Chceme, aby přestaly všechny války, aby se mír a harmonie staly normou. To je náš cíl. Kdo nám pomůže?
Přichází doba v životě člověka, kdy musí udělat velká rozhodnutí. Rozhodnutí, o která jste nyní žádáni, jsou nejdůležitější, jaká byla kdy od lidstva vyžadována. Je to na vás, zachránit lidstvo a samu Zemi před zničením, které bylo pečlivě naplánováno a nyní je prováděno, přímo vám před nosem. Každé rozhodnutí, které učiníte, bude mít vliv na vaše bližní.
Je zapotřebí odvaha, protože tohle není doba na to, aby se čekalo. Tolik toho závisí na vašich rozhodnutích. STRACH je vaším největším nepřítelem. Je používán proti vám, v každé chvíli vašeho života.
Na moji drahou žena nedávno opět zaútočili. Proč ji chtějí umlčet. Proč do toho vkládají tolik úsilí… Nechtějí, abyste věděli, že můžete všechno změnit, pouze tím, že se spojíte a budete pracovat společně.

Centra budou zkoumat nový způsob života na Zemi po pádu zkorumpovaných.  Kabala vyvinula velké úsilí, aby  zabránila vzniku těchto Center - protože dělají vše, co mohou, aby znemožnili přežití Člověka na Zemi, a Centra jsou součástí přežití Člověka, takže proč byste od nich čekali něco jiného? Nechtějí, abyste přežili. Takže musíte učinit obrovská rozhodnutí, která ovlivní budoucnost vaší planety a všech, kdo na ní žijí.

Moje drahá Veroniko, znáš konečný výsledek a vytrváš přes všechny potíže. Vytvořili jsme dobrý tým, já a ty, a budeme v tom pokračovat.
Tvůj navždy oddaný Monty.

Zpráva od Veroniky
Vir A se používá na ovládání mysli určitých osob, za účelem „odhalení“ mé ženy, Davida Ickeho a dalších, kteří pomáhají odhalit vám pravdu.  Ten člověk sedával na seancích. Tak to na něj zapůsobilo, že po jedné takové seanci napsal místopřísežné prohlášení. Všimněte si úplnou změnu této osoby. Tak to funguje. 

Posláno:19/06/2011 09:17:34GMT


Věc: Svědectví o seanci z Banyan Retreat, Kent,  16. června 2011
Ahoj,Veroniko,
níže je moje svědectví ohledně seance ze čtvrtka v Ashfordu v Kentu.

Seance   běžela cca 30 minut a mladý Timothy, chlapec, který je zodpovědný za ovládání ektoplazmy od Davida  Thompsona, byl zprostředkován nějakým člověkem. Hlas řekl “Veroniko“ a byl to Monty. Byla tma, nicméně jsme slyšeli, jak se jeho kroky přibližují, já jsem seděl hned vedle Veroniky a Monty osobně hovořil s Veronikou  dvě či tři minuty a pak vzal její hlavu do svých rukou, nahnul se dopředu a políbil ji! Na to všichni v místnosti  vydechli a Monty jí ještě zopakoval, že ji miluje a pak se odebral zpátky do kabinetu a zmizel. Byla to nádherná zkušenost!

Doufám, že jsi měla včera hezký večer. V týdnu se uslyšíme   Ian x
Website: The Montague Keen Foundation

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal. Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; 
NWBKGB2L

14. října 2014

12.10.2014Montague Keen, 12. října 2014NENÍ KRUTĚJŠÍ TYRANIE NEŽ TA, KTERÁ JE VYKONÁVÁNA POD ROUŠKOU PRÁVA A VE JMÉNU SPRAVEDLNOSTI  
Charles de Montesquieu

Budete si muset zapamatovat tato slova, jak se blížíte k roku 2015. Buďte vědomi a informováni, abyste se rozhodovali až poté, co posoudíte všechny možnosti. Je používána taktika strachu, aby byla ovlivněna všechna rozhodnutí, mající vliv na veškerý život. Kolem vás zuří neviditelná bitva. Propaganda pracuje v této době vždy na plné obrátky.   Na kontrolu vašeho světa se používá všechno možné. Mají technologie a používají je proti vám: zdraví, bankovnictví, zákony, to vše se používá na zničení vědomé lidské bytosti.  
Ti z vás, kdo jsou probuzeni a uvědomeni, se musí obrátit k těm, kdo potřebují pomoc, aby se probudili. Ještě nikdy předtím nebyla větší potřeba toho, aby se lidstvo spojilo, než jak je tomu dnes.  Nechte stranou všechny rozdíly, ať je to náboženství, politika, nebo rasa. Musíte stát společně jako jeden, proti destrukci vaší planety a života, jak ho znáte. Společně můžete dosáhnout velké věci. Je důležité, abyste si byli vědomi všech způsobů, jak na vás útočí, abyste se sami mohli chránit. Musíte být také připraveni na pád Kabaly a na to, co to představuje. Bude potřeba, abyste se naučili novému způsobu života na Zemi. Podívejte se, co všechno Kabala kontroluje: výrobu potravin a zásobování vodou, bankovnictví, a všechno, co je potřebné pro život na Zemi, jaký jste doposud žili. 
Veronika a já jsme o tomto tématu debatovali léta. Bude plnit mé instrukce týkající se laboratoří, vyrábějících přírodní léčiva, která budou zapotřebí, když nebudou vyráběny léky, založené na chemii. Změní se celý váš způsob života. Bude potřebné zajistit čistý vzduch k dýchání, čistou vodu, a potraviny bez chemikálií. Všechny nemoci jsou zapříčiněny chemikáliemi, které vaše těla  nesnesou. 

V novém věku míru a lásky budou muset nastoupit tvrdá práce a plánování.  Když bude vše na svém místě, bude to na Zemi jako v ráji. Jste vyvoleni, protože jste si vybrali, že planetu připravíte na zářivou novou budoucnost. Když bude odstraněno vše, co je zkorumpované, začnete s čistým štítem. Povedou vás přátelé z jiných planet, a samozřejmě, duchovní strana života. Vědomosti budou sdíleny všemi zeměmi a lidstvo se stane JEDNÍM, kdy všichni budou  přispívat k přátelství, lásce a míru. To je budoucnost, ke které se propracováváte. Naše Centra budou poskytovat informace, poradenství a vedení.  Lidstvo nemůže být ponecháno, aby tápalo, nevědouc, co dělat. 
Naše vřelé poděkování adresujeme všem, kteří přispěli na zakoupení našeho prvního Centra. Vězte, že vaše příspěvky budou použity k tomu, aby vytvořily lepší život pro všechny.  
Je důležité, abyste si byli plně vědomi toho, že mnozí jsou zachváceni virem, zasahujícím mozek. Není to virus medicínského typu. Používá se, aby pracoval pro Kabalu, zejména aby útočil na ty, kteří pracují pro mír a harmonii. Lidé si nejsou vědomi, že tento vir napadá mozek. Stávají se nevědomými obětmi, které musíme spíše politovat než je hanit. Lidstvo je napadáno na  mnoha úrovních, o kterých ještě nevíte. 
To vše je vyvažováno mnoha nádhernými dušemi, které se probudily a spojily pro dobro lidstva a vaší planety. Odložily stranou všechny rozdíly a starají se o lepší budoucnost pro všechny, ve světě bez válek anebo jakýchkoliv konfliktů. Ve světě, kde bude vládnout PRAVDA.
Dozvíte se vaši pravou historii a začnete chápat život na Zemi ve vší jeho složitosti. Vše, co bylo skryto, se vám otevře, protože je potřebné znát PRAVDU. Ti, kteří tajně převzali vládu nad vašim světem pro své zlé záměry, budou muset čelit následkům svých činů. Nemilosrdně zabíjeli a neprojevovali žádný respekt k lidskému životu. To vše se změní, a každý z vás přispěje k uskutečnění této změny.  
Nakládejte s přítomností, dívejte se do budoucnosti, a vězte, že toho docílíte. Rázně odmítněte všechny pokusy držet vás pod temnou kontrolou. Nastal čas, abyste se osvobodili z područí. Vychutnávejte svobodu a těšte se všemu, co tato svoboda - opravdová svoboda - přinese. Učinili jste první kroky k vašemu cíli. Uspějete.  Nyní vidíte za všechny ty LŽI, falešné poplachy, kritické situace, atd. - již nemají očekávaný účinek. 
Práce na ley liniích musí pokračovat. Děláte prvotřídní práci na ley liniích. Je třeba nové ley linie přivítat a obejmout. Seznamujete se s tím, jak funguje vaše planeta, a jste šťastni, že jí můžete v těchto těžkých časech pomáhat.
Již to nebude dlouho trvat, moje drahá. Již jsme téměř tam. Pravda zvítězí.

Tvůj, navždy oddaný Monty. 

Zpráva od Veroniky

Jediný důvod, proč jsem se s vámi podělila o informaci o útocích na mne bylo, abyste si byli vědomi signálů, které přicházejí přes vaše tělo, když je na vás útočeno. Nevěděla jsem o těchto signálech, jinak bych se sama mohla vyhnout nebezpečí. Lidé z dalších zemí mne kontaktovali ohledně útoků na ně. Je důležité sdílet takové informace.  V žádném případě jsme nechtěli šířit strach. Kdybych dovolila, aby mne ovládl strach,  jela bych sanitkou do nemocnice v Dublinu. VĚDĚLA jsem, že s něčím takovým nemohu souhlasit, tak jsem věřila svému instinktu.

Srdečné díky všem, za vaše milá přání.   
V lásce, Veronika.Website: The Montague Keen Foundation

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal. Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; 
NWBKGB2L

7. října 2014

05.10.2014Montague Keen, 5. října 2014


Jak se blíží konec vlády Kabaly, její touha  válčit se stává naléhavější. Útoky na jednotlivé lidi jsou častější a vážnější. Vězte, že světlo rychle vítězí nad temnotou, když se probouzí víc lidí, kteří odmítají přijmout diktát svých zkorumpovaných vládců. Dostáváte krásné důkazy o nových ley liniích, které jsou aktivnější a silnější, a které nyní přebírají vládu nad vaší planetou.. Země se připravuje na Nový věk. Práce na ley liniích je vaším klíčem ke svobodě, míru a radosti. Jste již téměř u cíle. V duši víte, že tato práce je podstatná. Máte schopnost přinášet změny, vyžadované k tomu, aby se odstranila moc temných sil. Dobří lidé se spojují, sdílejí vědomosti a znalosti a tak připravují cestu světlu. Vaši práci s ley liniemi oceňují na obou stranách života. Bude mít své místo v dějinách této doby. Váš svět se mění k lepšímu, přímo před vašima očima. 

Na mysle těch, které Temní považují za nebezpečné, útočí virus. Ti  lidé si nejsou  vědomi nákazy. Podstatou viru je, že lidé říkají jenom to, co Kabala chce, aby říkali. Nedovolí jim vykonávat jejich opravdovou práci a způsobuje změny v jejich myšlení ohledně všeho, co je světlem. Podobně jako virus Eboly, který byl vytvořen aby útočil na tělo, virus A napadá mysl a oběť si toho není vůbec vědoma. 

Nový výzkum, na kterém ses´podílela, má drahá, ukazuje, že v Irsku je nejvyšší koncentrace posvátných míst na světě. Kabala měla vždy obavy z toho, že se Irsko probudí. Pokaždé, když se Irsko začalo probouzet, bylo tomu zabráněno. Jezuité organizovali a dohlíželi na Irský Holokaust, o kterém vám bylo řečeno, že to byl hladomor. NE...protože Irsko produkovalo celé lodě potravin, ale Irům nebylo dovoleno, aby je jedli. Když lidé umřeli hlady, jídlo bylo rychle odstraněno. V plánu  bylo zabít tolik Irů, jak jen to bylo možné - a  přesunout Iry do míst jako jsou USA, aby se irská DNA smíchala s DNA jiných a nebyla již více hrozbou. Existuje irská píseň:“Zapomenuta je rasa, kterou nikdo nezná“. Zeptejte se sami sebe, proč Kabala vynakládá tolik úsilí, aby  zničila Irsko a jeho lid.  

Irsko trpí tím, že v jeho vodě je vysoké procento fluoridu, který otupuje mysl jeho lidu. EU udělala co mohla, aby zničila posvátná místa tím, že přes ně vybudovala silnice. Banky podvodně srazily Irsko na kolena. Nyní jsou používány jemné  nástroje, takže může být použita radiace, aby zničila rasu, které se Kabala nejvíce obává. Rasu, jejíž písemné záznamy sahají do 6. až 8. století před naším letopočtem, ve starém jazyku OGAM, jak to bylo nalezeno ve  Virginii, USA. To bylo PŘEDTIM, než, jak vás učili, byla objevena Amerika! Co vám to říká o dějinách, o kterých jste se učili?

Když se irský lid probudí a uvědomí si, kým je, Kabala přestane existovat. Naše první Centrum musí být v Irsku, protože Irsko je KLÍČEM a vše odhalí. Musíte se pohnout kupředu do světla, se znalostí OPRAVDOVÉ HISTORIE a minulosti. Na obou stranách života je vyvíjeno mnoho úsilí, aby došlo ke změnám. 

Musíte si být vědomi magických rituálů, které jsou každý den prováděny. Tak jste si navykli je vidět, že na ně ani nemyslíte, takže se nikdy neptáte PROČ. Existuje černá a bílá a každý je zvyklý na světlo, nebo na tmu. Všechny tajné společnosti používají temnou magii. Vatikán ji používá každý den. Jsou o tom různé knihy. Energie posvátných míst může být také použita v černé magii, pro temné účely. Veronika to zažila nedávno, když byla použita černá magie, aby zředila její krev a byl vyvolán silný srdeční kolaps. Takový, který by nepřežila. My, v Duchu, jsme zajistili, že se to nestalo a zajistili jsme potřebnou pomoc. 

„Řeknu vám to proto, že pokud by se to stalo vám, abyste věděli, co se děje. Z mého nosu neustále teklo, nekontrolovaně, a také mi slzely oči. Ale nebyla jsem nachlazena. Teď vím, že to se pouze moje tělo pokoušelo mne chránit před útokem. Byla mi ukradena energie.  

Z toho útoku jsem se již zotavila“.

Když Veronika a R seděly u jídelního stolu (19. září), židle, na které Veronika seděla, se náhle ochladila. Cítila, jak jí byl násilně otevřen konečník a jak byla do něj vsunuta ledová tyč, která se pohybovala jejím tělem nahoru. Tento způsob byl použit, aby ji zabil, ve starém Egyptě, kde jí byly ukradeny energie a identita. Bolest v hlavě se stala nesnesitelnou a ústa se nekontrolovaně plnila tekutinou. R zvedla Veroniku ze židle a tehdy ona sama pocítila chlad, když si chtěla na židli sednout. Ovládla se, a poslala temnou energii zpět tam, odkud přišla. Znovu byla vysáta energie.

Totéž se opakovalo o osm dnů později, ale Veronika věděla co dělat, a byla podpořena M, která  jí pomohla se přes to přenést. Požádal jsem Veroniku, aby se o to s námi podělila, abyste, pokud by se vám takový útok stal, mohli nad situací převzít kontrolu a odeslat temnou energii zpět. Jak se blížíte k Přechodu, věci se urychlují a energie se zintenzivňuje. Ale, bohužel, bude také častěji docházet k útokům.

Tvoříte  jasnou novou budoucnost pro planetu, která reaguje tak, že vytváří zcela nové ley linie, aby byl zajištěn dostatek energie,  kterou budou všichni využívat. Vaše práce je téměř u konce. Jste v závěrečné fázi.

Sevření Kabaly slábne a ona bojuje o přežití. Mluvte o tom, jak se s tou situací vyrovnáte, když nastane. Buďte připraveni. Pamatujte: násilí plodí násilí, takže to nebude potřebné. Je třeba si připravit plány. Promyslete si všechny verze a možnosti. Když dosáhnete svůj cíl, nebuďte chtiví. Pravdu již nelze více skrývat. Je ve vašem zájmu, abyste se dostali k co nejvíce informacím. Aby vás udrželi pod kontrolou, použijí strach, ale pravda vás osvobodí. 99% již není ani minutu ochotno podporovat pyramidu kontroly. Bude vám poskytnuto tolik pomoci, kolik budete potřebovat. Vše je připraveno. Čeká se na vaše zavolání. 

Vím, má drahá, jak jsi smutná, že tvoje plánovaná návštěva Irska musela být odložena. Víš, že k  ní dojde v nedaleké budoucnosti. Nejdřív je třeba dát na místa určité lidi. Ti, kteří chápou, jsou na 100% s tebou. Ty, kteří jsou stále zablokováni ve světě třetí dimenze, je třeba politovat. Mají strach opustit to, co vidí jako bezpečnou třídimenzionální existenci.  Budou vzdorovat všem změnám, nebo nějakému pokroku.  Pošlete jim lásku a světlo, protože to hodně potřebují.  Prosím, pošlete lásku a světlo všem, kdo jsou potřební k tomu, aby došlo k Přechodu. Potřebují vaši podporu. Vědomě odstraňte všechny vazby, kterými vás Kabala spoutala- ať je to náboženství anebo Stát. Radujte se ze svobody, kterou vám to do života přinese.

Moje drahá, neměla ´s  to lehké. V srdci víš, že uspěješ. Jsme téměř v cíli. 

Tvůj, navždy oddaný Monty 


Website: The Montague Keen Foundation

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal. Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; 
NWBKGB2L

2. října 2014

28.09.2014


Montague Keen, 28. záøí 2014

MOHOU NÁS DRŽET JEN V KLECÍCH, KTERÉ ODMÍTÁME VIDĚT. PROBUĎTE SE. KDYŽ TO UVIDÍTE, ODEJDETE. 

Lidstvo se nutně potřebuje probudit. Vtahují vás do další války za pomoci LŽÍ, které vám politici říkají. Pokaždé jen trochu obmění slova. Máte tak mdlou mysl, že se neptáte:“ proč máme jít a zabíjet ty, které jsme minule museli „zachraňovat“?

Jste ochránci svých bratrů. Zabíjí je vaším  jménem. Vše, čeho se tím dosáhne, je, že si Kabala koupí další čas. Prosím, neotáčejte se zády  k bídě těch, kteří jsou vražděni vaším jménem, bombami placenými z vašich daní. Kde je ve vašem životě LÁSKA? Zapomněli jste, že byste měli jeden druhého milovat?

Začněte milovat sami sebe, svoji rodinu, širší rodinu, a své bližní. Ukažte, že se zajímáte, odmítejte schvalovat invazi a zabíjení nevinných lidí. Je těžké to pozorovat z této strany života. Můžeme pouze pomoci tím, že budeme ukazovat pravdu. V naději, že si najdete čas abyste sami zkoumali fakta. Jak často vám byly v životě byly prezentovány ty samé výmluvy? Jak často jste museli čelit strašné pravdě, že vám bylo LHÁNO? Jak se Kabale krátí čas, její LŽI se stávají NALÉHAVĚŠÍ.

Jste na Zemi tak krátce. Když se vrátíte k Duchu, budete muset žít s rozhodnutími, které jste učinili během života na Zemi. Vaše duše je věčná, podporuje vás po mnoho životů. Vaše tělo však nemá dlouhé trvání. Je příbytkem vaší duše, když jste na Zemi. Mnoho duší se vrátilo na Zemi, aby ji zachránilo. Byly na Atlantidě, když padla. Nechtějí, aby se to znovu stalo Planetě Zemi. Spojují se z celého světa a poznávají se a pracují společně, aby zachránili lidstvo. Prosím, buďte si vědomi skutečnosti, že někteří byli ošáleni bytostmi, předstírajícími, že přinášejí informace od Ducha.  Ve světě ducha neexistují hierarchie, takže ti, kteří se prezentují vznosnými tituly, jsou podezřelí. V takových channelinzích není pravda. 

Lidstvo je v zoufalé situaci. Nesmí se stát, že bude ukolébáno do falešného pocitu bezpečí, bez ohledu no to, jak přesvědčivě to bude znít. Žil jsem na Zemi mnohokrát, a mohu říct, mnohokrát s Veronikou. Ona zná mě a já znám ji. Věříme si. Našim cílem je zachránit lidstvo a planetu. Máme plány, o kterých dosud nevíte. Proto bylo v posledních čtyřech týdnech Veronice třikrát usilováno o život. 

Plánovaná návštěva Irska byla sabotována. Kabala se toho BOJÍ,  co vám to říká?

Snaží se najít způsob, jak se tam dostat, ale potřebuje ochranu. Zaprvé se potřebuje dát dohromady, ale není již žádná mladice. Její duch by chtěl, ale její tělo je slabé a musí se zotavit. S vaší pomocí zřídí Centrum v Irsku a to lidstvu pomůže přežít, když dojde k Přechodu. Na celém světě budou Centra. Máte na to naše slovo.  Lži o Veronice, vypuštěné Kabalou a těmi, kdo ji slouží, byly zákeřné a absolutně nepravdivé. Chraňte se před těmi, kdo takové lži šíří. Nemají na srdci váš nejlepší zájem. Pomocí Center bude lidstvu pomoženo vybudovat nový způsob života, s respektem ke všem živým bytostem. Společně toho dosáhneme.

Na Veroniku velmi zapůsobilo odhalení MICHAELA TSARIONA ohledně Manipulace lidstva. Doporučuji vám najít si čas a podívat se na to a vidět, jak je s vámi manipulováno. To je Tsarion v tom nejlepším slova smyslu. Jeho práce je mimořádně důležitá. 
Věk manipulace  (Michael Tsarion)

Part 1

Part 2

Part 3 

Je to systém kontroly, který vás svazuje a ovládá, vše je ukázáno a vysvětleno. Prosím, všimněte si toho. V sázce je vaše existence. Řešení je ve vašich vlastních rukou. My, v Duchu, Vás můžeme vést, ale vy sami musíte podniknout akci. Když budete zavírat oči, nezmizí to.

Máte příležitost vytvořit lepší svět. Svět bez korupce a bez válek. A svět, kde je láska ceněna a respektována, kde žijí všichni v míru. Můžeme to udělat!

Byla to pro tebe těžká doba, moje drahá. Tvůj duch je silný. Víš, že uspějeme. Říjen přinese mnoho změn. Buď vždy ve střehu. Světlo se šíří, a tma bude brzy rozehnána světlem.

Tvůj navždy oddaný Monty

Prosím, pochopte, že kvůli útokům na můj život jsem nemohla odpovědět na všechny emaily. Bitva se přenesla na můj práh. Je to neustálé. 
Nicméně, nevzdám se. Společně uspějeme. 
Veronika.

Website: The Montague Keen Foundation

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal. Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; 
NWBKGB2L