Montague Keen Foundation

Povolení

Paní Veronica Keen udělil povolení k 20/05/2014.

21. srpna 2014

17.08.2014Montague Keen, 17. srpna 2014.

Na Zemi zuří válka, neviditelná pro ty, kteří jsou doposud uzamčeni v třídimenzionálním  způsobu myšlení. Ti z vás, kdo jste probuzeni a vědomi, procházíte velmi obtížnou dobou.  Znovu se podívejte na to, jak byla zničena Atlantida.  Frekvence klíčových postav byla ukradena, a ony se staly bezmocné a  poddajné.  Je to přesně to, co se teď děje ve vašem světě.  Dovolíte, aby bylo lidstvo vyhubeno? Protože takový je plán, o který Kabala usiluje. 

Právě teď Kabala zadržuje jednoho z těch, jejichž práce na Zemi je velmi důležitá. Je žádána vaše pomoc, aby byl tento člověk propuštěn a dokončil své poslání.  Prosím,  zahrňte ho do vašich meditací týkajících se ley linií. Zahrňte tam všechny, kterým byla nyní ukradena frekvence. Dostáváte všechny informace, potřebné k tomu, abyste zabránili okupování vaší planety.  Je to na vás na všech, abyste pracovali na ochraně lidstva před Kabalou. Je vás mnoho, jich je pár.  Nikdy na to nezapomeňte.  Ochraňujte ty z vás, kteří  jsou zranitelní. Čelíte čistému zlu, které je připraveno zajít jakkoliv daleko, aby dosáhlo svého cíle. Nenechte se ošálit jejich vnějším vzhledem. Možná vypadají jako vy, ale buďte ujištěni, že jejich hlavním cílem je zničení lidské rasy.  Budou poraženi, ale jak rychle se tak stane, záleží na vás. 

Vzbuďte se. Převezměte kontrolu a otevřete své oči pravdě. Je odhalována každým dnem. Vaše práce s ley liniemi uvolnila tolik, že to již nelze skrývat. Vidíte co se děje, když se spojíte. Pracujte společně pro dobro lidstva a ochranu vaší planety.

Znovu vás žádám, abyste použili trochu této energie, abyste pomohli osvobodit toho mladého muže.

Do cesty je stavěno mnoho překážek ve snaze zabránit vzniku našich center.  Doufáme, že budeme mít jedno centrum v Irsku koncem září, pokud se shromáždí dostatek peněz. Prosím, pomozte nám, abychom vám mohli my pomoct naučit se novému způsobu žití. Abyste byli připraveni na dobu, kde se vše, co je nyní, rozpadne, protože se tak stane v blízké budoucnosti. Musíte být připraveni přejít do režimu přežití. Pak začnete restrukturalizovat život na Zemi tím, že se budete učit novému způsobu života. Musíte odstranit ze svých životů vše, co je toxické. V roce 2016 již bude vše změněno. Pád Kabaly bude mít za následek, že zmizí „potravinový řetězec“ jak ho znáte, protože oni vlastní a ovládají vše, na čem jste nyní závislí. Když vše ovládají, kde budete, když nebudete připraveni? Využijte čas na učení a na rozhodnutí o tom, jak se s tou situací vyrovnáte.

Mnohokrát jsem vám řekl, že jste tvůrci budoucnosti. Musíte zajistit, aby to byla budoucnost, kdy bude dostupná plnohodnotná strava. Je čas připravit se, takže je nutné připravit plány, aby vše šlo hladce. Vědci, kteří dělají plány do budoucnosti, budou s Veronikou pracovat v centrech. Budou sdíleny všechny informace. Prosím, pomozte nám to uskutečnit.  Je to pro dobro všech, ne pro několik jednotlivců.

Mnozí z vás jsou vystresováni odhaleními o rituálním zabíjení dětí, k němuž dochází v mnoha částech světa. Tyto rituály dělají ti,  vůči kterým jsme byli vychováni, abychom je uznávali a respektovali. Byli jste oslepeni,  abyste neviděli, kdo doopravdy jsou, ani roli,  jakou na Zemi hrají. Byli jste šokováni, když jste se dověděli, co se vám  chystali provést, aby  odstranili lidstvo z planety. Jste obětmi největšího podvodu, jaký se kdy na planetě odehrál. Nyní vám byla ukázána pravda a jste připravováni na to, abyste vůči ní otevřeli oči; anebo chcete i nadále před ní zavírat oči? Nemůžete se před tím schovat. Musíte čelit faktům.  Je čas připravit se na všechny možnosti. Svět Ducha je zde pro vás, aby vám pomohl vytvořit pro lidstvo lepší budoucnost.

Nutnost přijmout to, že vše, co jste se naučili je lež, přinese problémy. Lékaři, kteří slepě přijímali jako bezchybné všechny informace které jim byly předány, budou šokováni a zhrozeni, když se dovědí, že místo aby pacientům pomáhali, ve skutečnosti urychlovali jejich konec. Lékařská profese byla používána jako  prostředek pro programy vyhlazení. Smrt na lékařský předpis, jak to vymyslela Kabala.  Bádejte na svými zdravotními problémy a sami se ošetřujte, kdykoliv jen to je možné, protože příroda má odpověď na všechno. Je čas  odvrátit se od všeho falešného a nemoudrého.  Dlužíte to sami sobě,  a všem, kdo jsou na vás závislí, abyste se stali odpovědni za svá rozhodnutí. Nenechávejte rozhodování na druhých.  Loutkový stát beze stopy zmizí. Byl vytvořen, aby vás polapil, a to se mu dařilo.

Dívejte se nyní na svoji budoucnost, kterou vytvoříte společně. Mnozí  opouštějí planetu. Přijali, že jejich čas vládnutí se rychle blíží ke konci, a že nemohou předstoupit před lidstvo kvůli strašlivým zločinům, kterých se vůči vám dopustili. Někteří se budou tvářit jako by nic ve snaze zatajit, kdo jsou. Musí být v klidu rozhodnuto, jak s těmito lidmi naložit. Tyto zločiny proti lidskosti je  pro vás  velmi obtížné pochopit.  Oni nenáviděli lidstvo a dlouho proti němu kuli pikle, ale vy jste to neviděli. Nyní musíte převzít kontrolu a být odpovědni za vaši planetu a všechen život na ní.

My,  v Duchu,  budeme s vámi při každém kroku na vaší cestě. Naše světy se spojí. Když budou odstraněny všechny překážky, společně vytvoříme svět bez hranic, a bez jakýchkoliv konfliktů, se svobodným žitím, a budete se učit od vašich bližních. Otevře se vůči vám vesmír a život se opět stane radostí. Zápas, který jste museli přestát, bude rychle zapomenut.

 Moje drahá, je tvrdé, jak musíš čelit problémům. Ale nepotrvají dlouho. Překonáš je.

Navždy tě miluji. Tvůj oddaný Monty


Website: The Montague Keen Foundation

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal. Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; 
NWBKGB2L

13. srpna 2014

10.08.2014


Montague Keen, 10. srpna 2014.

Tolik bylo toho vymyšleno, aby vás to odradilo  a aby vám zabránili ve vaší práci. Nebude jim dovoleno, aby uspěli.  Ve svém zoufalství najít způsob jak začít Třetí světovou válku, útočí na všechny o kom si myslí, že jim stojí v cestě. Vše co nyní mohou  udělat,  je získat čas, protože jejich neodvratný konec je vytesán do kamene: nemohou přežít a nepřežijí.

Bude to chtít čas a trpělivost, odstranit vše, co Kabala  zařídila, aby držela lidstvo při zemi a pod kontrolou. Nemohou uvěřit, že jejich pečlivě vymyšlené plány, které uváděli do života po léta, nebudou úspěšné. Jak pokračuje Velké Probuzení, každý dnem absorbujete novou energii, která vás bude podporovat, jak budete postupovat  po náročné  cestě k plnému vědomí a osvícení. Kabala má v rukávu mnoho plánů, jak zpomalit vaše probuzení. Neskočte jim na to. To „ohrožení ebolou“ je jedním  z takových odbočení. Chtějí jenom rozšířit STRACH a PANIKU. Naivní  lidé na to pokaždé skočí, a vytvoří paniku.   Právě proto to  bylo vytvořeno. Jejich nástroje ovládání -  vaše televize a noviny- naplní vaše mysle strachem z eboly, a vzbudí v některých z vás přesvědčení, že jste jí nakaženi, i přesto, že se nejedná o žádnou epidemii. Jedná se o dokonalou AKCI OVLÁDÁNÍ MYSLI. Přestože v minulosti vždy fungovala, jistě jste nyní dostatečně probuzeni, abyste to prohlédli a opět jste tomu nepodlehli?
Otevřete oči  a vizte svoji vlastní sílu a nahlížejte na sebe jako na mocné Bytosti Světla, které se probouzejí z hlubokého spánku. Rozpoznejte svoji vlastní sílu k tomu, abyste řekli Ne. My jsme 99%, kdo nechceme, aby to pokračovalo.  Nebudeme podporovat vaše nespravedlivé války!

Všichni mají božské právo na život v míru. Když je někdo napaden, týká se to vás všech, protože vy jste lidstvo. Oni jsou ti, kdo byli vypuzeni z Marsu a kteří sestoupili na Zemi. Sestoupili na Východě a ovládli lidstvo. Pak začali trvat na tom, že život začal na Východě; zatímco ve skutečnosti, na Východě s nimi začal sestup lidstva. Ovládli vaši planetu prostřednictvím vzdělávání, bankovnictví, náboženství, atd. PRAVDU hledejte na Západě a najdete ji. Všechno, co vás učili, je úplně špatně.  Bylo to tak uděláno proto, aby vás drželi pod kontrolou. Vše bude jasné, když bude odhalena a pochopena vaše pravá historie. To bude, mí přátelé, vaše pravé probuzení.  
Mnohokrát jsem poukázal na to, že ti, kdo vypadají  jako vy, nemusí být jako vy. Ti, kteří sestoupili a převzali kontrolu, nejsou vůbec jako vy, pouze   mají takový zevnějšek. Jejich úkolem je vymýtit vás, a nechat pouze dost z vás na to, abyste jim sloužili jako otroci. Doteď byli úspěšní. Rozhlédněte se kolem sebe: důkazy  na vás přímo křičí, ale doteď jste je neviděli. 

Nikdy nebylo zamýšleno, aby  jejich druh žil na Zemi. Nepatří sem. Otevřete oči: otravují vzduch který dýcháte, vaše obilí, vodu, a stále neděláte nic. Odstraňují ty, kdo „vládnou“, pokud začnou mluvit a začnou se dotazovat na to, co se děje. Vatikán používal STRACH, aby držel masy dole a pod kontrolou, a aby poslouchaly. TO JE KONTROLA MYSLI V NEJHORŠÍ PODOBĚ.
 Znovu vám, říkám, vaše práce na ley liniích a silových místech  přináší kýžené výsledky. Prosím, pokračujte. Také vás chci poprosit, abyste posílali lásku a světlo někomu,  koho Kabala drží , aby mu zamezila v naplnění jeho poslání. Kontrola mysli,  nemožnost spánku, chemikálie v jídle, to vše používají na nevinnou bytost světla, které jediným důvodem žití je umožnit  lidstvu žít v míru a harmonii. Společně můžeme zajistit jeho propuštění a tak postoupit s naší prací na Zemi. Spolu můžeme pohnout horami. Společně  odstraníme z povrchu Země  vše ZLÉ a ZKORUMPOVANÉ. Pak bude lidstvo žít v míru a začne Nový Věk. 
Ano, vím, že teď je to namáhavá práce,  a že je od vás žádáno hodně. Zásluha vašeho snažení bude žit věčně v dějinách, a v myslích Člověka. Vy, mí přátelé, jste lidé, kteří byli pro tuto práci vybráni. Proto jste v této době přišli společně na Zemi. Vy povedete cestu. Rok 2014  bude pamatován jako rok, kdy Světlo zvítězilo a Temní byli poraženi; navždy odstraněni z povrchu Země. 
Mnozí se zvolí, že opustí planetu. Mnozí budou deaktivováni, takže již nebudou schopni škodit jiným planetám vašeho solárního systému za pomoci smrti a destrukce. Již nikdy jim nesmí být dovoleno, aby infikovali jiné druhy  zlým způsobem života. Mí přátelé, je nutno čelit pravdě a  poučit se. Již nikdy jim nedovolíte, aby zabrali vaši planetu. 

Veronika má problémy s počítačem. Není  jí dovoleno, aby odeslala některé mejly. Musí zkontaktovat MATa W , protože jeho práce je zajímavá. Také F S S, který nedávno navštívil Irsko. Prosím, ať se s ní tito lidé zkontaktují. 
Obě strany života chtějí poděkovat těm, kteří laskavě věnovali peníze na založení Centra v Irsku. Prosíme, pokračujte v pomoci, pokud je to možné, Centra na světě budou provozována lidmi, pro lidi.  Tyto kroky musí být učiněny, abyste se osvobodili. Zajistí prostor  pro sdílení informací,  a pro vedení a pomoc, kterých bude zapotřebí, když vstoupíte do Nového Věku Osvícení. Musíte se ODNAUČIT všemu, o co se Kabala postarala, abyste se naučili, vystoupit z třídimenzionálního uvažování a způsobu života. Společně jděte  vpřed v pravdě a lásce, do světa, kde se o míru a lásce jenom nemluví, ale KDE SE NIMI ŽIJE. To je náš návrh.  Souhlasíte s námi?
Moje drahá, všechny tyto problémy jsou na tebe sesílány, aby tě zkoušely. To mohou, ale ty se můžeš nad ně povznést a to děláš. Protože tví přátelé jsou zde pro tebe. Byli vybráni. Jdi vpřed s jistým vědomím, že budeš po své cestě kráčet důstojně ve světle a lásce.
Vždy po tvém boku. Tvůj oddaný Monty 

Website: The Montague Keen Foundation

Pokud chcete pomoct Veronice  založit nové centrum, můžete přispět finančním darem zde:


5. srpna 2014

03.08.2014


Montague Keen, 3. srpna 2014.

Veroniko, moje drahá, tvá práce s Andrewem (Bartzisem) se ukazuje jako velmi úspěšná. Odhaluje pravdu,  která vysvětluje vše, co po léta mátlo a zavádělo lidi. Řekl jsem ti, že srpen bude měsíc odhalení. Brzy uvidíš celý obrázek. Budeš vědět, jaké kroky bude třeba učinit, aby se odstranilo vše co je temné a zkorumpované. Plány Kabaly nebyly úspěšné. Nebylo jim dovoleno začít Třetí světovou válku. Ano, drahá, je to pravda, že BOJOVÉ LODĚ byly ODSTRANĚNY Z PLANETY ZEMĚ a umístěny tam, kde nemohou škodit. Lodě z USA, VB, Německa a samozřejmě, Izraele. Jsou bezradní ohledně toho, kam se jejich lodě poděly. Již jim nebude dovoleno, aby se odvážili začít válku ve snaze ovládnout svět. 
Nyní ti řeknu, že ŽÁDNÁ RASA NEBUDE OVLÁDAT VAŠI PLANETU. Nebude to dovoleno. Všichni lidé na Zemi musí žít v míru. To nelze změnit. Je to PLÁN.
Jsou někteří mimozemšťané podporující vlády, kteří mají temné záměry, ale nebudou úspěšní. Božský pán je daný: nic ho nemůže změnit, a naše práce na obou stranách života to zajistí. 
Naše obrovské díky patří všem těm nádherným lidem, kteří se stali tím, co považujeme za Armádu Světla a kteří pracují na ley liniích, aby zajistili uvolnění energie. Budou mít v dějinách své místo a zaslouží si to. Dělají fantastickou práci. Jednoho dne oni sami uvidí, jak je jejich práce důležitá. Aktivace ley linií je nejdůležitější práce, jakou můžete v této době dělat. Zachraňujete vaši planetu. Jakou důležitější práci byste ještě mohli dělat?
Jsem si vědom, jak si vystresovaná moje drahá, když vidíš, jak jsou vražděni vznešení a mírumilovní lidé (v Palestině). Co vám to říká o těch, kteří si vyžádali vaši důvěru? Mají v plánu ovládnout váš svět. Všichni, kdo jsou zticha a zavírají před tímto vražděním oči, jsou stejně vinni jako ti, kdo shazují bomby. To, co se snáší na tyto nebohé lidi je ČISTÉ ZLO. Kdo podpoří vás, když zaklepou u vašich dveří? Je to okupace: chtějí všechno, včetně vás! 
Odmítněte se toho účastnit a dejte najevo své pocity. Odmítněte pomáhat v okupování lidstva. Odmítněte stát se LIDSKOU OBĚTÍ. Nepřijímejte nic, s čím přijdou příště, ať je to zabaleno v libovolném balíčku STRACHU. 
Epidemie eboly byla pečlivě naplánována. Má za cíl vytvořit STRACH, což by jim umožnilo odstranit další z vás. Takové „epidemie“ jsou dobře naplánovány dopředu a načasovány tak, abyste nedávali pozor na to, co dělají. Neosvícení lidé na to pokaždé skočí. Přestaňte být OVCEMI. Získávejte si své informace a převezměte zodpovědnost. Takové triky fungovaly v minulosti, ale nyní již o jejich hrách víte. 
Mnozí jste přispěli do nadace, což nám pomůže založit ve světě Centra. To vám pomůže v těžkých časech, když vše, co dnes považujete za samozřejmé, nebudete mít. Musíte se naučit být na chvíli soběstační, dokud se nespojíte, a nevytvoříte VOLNOU ENERGII, nevypěstujete potraviny, atd. Musíte se naučit žít bez věcí, které dnes považujete za samozřejmé. Tato změna přichází a nemůžete se před ní schovat, protože již začala. Veronika nachází správné lidi, kteří mají znalosti potřebné k tomu, aby vám radili ve všech oblastech života ve světle. Prosím, pomozte, jak můžete. 
Uvědomte si, že vše co vám říkají v televizi a v novinách je určeno k tomu, abyste spali a báli se. Nacházíte se v situaci VY anebo ONI, 99% je voděno za nos, ke svému zničení, jedním procentem. Jak je to možné?
Televize je jejich prostředek ovládání. Vtáhne vás a infikuje vaši mysl. Ovládá vás v každé myšlence a skutku. Ukazuje vám, co ve vašem životě „potřebujete“, a bez čeho nemůžete žít. Nedovolí vám vidět  kdo jste a čeho jste schopni. Jste jedni ze STÁDA: všichni zpíváte píseň z toho samého partu. Jako myš v kole, stále běžíte ale nikdy se nikam nedostanete.
Když se probudíte a uvědomíte, kým jste a čeho jste schopni, budete se divit, jak jste toho mohli na Zemi tolik zničit. Někteří z vás ještě lžím věříte, a proto dovolujete, aby diktovali, jak má být váš svět řízen, a jste mylně přesvědčeni, že tyto figurky mají na srdci váš nejlepší zájem. Ale tak to není. Je na čase přestat být ovcemi. 
Tento týden jste byli překvapeni zjištěním, že římskokatolická církev je ŽIDOVSKÁ. Jezuité jsou také ŽIDÉ. Takže Židé se schovávali za různé nálepky po 2000 let. Ptejte se sami sebe, o čem byly všechny války? Jednoduchá odpověď: je požadováno prolévání krve. Energie STRACHU ve válečných situacích je kyslíkem života pro ty, kdo ovládají váš svět. 
Důležitá věc, kterou musíte vzít v potaz je, že TO NEMOHOU DĚLAT BEZ VÁS!
Vezměte si zpět svou sílu. Je to vaše planeta. 
Jste na cestě ke svobodě a světlu. Připravte se na to. Myslete na to, jak přežijete, když všechny struktury které momentálně přijímáte jako součást svého života, zmizí. Vytvoříte nové struktury, ale bude to trvat a bude to chtít trpělivost. Doufáme, že takové vedení vám poskytneme prostřednictvím našich Center. Obě strany života pracují společně, aby vytvořily lepší svět pro všechny. Neopustíme vás. 
Moje drahá, zkus si najít čas na odpočinek. Žádáme vás všechny, abyste posílali vaši lásku a ochranu tomu, kdo je zadržován temnými.
Moje láska je vždy s tebou. Tvůj oddaný Monty.

Prosím, podívejte se na toto video: http://montaguekeen.com/page122.html, protože obsahuje důležitou informaci.

Website: The Montague Keen Foundation

Pokud chcete pomoct Veronice  založit nové centrum, můžete přispět finančním darem zde: