Montague Keen Foundation

Povolení

Paní Veronica Keen udělil povolení k 20/05/2014.

29. července 2014

27.07.2014


Montague Keen, 27. července 2014

Přátelé, každým dnem se stáváte více probuzenými a vědomými si vlastní síly. Nyní sami vidíte, jak se věci změnily, když jste začali pracovat na ley liniích. Nemohu dostatečně zdůraznit důležitost uvolňování této ENERGIE. Prosím, pokračujte a zintenzivňujte tuto práci, protože to je vaše SPÁSA. Důkazy o tom jsou všude. Vězte, že neschopnost Kabaly začít Třetí světovou válku je zapříčiněna vaší prací na ley liniích, obeliscích a všech takových strukturách ovládání. Opět se stáváte mocnými bytostmi světla. Temní vaše světlo zhasli, ale vaší prací s energií odstraňujete temnou kontrolu, která vás s nimi svazovala. Nyní každým dnem odsekáváte další řetězy a odstraňujete další bloky. Touto prací znovu obnovíte svět lásky a míru pro všechny. Každá země bude součástí tohoto velkého probuzení a spojování lidstva. 1. srpen je LUGHNASAD.   Žádám vás, abyste si toho dne dali zvláště záležet na vaší práci s ley liniemi. VYHRÁVÁTE BOJ SVĚTLA NAD TEMNOTOU.  Držte se toho a přestanou všechny války a bude obnovena spravedlnost.  

Jsou mezi vámi tací, kteří jsou natolik uzamčeni uvnitř třídimenzionální mentality, že je STRACH drží v ní uvězněné. Útočí na všechny, kteří zastupují lásku a světlo. Pokoušejí se kolem sebe shromáždit další třídimenzionální lidi. Útočí na všechny, kteří si přejí postoupit do světla.  Vezmou zrnko pravdy, vyšperkují ho vší temnotou  která v nich je, a použijí to s cílem zničit to, co je nevyhnutelné. |Měli by vědět, že světlo nebude, a nemůže být zhasnuto. Navzdory úsilí těchto ztracených duší dojde k velké změně. 

Vše, opravdu vše se změní. Nic ve vašem životě nebude po Přechodu stejné. Na to se musíte připravit, a vyzbrojit se takovým množstvím informací jak je jen možné, abyste netápali ve tmě, když padne temnota.  Větší mozky než je Veronika rozhodly, že je zapotřebí Center, aby se lidstvu poskytla pomoc a vedení. Já a někteří největší mysle které kdy kráčely po Zemi jsme se spojili, abychom s Veronikou pracovali za účelem pomoci lidstvu. Veronika zná naše plány.  Než se vrátila zpátky na Zem, souhlasila, že s námi bude pracovat. Temná Kabala využívá vše co je v její moci, aby tomu zabránila.  Nemohou již déle skrývat, co dělají.  Pomyslete na chvilku na to, proti komu Veronika stojí.  Opět na ni minulý týden zaútočili. Musíme soustavně zesilovat její ochranu.  Slíbila, že pomůže zachránit lidstvo a to má také v úmyslu dělat.  Není sama. Je na světě mnoho takových, i když si toho zatím nemusíte být vědomi. Každý z nich pracuje se stejným cílem. Takže, místo kritiky, byste se měli podívat do vlastních srdcí a ptát se, jak můžete pomoct zachránit lidstvo a tuto nádhernou planetu. 

Každý den jste svědky masakrování nevinných, ale neděláte nic, abyste to zastavili.  Nemyslíte na to, že jednoho dne přijdou k vašim dveřím? Kdo se vás pak zastane?  Každý z vás je PALESTINCEM. Je to jenom nálepka.  Je to lidstvo, které je vybíjeno.  Ale vy stojíte stranou. Zavíráte před tím oči.  Když chcete od nebe útěchu, jste na špatném místě. Našim cílem je vytvořit lepší svět pro všechny. 

Pomocí našich Center to právě můžeme udělat. Těm, kdo darovali peníze, chceme vyjádřit naše poděkování. Jste ti, kdo chtějí lepší svět a jsou připraveni podniknout kroky, aby se to mohlo stát.  Je zapotřebí spojit se jako jeden a stát se sílou. Vy jste 99%. Vy rozhodujete, co chcete a společně to můžete vytvořit.  Když se spojí mysl a emoce, můžete to uskutečnit. Věřte sobě, a ne loutkám předstírajícím, že mají „moc“.  Všechny se zodpovídají JEDNÉ KONTROLUJICÍ SÍLE.  

NASTAL ČAS ZASTAVIT VŠECHNY TYTO HRY. Musí být odhalena pravda.  Potom se lidstvo může spojit ve světle.  Jakmile překonáte STRACH, můžete vstoupit do své vrozené síly, kdy vás nic nemůže zastavit. Tak buďte stateční. Zapomeňte na všechno, co vás rozdělovalo, a co bylo vytvořeno člověkem, aby to rozmělnilo vaši sílu.  Temní se nejvíce OBÁVAJÍ  toho, že se lidstvo spojí a uvědomí si, kým je: že v sobě rozpozná svoji skutečnou sílu. Když se to stane, Temní rázem zmizí, protože se vás bojí. Společně se jich nemusíte obávat, protože bez vaší pomoci jsou bezmocní. Buďte sebevědomí a stůjte spolu. 

Veronika má velmi těžký život. Prosím, posílejte jí lásku a světlo.  Žádáme po ní mnoho a ona to bez otázek plní.  Nyní všichni na Zemi, kdo mají splnit svá poslání, procházejí těžkým obdobím. Odehrává se velký boj o moc: Světlo proti Temnotě. Temní budou bojovat za své přežití až do hořkého konce. Nestarají se o to, koho nebo co při tom zničí. JE TO ZÁVĚREČNÁ  HRA. 

Moje drahá, snaží se vyvolat kolem tebe zmatek.  Nenech se do toho vtáhnout.  Co se má stát se stane, a ty to v duši víš.

Vždy po tvém boku, oddaný Monty22. července 2014

20.07.2014Montague Keen, 20. července 2014

Probouzení nyní brání Kabale, aby byla úspěšná při FALEŠNÝCH OPERACÍCH  v zájmu poškození jména Montague.

Většina obyvatelstva nyní vidí tyto zinscenované události v pravém světle. Již to nebude fungovat, bez ohledu na to, jak přesvědčivě to bude vypadat. Tento postup již nebude nikdy více fungovat.

Všechny jejich pokusy o zahájení Třetí světové války  byly odhaleny a budou i nadále odhalovány. Lidstvo se posunulo - již nevěří bezmyšlenkovitě všemu, co je říkáno v televizi a  v  novinách.
Tzv. experti ztrácejí čas, když se pokoušejí přesvědčit probuzené lidi, aby těmto lžím uvěřili. Ty časy jsou pryč.  

Několik příštích týdnů je velmi důležitých. Může se toho mnoho stát.  Otevřete svá srdce a přivítejte světlo, protože změní vše k lepšímu. Když uvidíte minulost a to, jak jste byli ovládáni a  jak zničili  kvalitu vašeho života, již se nebudete bát.  Spíše se budete dívat na ty, kdo vás ovládali,  s politováním a budete se divit, jak jste mohli připustit, že vám vládli.

Vše ve vašich životech se změní, nic nezůstane jak bylo. Ti z vás, kdo jste připraveni, budou v pořádku. Ale ti, kdo ještě připraveni nejsou, budou v nepohodě. Oni jsou ti,  kdo budou potřebovat vaši pomoc.

Naše centrum takovou pomoc poskytne. Bude mít lidi, kteří pomohou každému, aby přešel. Požádali jsme o pomoc, abychom zřídili naše první centrum. Bohužel, na zajištění peněžních prostředků na zřízení Centra musíme použít peněžní systém vytvořený Kabalou. Lidé budou  instruováni, jak žít bez ovládacího systému Kabaly,  na který jste si tak zvykli. Musíte změnám pomoci, aby k nim mohlo dojít  jak nejrychleji to půjde, aby přestalo zabíjení. Vše je ve vašich rukách. Takže se připravte, že se pohnete kupředu, pryč z třídimenzionální reality kontrolující každý aspekt vašich životů. Každý právnický dokument vám říká, že nejste ničím, nikým, že nevlastníte váš dům, nevlastníte vaše auto. Přečtěte si doklady, které  slepě přijímáte a podepisujete. Měli by vám říct, že nic není jak si myslíte a jak doufáte že je. Oklamali vás, lhali vám a podváděli vás. Musíte se probudit a vše toto si uvědomit a podniknout ty správné kroky, abyste to změnili.

Pomocí našich center vás povedeme bažinami klamu. Žádám vás, abyste nám pomohli to uskutečnit, protože budou ku prospěchu všem, kdo hledají pravdu a světlo. Tolik nádherných lidí  nabídlo pomoc v centrech.  Studovali potřebné obory, což zajistí informovanost ohledně toho, jak pěstovat potraviny a získávat volnou energii; o schopnosti přežití při katastrofách,  s nimiž se teď potýkáte.

Spojte se a pojďte do Věku Světla a Lásky.  

Vatikán čelí konci své vlády. Nesmí se připustit, aby přežil. Nyní všichni otevřeli oči, aby viděli  PRAVDU. Vatikán je zodpovědný za to, že mnozí žili a umírali ve STRACHU.  Zničil tolik životů.

Staré náboženství lásky, praktikované v Irsku před vládou Vatikánu, se znovu objeví a lidé to uvítají a budou žít v míru.   

Vy, každý z vás, jste nyní zodpovědní za to, že vytvoříte budoucnost, jakou si přejete mít. Již žádné lži, vše otevřené, zcela transparentní, jak to mělo být vždycky.

Převezměte zodpovědnost  a uskutečněte  to.  Je to ve vašich rukách, protože vy jste tvůrci budoucnosti jakou si přejete vidět. Připravte se na to, že starý systém kontroly odejde. Slibte vašim dětem a všem budoucím generacím, že podniknete všechny potřebné kroky k tomu, abyste pomohli přerodu a  že již více nebudete pomáhat shnilému systému kontroly, který vás nyní korumpuje, ani podporovat jeho neupřímné sliby.    

Slibuji vám, že vaše budoucnost předčí vaše nejdivočejší sny. Je tam vše, čeká to na vás, abyste podnikli potřebné kroky k uskutečnění.

Takže si věřte. Můžete to uskutečnit.

Nacházíte se na křižovatce, kdy se musíte rozhodnout: zůstanete u  třídimenzionálního kontrolovaného  myšlení, anebo vykročíte do jasnější budoucnosti s důvěrou, s jistým vědomím, že je k dispozici všechna pomoc k tomu, abyste vytvořili lepší svět pro všechny a čeká na vás, abyste podnikli další kroky?

Nelze stát bokem, protože je nutno se rozhodnout, a rozhodnout brzy. Postup ke světlu nelze    odkládat.

Zbavte se STRACHU a jděte vpřed, anebo se bojte samotného života a pokračujte v žití  pravděpodobně horším než jste  prožívali doteď, protože bude bez světla.

Než se rozhodnete, důkladně si promyslete možnosti.  Veronika a já jsme se snažili vám ukázat možnosti, ale rozhodnout se musíte sami.

Prosím, pokračujte v nádherné práci na ley liniích. Jednoho dne si uvědomíte důležitost této práce, která vám otevře mnoho dveří.

Moje drahá, tvůj příděl práce roste každým dnem, máš těžký náklad. Ve své duši víš, že tvé poslání bude úspěšné, protože ti byly ukázány  konečné výsledky.

Moje láska tě stále obklopuje. Nikdy nejsi sama. Navždy, tvůj oddaný Monty.

Poznámka:

Monty mi zrovna připomněl, že jsem zapomněla dodat, co napsal, aby poděkoval všem, kdo finančně přispěli.

Obě strany života chtějí vyjádřit hlubokou vděčnost všem těm, kdo přispěli k tomu, aby bylo založeno naše první centrum. Všechna jména budou napsána na zdi, takže nebudou nikdy zapomenuta. Díky jim se to uskuteční. Oni podnikli první kroky do lepší budoucnosti.

Děkujeme.14. července 2014

13.07.2014Montague Keen, 13. července 2014

Veroniko, odezva, jakou jsme dostali od lidí celého světa na naši žádost o pomoc při vytvoření našeho prvního centra, byla úžasná. Dává lidem důvod, aby jednali jako jeden, aby učinili první krok k vytvoření světa, v jakém si přejí žít. Je čas učinit vědomé rozhodnutí a odvrátit se od korupce a odmítnout se na ní podílet. Společně jste se rozhodli že již více nechcete být otravováni vodou, kterou musíte pít,  potravou z níž byla všechna hodnota odstraněna, a vzduchem který dýcháte, otráveném chemikáliemi, za které ještě platíte daně.

Našim  snem je mít centrum v každé zemi, kam budou přicházet EXPERTI a budou pracovat společně, budou sdílet informace  a výzkum a radit lidem.. Našli jsme budovu, která je perfektní pro první centrum, a s vaší velkorysou pomocí ji získáme co nejdřív. (Nyní máme polovinu peněz na zálohu. Je VRATNÁ). Když se lidé  spojí a ozřejmí si své záměry, nic je nemůže zastavit.

Rozhodli jste se říci NE válce, nebo jakémukoliv zabíjení, ať již se jedná o léky anebo o nějaký jiný způsob, jak zničit život na Zemi. Kvalita života na Zemi je na nejnižší úrovni. Ti, kdo ovládají vaši planetu, již nemohou skrývat co dělají. Je to nyní vše odkryté. Nepomáhejte jim, aby pokračovali v těchto činnostech. Spojíte se abyste se naučili,  jak žít na Zemi bez toho, aby tomu bránila nějaká temná síla zla. Probudili jste se a nepřejete si být s nimi ve spojení. Probuzení není jednoduchý proces, tak buďte trpěliví s těmi, kdo se bojí probuzení do skutečnosti, že nevědomky pomáhají zničení lidstva a planety Země. Všechny kroky, jak se pohnout kupředu, byly prozkoumány a experti jsou připraveni sdílet své poznatky v mnoha oborech. Vše se to spojuje, jak tomu má být. Čím dříve bude Centrum v Irsku, tím dříve vzniknou další centra v dalších zemích.. Prosím, přispějte, abychom mohli začít s procesem obnovy.

Když bude dostatek světla, naše dva světy se spojí, a odstraní i poslední pozůstatek korupce. Veronika se potkala s některými ze sítě, a já k nim patřím. Je nás dvanáct a patříme k největším myslitelům, jací kdy kráčeli po Zemi. Jsme připraveni a těšíme se, že budeme pracovat  společně s vámi. Uvidíte nás a budete s námi hovořit v určených centrech. Máme velké plány a chceme uspět. Vše, co se nyní děje,  bylo naplánováno po mnoho let. Proto jsem musel  Veroniku opustit a odejít k Duchu, abychom mohli společně tyto plány uskutečnit. Toto je rok, kdy je třeba učinit velký skok vpřed, tak  nečekejte a přispějte k tomu. Planeta Země potřebuje přežít. Lidstvo musí žít a  vzkvétat.  Dívejte se do budoucnosti a odmítejte  destrukci lidstva.

Je to boj mezi Světlem a Tmou. Vy se musíte rozhodnout, na jaké straně jste. Stát bokem není možné. Existuje dostatek informací, které vám umožní se rozhodnout. Chcete zůstat v třídimenzionálním světě, bojovat o přežití, anebo si přejete postoupit do vyšší dimenze, do světa míru a harmonie,  otevřeného vědomí?

Vše, co vám vzali, aby vás mohli ovládat, bude znovu aktivováno. Opět budete celistvými bytostmi světla, žijící v harmonii s ostatními. My, v duchu, jsme tvrdě pracovali společně s vámi, abychom k tomu přispěli. Víte, že načasování je důležité, byla vytvořena okna příležitosti, abyste mohli podniknout potřebné kroky k vzestoupení do vyšší dimenze. Čas k tomu je TEĎ.  Vážně se zamýšlejte nad budoucností a budoucností těch, za které jste zodpovědní.  Pomozte nám začít tento proces prostřednictvím našich Center.  

Veronice přišly žádosti o založení center v různých zemích. Bylo jí doporučeno, že to musí začít v Irsku. Ano, každá země na světě bude mít centrum. Je potřebné se OD-NAUČIT vše, co vás učili. Vše to bylo vytvořeno, aby vás ovládali a mátli a učinili vás poddajnými,  a abyste se báli pokládat otázky těm, které považujete za autority. Například, učili vás, že vše začalo na VÝCHODĚ.  Určitě  tomu tak nebylo. Začalo to na ZÁPADĚ a šlo směrem na VÝCHOD. Ti, kdo takové lži šířili, se nyní musí zodpovídat  lidem, které obelhávali,  Nyní zažíváte největší zlom ve vyučování po dobu celé  vaší existence.  Spojte se se světlem, aby vás vedlo.  

Jsou tací, kdo říkají, že nic nepotřebujete dělat. Není to pravda. Byli svedeni z cesty, a tak nevědomky zavádějí druhé. Ve svých srdcích a duších  znáte pravdu. S ní se musíte spojit. V meditaci vám vaši průvodci pomohou tímto procesem projít.

Irové se nejvíce provinili vůči rase ovládající Zemi. Když se oni probudí, probudí se celý svět. Celý svět se vzbudí s nimi. Je životně důležité, aby to začalo tam. Irové všude ve světě s tím budou souznít. Energie vašeho světa je ovládána odtad. Je to právě jeden z důvodů, proč to musí začít tam. Když bude uvolněna tato energie, bude z toho mít prospěch každá země. Moje žena to jasně chápe a ví, co je třeba dělat. Dával jsem jí ohledně toho rady 10 let. Má kolem sebe lidi, kteří jí pomohou. Museli jsme počkat na správné načasování, což je teď, a s vaší pomocí to můžeme uskutečnit.

Temní se tomu snaží zabránit. Využívají zranitelné lidi ve snaze tomu zabránit. V  průběhu historie temní dělali pouze toto. Znovu se tak necháte oklamat?  Jste na křižovatce. Musíte si vybrat,  po které cestě chcete jít . Stát na místě není řešením. Prosím, vážně o tom přemýšlejte.

Doufáme, že shromáždíme dostatek prostředků, abychom koupili naše první centrum v průběhu příštích sedmi týdnů. (Záloha musí být zaplacena do sedmi týdnů, protože jsou i další zájemci. Tato záloha je VRATNÁ).

Temní dělají vše  co je v jejich silách aby  zabránili vytvořit naše centrum. Rozhodnutí je  na vás. Chcete, aby to pokračoval:o? Společně vytvoříme budoucnost bez válek,  s čistými a výživnými potravinami, vodou a vzduchem. Budou domy a vzdělání pro všechny lidi na Zemi. Takový je náš sen. Můžete ho uskutečnit.

Moje lásko, oceňujeme vše, co děláš, jak se snažíš to udělat prostřednictvím těch pravých lidí, kteří ti pomáhají. Toto probuzení nelze zastavit. Uspějeme, moje lásko.

Tvůj oddaný, Monty.Pokud chcete pomoct Veronice zřídit nové centrum, můžete poslat dar zde:

7. července 2014

06.07.2014


Montague Keen, 6. července 2014

Není pro mne lehké, žádat moji drahou ženu aby opustila dům, v němž jsme společně žili. Je to dům, v němž jsme zažili velké štěstí. Aby opustila rodinu a přestěhovala se do Irska pracovat kvůli vám. Chce to bytosti s vysokou energií  které mohou pracovat na zablokované energii. Důvodem, proč byla její návštěva Tary tak úspěšná je, že do toho byla zapojena ona i další. Použili svoji vlastní energii , aby uvolnili to, co bylo zablokováno po staletí. Jejich práce je pro lidstvo nesmírně důležitá. Když se  přirozená energie uvolní, vše se změní. Odhalí Temné  a ztíží jim život na Zemi, jakož i těm, kdo nejsou s vámi v souladu.   

Dne 26. června se Veronika, D a M vypravili podívat se na  zamýšlené Centrum. Neměli tušení, že to bude opravdu dokonalé. Je to na přímé linii k Uisneach a Taře. Poskytuje nádhernou energii. Byli svým nálezem, k němuž byli samozřejmě vedeni, velmi vzrušeni. Ulehčilo by to pravidelnou práci jak s Tarou, tak i s Uisneach.

Veronika potřebuje finance, aby mohla koupit dům a přetvořit ho  v Centrum, naše první Centrum. Žádáme vás, abyste prosím zvážili zda byste Veronice pomohli ho koupit.    Je v zájmu lidstva, aby bylo centrum založeno co nejdříve. Pokud Veronika nedodrží lhůtu danou prodejcem, ztratí to, co by mohlo být pro Nadaci cenným příspěvkem. Cena je 420 000,- euro. Může se to uskutečnit, když se vy, v každé zemi, rozhodnete to uskutečnit, protože to bude ku prospěchu všech.

Ve světě je chaos. Každý zažívá těžké časy, když se pokouší přežít. K vytváření stresu, strachu a zmatku je hojně používána temná energie. Stupňují se útoky na takové, jako je Veronika, kdo se snaží odhalit  pravdu. Pokud zažijete něco podobného, uvědomte si, že jste jedni z mnoha. Temní mají strach, protože se uvolňuje příliš mnoho světla. Oni v něm nemohou přežít, proto jsou z toho zoufalí. Budou útočit na všechny, kdo zaměřují světlo na jejich temné skutky. Proto se musíte vzájemně podporovat. Nikdo si nemůže být jistý před útokem. Nepovažují vás za sebe rovné, proto se vás bez zábran zbaví. Buďte hrdí na to, že se zastáváte pravdy, cti a spravedlností pro všechny. Jejich temné skutky jsou odhalovány  a nemají se kam ukrýt. Tak je bezostyšně nechají venku s nadějí, že zapomenete,  co udělali.

Množství zmatečných informací stoupá, tak rozlišujte. Vězte, komu můžete věřit. Pokud něco zní příliš dobře na to, aby to mohla být pravda, rozeznávejte, zda tomu tak opravdu je. Posun nebude lehký, ale bude poskytnuta veškerá pomoc, aby provedla lidstvo přes tyto těžké časy do světla. Toto je váš rok. Dávejte všechnu energii kterou můžete, aby  se světlu umožnilo odstranit vše, co je temné. Nečekejte, aby to pro vás udělali jiní. Každý z vás musí převzít zodpovědnost. Pracujte, prosím, společně, protože když jste spolu, vše je možné.   

Kabala pokračuje ve vymýšlení nových způsobů vytváření STRACHU. Nepropadejte mu. Pověřujte  všechny podrobnosti než přijmete, co je vysíláno v televizi, atd. Pamatujte na to, že v minulosti  zabíjeli i své vlastní druhy, aby vás přiměli uvěřit, že na vás bylo zaútočeno. Zůstaňte vždy v klidu a pozorně zvažujte „důvod“ který se vám snaží vnutit. Nyní jste více probuzeni, takže jste schopni zrale vyhodnocovat, co je řečeno. Nenechte se zavléct do STRESU vytvářeného Kabalou. Nejste napadáni silami zvenčí, jenom se vás pokoušejí přesvědčit, že tomu tak je.

Prosím, rozhodujte se informovaně, pokud jde o potravu kterou vkládáte do vašeho těla.  Udělejte vše co je ve vašich silách abyste, pokud možno, dostali dobrou plnohodnotnou stravu. Držte se co nejvíce přírodních potravin a léků. Je docela lehké najít všechny rady které potřebujete.  Naše centra budou takové informace zpřístupňovat všem. Važte si své tělo.  Je to chrám vaší duše.  

Prosím, abyste si nyní přečetli Veroničinu žádost o finanční příspěvek na centrum. Pomáhal jsem jí to napsat. Všichni musíte přispět svým dílem ke změnám, které si přejete vidět.  Veronika věnovala  deset let práce se mnou, aby vás informovala a pomohla vám vidět světlo.  Můžete uskutečnit naše sny, když uvolníte všechnu energii, která umožní lidstvu žít společně v míru. Již nebudou více války ani žádná rozdělení.     


Londýn, 5. července 2014

Aby lidstvo přežilo, je pro mne důležité přestěhovat se do Irska. Monty a duchovní svět mne žádají, abych se přestěhovala do Irska. Zablokované energie v Irsku ovládají celý svět. Irsko je klíčem, který vše odemkne.

Žila jsem v Anglii 55 let, takže je to pro mne obrovský skok. Bude to znamenat odstěhovat se od mých tří dětí  a pěti vnoučat. Moje poslání vyžaduje, abych to udělala. Nemám peníze a nevlastním dům, ve kterém bydlím, takže potřebuji vaši pomoc, abych v Irsku koupila centrum.

Při mé poslední návštěvě Irska jsem našla perfektní budovu pro tento projekt. Je to na přímé linii z Tary a Uisneachu. Má neuvěřitelnou energii. Je po každé stránce dokonalá.

Chci vás požádat, abyste dle svých možností přispěli. Každá částka, jakkoliv malá, je důležitá. Jenom společně to můžeme uskutečnit. Čas hraje důležitou roli. Mám 9 týdnů  na to, abych dala dohromady zálohu 40 000,- euro. Každý, kdo přispěje, bude  oceněn tím, že jeho jméno bude uvedeno na tabulce u vchodu do Centra.

Vytváříme naši budoucnost. Budoucnost bez korupce, která zničila náš svět a téměř ničila samotné lidstvo. Nyní bojujeme o naše přežití. Zablokovaná energie musí být uvolněna.

Mí přátelé a já jsme byli velmi úspěšní na Taře 26. května a 23. června. Musí to pokračovat.  Mezi námi jsou síly, které mají jediný cíl: zničit lidstvo a zničit vše, co lidstvo potřebuje k přežití.  Nemůžeme sedět vzadu a dovolit, aby nám to provedli.  Každým dnem jsou o tom odhalovány další důkazy  a jsme šokováni, že se to stalo bez našeho vědomí.  Je to naše příležitost k tomu, abychom převzali kontrolu a dovolili světlu aby proniklo, odhalilo a odstranilo vše, co je temné a zkorumpované.  
Prosím, pomozte mi to udělat.
S láskou a světlem Veronika

Věřte si. Můžeš to udělat, moje drahá, povznes se nade vše, co ti udělali, protože to nebude navždy.

Tvůj, navždy oddaný Mony      
       

Pozn. překl.
Příspěvky lze zasílat na konto Nadace Veroniky a Montyho Keen (The Montague Keen Foundation) prostřednictvím Paypalu. Viz webové stránky nadace www.montaguekeen.com, v záhlaví je červená noticka s výzvou ke sbírce, po otevření se objeví odkaz na Paypal.  

1. července 2014

29.06.2014


Montague Keen – 29. června  2014

Svět Ducha si přeje se k tobě připojit, aby poděkoval všem těm, kdo přispěli k tomu, aby tvá návštěva Irska byla tak úspěšná. Sdíleli jsme každý její okamžik spolu s tebou. Opět jsi dokázala uvolnit další zablokovanou energii. Bude to trvat a vyžádá si to úsilí,  než se energie zcela uvolní. Proto, moje drahá, je důležité, aby ses´ přestěhovala do Irska. Všechno to cestování sem a tam je příliš, než abychom to po tobě  mohli žádat. Opakuji, Irsko je klíčem, který vše odemkne.

Zavedli jsme tě na správná místa, aby se udála tato proměna. Nic se neděje náhodou; dokonce ani předtím, než se věc naplánuje. D rozpoznal tento potenciál. Je to vybrané místo.  Nyní musíš požádat o pomoc, abys´ se vymanilo od indoktrinace vnucené Vatikánem. Potřebuje se obrátit ke své pravé historii a poznat, kdo jsou Irové.

Ty, má drahá, znáš dva klíče  které musí být plně odemčeny. Začala jsi tento proces 26. května a pokračovala jsi  23. června. Chce to čas a úsilí, a bohužel, peníze. Jsme vděčni MM, že  tuto poslední návštěvu financoval. Každý krok zajišťuje, aby tento proces probíhal rychle a úspěšně. Váš svět je v nebezpečí a jisté odnože stále dělají co mohou aby vytvořily “důvod“ pro Třetí světovou válku. Všichni, kdo patří ke světlu  se musí spojit, aby tomu zabránili. Žádáme po tobě mnoho, moje drahá.  Snažíme se k tobě přivést pravé lidi, aby ti pomohli na tvé cestě. Není možné, abys´to dělala sama. Slibuji, že po tvém boku budou ti praví, dohlédneme na to. Čím dříve bude dokončeno uvolnění energie, tím lépe pro lidstvo. Utrpení ve vašem světě musí přestat a ti, kdo ho vytvářejí, musí sami sebe odstranit z této planety.

Dokud hrůza toho, co bylo doposud před vámi skryto, nebude odhalena a lidé si plně neuvědomí jak jste byli zrazováni těmi,  vůči kterým jste byli vychováváni  abyste jim věřili, nic se nemůže hnout kupředu. Musíte to vidět. Také musíte vidět lidi takové jací jsou, ne takové, jak vás učili že jsou.  Je nutno čelit nepříjemným skutečnostem, není před tím úniku. Kabala vytvořila vymyšlený svět s lidmi, které  jste byli vedeni uctívat a respektovat, ale nyní se opona odhrne a bude odhalena pravda ve vší své ošklivosti. Nebude lehké přijmout, že vás tito lidé oklamali. Žádáme vás, abyste s  nimi jednali  klidně a důstojně. Vědí, že jejich čas vypršel. Mnozí se vám vydají na milost, a budou očekávat, že je pochopíte.  Mnozí se narodili do situací,které si nevybrali. Dívejte se na každý případ individuálně. Neodsuzujte všechny. Mnozí budou opravdu litovat a prosit o o milost. Pamatujte, že ztratí vše,  co si nahromadili na váš úkor.  Bojí se vás.

Máte přátele z jiných planet kteří jsou připraveni a chtějí přijít pomoci. Nemáte se čeho obávat. Chtějte pomáhat a radit, zejména těm, kdo jsou stále ve 3D. Věci se vyvíjejí rychle, takže buďte připraveni se pohnout kupředu dle okamžité situace. Dáme věci do pořádku, aby mohly proběhnout určité akce bez problémů. Dáme znamení, kdy se tak stane. Nic se nemůže odehrát, dokud nedáme svolení aby se to stalo.  Bylo ti řečeno, co máš očekávat, tak buď připravena k akci. Je to Božský Plán, nemůže být změněn, ani mu nelze zabránit. Ti, komu věříš, vědí, co se od nich očekává a chtějí zde být pro tebe. Trvalo mnoho let, aby se plán   uskutečnil. Načasování pro  akci bude dobré, když vydáme povel. Ty, moje drahá, si se na tuto chvíli připravovala mnoho let. Byla si vedena k lidem a místům, aby se to mohlo uskutečnit, a ono bude.

Naše centra budou důležitá, protože lidé budou potřebovat pomoc a vedení. Zajistíme pomoc a radu, jak pěstovat zdravé potraviny, a jak vyrábět zdravé léky, všechny přírodní prostředky, které odstraní nemoci, zapříčiněné jedy ve vaší stravě, vodě a vzduchu. Je to základní část procesu, kterým musíte projít, když budete postupovat ke světlu. Mysleli jsme na všechno. Nezklameme tě.

Prosím, pokračujte v práci na ley liniích. Úspěšně odblokováváte jejich energii.  Tato práce  je životně důležitá. Prosím, používejte svou mysl také na to, abyste se propojili s Tarou a Uisneach, abyste pomohli odblokovat také jejich energie.  Děláte nádhernou práci. Jednoho dne uvidíte, jak se vaše úsilí vyplatilo. Přebíráte kontrolu a uvolňujete, co je oprávněně vaše. VY JSTE TVRůCI NOVÉHO SVĚTA. JE TO VZRUŠUJÍCÍ DOBRODRUŽSTVÍ. AŤ JSOU CÍLEM MÍR A HARMONIE. Budete překvapeni, jak bude lehké odstranit všechny „důvody“ pro válku. Ti, kdo nyní žádají válku, již s vámi dlouho nebudou.

Další planety se na vás dívají  jak kráčíte po cestě. Pomáhejte,  aby ti kolem vás pochopili, co se děje. Staňte se jejich průvodci,  sdílejte své vědomosti. Když vystoupíte do světla, automaticky vezmete ty kolem vás s sebou. Je to obrovský vyučovací proces pro vás všechny. Připravte se na to, že se zbavíte všech starých systémů víry, které sloužily k tomu, aby vás věznily.

Potřebujete toto centrum v Irsku jako místo setkávání  s těmi, kam mohou přicházet ti, kteří budou potřebovat pomoc. Může být využíváno pro všechny druhy setkání, konferencí, seancí, přírodních   
ošetření, atd. Prosím, pomozte Veronice aby to koupila.  Než odejde k Duchu, založí 6 center po celém světě. Zanechá na místě ty, kdo budou pokračovat v její práci a oni založí centra v každé zemi vašeho světa. To je náš cíl. Prosím, pomozte nám jej splnit. Naše práce   musí pokračovat. Časem pochopíte, proč to tak musí být.

Moje drahá, společně děláme pokroky. Tvoje těžká práce v Irsku ukazuje výsledky.  Prosím, udržujte kontakty které jste tam navázali. Jsme na cestě k úspěchu.  Přijdou další a budou se podílet na tomto těžkém úkolu.

Jsem v duchu s tebou.  Vždy po tvém boku,
Tvůj oddaný, Monty