Montague Keen Foundation

Povolení

Paní Veronica Keen udělil povolení k 20/05/2014.

23. června 2014

22.06.2014


Montague Keen – 22. června  2014Žádám vás, abyste vzali v potaz informaci, kterou se vám Veronika a Andrew snaží předat. Je důležité, abyste rozuměli svým OPRAVDOVÝM DĚJINÁM. Proč vám bylo lháno a jak byly tyto lži používány k tomu,aby od té doby vše manipulovaly. Pro mou ženu není lehké mít v  jejím věku takovou obrovskou zodpovědnost.  Existují tací, kdo se obtěžovali a nabídli pomoc. Nyní chci vyjádřit hlubokou vděčnost mladému muži, který moji ženu navštívil a nafotil portály a světla duchů v našem domě. Umožnil tím manželce a jejímu příteli vrátit se na TARU, aby uvolnili další energii. Jeho nabídka pomoci je velmi oceňována na obou stranách života. 

Prosím, připojte  se k Veronice na TAŘE v pondělí 23. června kolem 10.00. Propojte se meditací a buďte součástí uvolnění energie, používané k tomu, aby vás svázala a držela vás v temnotě. Je to pro vás velká příležitost změnit vše k lepšímu pro každou lidskou bytost na Zemi. Nechte se vést srdcem, protože vaše mysl obsahuje jenom to, co vás zkorumpovaný režim naučil. 

Nyní se vám začnou otevírat nové dveře. Budete se rozhodovat: půjdete cestou světla, anebo STRACHU, zvolíte si zůstat s temnotou? Je to vaše a jenom vaše rozhodnutí. Je podnikáno mnoho, aby bylo odstraněno to, že máte nyní pouze malou svobodu, a vaše vlády neustále zmenšují i to málo co zbylo. Každým dnem je jejich snaha  zřetelnější. Jak neustále opakuji, VY jste většina a vaše vlády jsou bez vaší pomoci bezmocné.  Mají obavy dokonce z toho, abyste si tuto skutečnost uvědomili.  
Moje drahá žena má mnoho práce, protože musí v neděli 22. června v 6 večer odjet do Irska. Vážně se zamýšlejte nad tím, co ona a Andrew odhalili. Buďte v duchu v Irsku s ní.
Jsem na tebe hrdy, moje drahá. Obě strany života jsou s tebou. Uspějeme! 

Tvůj navždy oddaný Monty  

Translation: Zelmira

17. června 2014

15.06.2014


Montague Keen – 15. června  2014


Světlo se šíří, moje drahá. Všechna ta tvrdá dřina nese ovoce.  Ley linie se aktivují. Pravda se stává viditelnou a odhaluje se a hovoří se o ní.  Kvůli tomu jsme pracovali již několik let: na odstranění neviditelných překážek, které vás uzavřely a uvěznily. 
Čekejte, že kabala bude bojovat. Neodejdou potichu. Je veřejně známo, že mají v plánu použít  falešnou záminku – falešné incidenty v různých klíčových městech světa dne 22. června.  Když jejich záměry zveřejníme, možná změní plány, a nebudou se chtít ještě více odhalit.  Jsou v defenzivě.  Existují frakce, které chtějí zabíjet a zničit vše co mohou, protože nedovedou prohrávat.
Moje drahá, musím tě upozornit na jednu organizaci, která má za cíl zničit tvoji práci a tvoji pověst.  Rozšíří o tobě a tvé práci nepravdivé informace. Její členové chtějí zabránit tomu, aby další, jako Andrew Bartzis,  s tebou pracovali. Osloví všechny, kdo jsou s tebou v blízkém kontaktu. Nicméně,  ti, kdo jsou PEVNÍ ve své víře a posuzování, nebudou zvikláni.  Kabala nenechá kámen na kameni, v touze zničit tě. 
Tvoje práce s Andrewem Bartzisem musí pokračovat. Lidstvo je připraveno slyšet PRAVDU. Informace, které ty a Andrew zveřejníte 20. června,  odhalí a vysvětlí  mnoho – od Irska po Irán. Je potřebné mít tuto informaci k pochopení toho, co se dnes ve vašem světě děje.    Mnohé z vás to překvapí a odhalí to lži a korupci, které dostaly lidstvo na kolena.  Lhali vám, a ty lži byly drahé. Ty informace byly úspěšně skryty. Byl to první krok, který byl podniknut k tomu, aby bylo lidstvo uvězněno. Když se dovíte, co bylo uděláno, vše zapadne na své místo. 
Žili jste v temnotě po 2000 let. Nyní máte příležitost změnit váš svět, a stát se, znovu, celistvými bytostmi světla. Když budou Temní zcela odstraněni, upamatujete se na to, čeho jste všeho byli v minulosti schopni, když jste plně rozuměli tomu, jak funguje vesmír. Byli jste toho součástí; bylo to předtím, než byla změněna vibrace. Nyní musíte otevřít své mysle všem možnostem. Prostor nemá hranice. Můžete se pohybovat rychleji než je rychlost světla. Opět se prokáže, že se vědci mýlili. Věci se mohou materializovat a dematerializovat. To se prokázalo.  Vše je myšlenka, vše je vibrace. Lidstvo to před tisíciletími chápalo,  předtím než   bylo ovlivněno, takže kabala mohla převzít kontrolu.  Mnohokrát jsme vysvětlili, že takovým způsobem se mohly spojit Irsko a Egypt.  Národy těch zemí nepotřebovaly lodě ani letadla. Nyní se tyto schopnosti vracejí.  Pomyslete na to, jaké to bude vzrušující.  Sami se brzdíte nedostatkem představivosti. V budoucnu bude vše možné. 

Vy jste nyní na Zemi, abyste tyto změny přinesli. Nikdo vás nezastaví; ani Temní.  Těžce pracovali,  aby se tento svět stal jejich světem, ale neuspěli.  Kopou si vlastní hrob, když se snaží stále pokračovat ve svém úsilí uspět.
LÁSKA JE KLÍČ, který vše vyřeší. Čeká vás velká radost. Všichni vystupujeme jako jeden.  Když člověk plně porozumí tomu, jak funguje vesmír, přineseme znalosti těchto vzorců změny. Pak budete žít na úrovni duše. Je to doba, na kterou jste čekali a modlili se za ni. Je to následek vaší snahy; zvláště těch nádherných duší, které pracují, a budou pokračovat, v práci na ley liniích, obeliscích a všech symbolech kontroly. Nyní jste si plně vědomi, že byly použity k tomu, aby vás uvěznily, a vy nedovolíte, aby to pokračovalo.  
Drahá, vím, že po tobě chceme mnoho. Souhlasila jsi s touto prací předtím, než jsi přišla na Zemi. Ano, je potřeba aby ses´ příští víkend vrátila do Irska a pokračovala v tom, co jsi minulý měsíc začala. Byl to velký úspěch a výsledky mohou vidět všichni.  Přijde pomoc, která to  vše ulehčí. Chápeš, co musí být uděláno. Irsko se probouzí do strašlivé pravdy, co jeho lid vytrpěl během vlády Vatikánu.  Celé lidstvo nebude osvobozeno, dokud nebude odhalen Vatikán kvůli tomu, čím vlastně je. Kevin Annett dělá v tomto ohledu výjimečnou práci.  Bylo by dobré, abyste se setkali a spojili síly, pokud možno. Odstranění zla musí být prvořadé. I ten nejposlednější  zbytek musí být odstraněn.  
Prosím, Veroniko, užij si Irsko a jeho nádhernou energii. Ti lidé jsou solí Země. 
Trochu si odpočiň.  Nechceme po tobě abys´ pracovala 24 hodin denně.  Občas potřebuješ čas aby ses´ uvolnila a relaxovala.  Není pro to lepší místo na Zemi než je Irsko. Potřebuješ dobít baterie, abys´ mohla dokončit svoji práci.

Jsem vždy po tvém boku. Tvůj oddaný Monty 

10. června 2014

08.06.2014


Montague Keen – 8. června  2014


Moje drahá, na chvilku se ode všeho oprosť a podívej se na věci s jasnou myslí. Podnikla jsi kroky, abys´ uvolnila energii, umožnující, že se dostalo na veřejnost mnoho z toho, co bylo skryto. Tvé plány pokračovat v této práci teď přilákaly takzvané experty, kteří byli zmobilizováni kabalou, s cílem svést z cesty a způsobit zmatek v myslích mnoha lidí. Taktika odstrašování,  která byla po generace úspěšně používána a která stále funguje pro ty se slabou vůlí. Jsou používáni lidé, kteří se považují za experty,  znající vše líp než jiní. Je důležité, aby ses´  od nich oddělila, jakož i tvoje práce.  Kabala používá odvádění pozornosti a zmatení, to je vše co jim zbylo a co používají na udržení té malé moci, kterou ještě mají. Kabala pokračuje ve svých špinavých praktikách, když zabraňuje světlu, aby se  plně aktivovalo. Každý si musí položit otázku...

POMÁHÁM JÁ ANEBO TO, CO V DOBRÉ VÍŘE DĚLÁM, KABALE, ABY POKRAČOVALA VE SVÉM ZLOVOLNÉM OVLÁDÁNÍ SVĚTA? ZABÍJÍTE PRO NI? UPLATŇUJETE A VNUCUJETE JEJÍ ZÁKONY? 

Stále jste chyceni v třídimenzionálním světě který pro vás vytvořila kabala? Pohlédněte do svého svědomí a zeptejte se: „Co dělám pro to, aby světlo odstranilo vše temné a  zkorumpované?“ Přijde doba, kdy budete  muset této otázce čelit, takže musíte být připraveni. Na světě je tolik dobrých lidí kteří mají odvahu ukazovat cestu. Jejich vedení je dostupné zdarma.  Je nutné přijmout rozhodnutí, protože nemůžete sedět v koutě a doufat, že to pomine; nepomine. Vaše činy jsou v této době velmi důležité.  Pokud vystoupíte za 99% a sjednotíte se s lidstvem, lidstvem které je spojené v lásce a světle, které chce žít v míru a harmonii. To je cílem.  Jistě stojí za to spojit se. 

Veronika a Andrew (Bartzis)  vám ukázali, že se můžete spojit v harmonii, můžete spojit svůj potenciál  abyste uvolnili všechnu dobrou energii, která byla odchycena kabalou, která vám zabránila se k ní dostat. Je to poprvé, kdy je možné to dělat. Je zapotřebí aby se lidstvo spojilo aby se to udělalo. Veronika a její přátelé minulý měsíc začali, a výsledky jsme viděli na obou stranách života. Jsou  zde vědecké důkazy, že to zafungovalo. Nenechte se otrávit negativisty.  Přijdou se všemi možnými zdůvodněními, že se to musí dělat jen tak, jak říkají oni. Také budou vydávat falešná prohlášení,  aby zaseli pochyby v myslích neodhodlaných lidí.  Mohu vám říct, lze to udělat a bude to uděláno. Jen se podívejte na to, co vše bylo odhaleno od doby, kdy Veronika udělala 26. května uvolnění a zeptejte se sami sebe, jak se to stalo. Byla to náhoda? 

Je třeba podívat se na fakta. Je na každém z vás, aby převzal  zodpovědnost. Podnikněte kroky pro dobro všech. Váš svět je v takovém zmatku.  Tolik nepokoje a manévrování, že   by to mohlo vyvolat třetí světovou válku. Kabala to vidí jako jedinou záchranu. Vaše mlčení a poslušnost jim umožňuje, aby tímto směrem pokračovali. 

Je na čase, abyste se dověděli o své pravé historii. Veronika podniká kroky, aby se to dostalo na veřejnost a vešlo to ve všeobecnou známost. Ptejte se sami sebe, proč bylo potřeba to vše skrýt a nahradit čistou fikcí, která vás udržovala  pod kontrolou a manipulované? Když uvidíte, kdo vytvořil tyto smyšlené dějiny, vše bude rázem jasné. Jste na to odhalení připraveni?

Museli jsme vás k tomu pomalu dovést, protože teď je  dostatek světla, abyste přijali všechna fakta o vašem zotročení. Abyste se stali tím, kým doopravdy jste, musíte poznat, proč jste byli zotročeni a proč je teď důležité, abyste se z tohoto velmi krutého zotročení osvobodili. Musíte čelit faktům a učinit nečekaná rozhodnutí. Jste mocné bytosti světla, které byly ohlupovány a přinuceny přijmout způsob života,  který je vašemu pravému já úplně cizí. Vymyli vám mozky, byli jste ovládáni do takové míry, že neexistuje žádná svoboda myšlení. Staly se z vás stroje které poslouchají a slouží. Ale, díky bohu, tyto dny se blíží ke konci. Přichází svoboda, je čas ji přivítat.  

Meditujte tak často jak jen můžete, protože to vás spojí s vašim vyšším já a s vaší duchovní rodinou. Odpojte se ode všech falešných zpráv, které jsou pouhou propagandou sloužící k tomu, aby vás chytila a udržela ve tří-dimenzionálním světě. Vše v televizi je pečlivě vypočítané, aby vás chytilo. Udržuje vás to v mentálním vězení, kde nejste schopni myslet za sebe sama. Doteď jste si nebyli vědomi, do jaké míry byly vaše životy kontrolovány. Prostřednictvím televize je vám říkáno, co máte jíst,  co si máte myslet, co nosit, kam jít. To vám zabere tolik času, že nemáte čas na dostatečnou komunikaci s těmi kolem vás a  také již nemyslíte na sebe. Byla vytvořena falešná realita, která vám brání myslet za sebe a být v souladu s přírodou. V důsledku toho všeho neděláte pro sebe rozhodnutí, která by vycházela ze znalosti věcí. Nejste si  proto vědomi obrovských změn odehrávajících se všude kolem vás, jak se světlo usazuje a naše práce začíná nést ovoce.  

Společně uděláme všechny potřebné kroky k tomu, aby byl svět osvobozen z šílenství korupce a kontroly. Uděláme to mírovou cestou a s láskou v srdcích pro lidstvo. Je to naše velká příležitost. Spojme se jako jeden a vše bude dobré. 

Moje lásko, plně si uvědomuji, jaké překážky jsou ti neustále kladeny do cesty. Zkus se na ně dívat jako na pokusy kabaly udržet se při moci. Každý den přináší více problémů. Ano, je to pro tebe těžké, ale jsi rozhodnuta  pokračovat, přes všechny potíže. Žádám, aby byly do naší práce posílány láska a světlo. Je to pro lidstvo. 

Moje drahá, buď silná. 

Tvůj navždy oddaný Monty. 


Výběr fotografií  bude umístěn v pondělí zde

2. června 2014

01.06.2014


Montague Keen – 1. června  2014Moje drahá, od doby kdy jsme naposledy psali, se toho tolik událo. Chci, abys´ věděla, že jsi v Irsku byla velmi úspěšná.  Proto zahájila kabala protiúder, jak bylo vidět; jinak by si tvoji návštěvu nevšímali.  Po mé návštěvě byla na Lea Fail vylita ČERNÁ BARVA. Lea Fail je starobylý monument (korunovační kámen irských králů-pozn. překl.) na území Tary, která je pro Iry posvátná.     
V r. 2012 na kopci Tara, u Lea Fail, když jsi zrušila moc, kterou měl nad tebou Vatikán, když jsi pod svými nohami jasně slyšela zvuk starobylých bubnů, zaútočili na něj kladivem. Bojí se tě, moje milá?
Komentář Veroniky
Před moji cestou do Irska, když jsem ležela v posteli, sestoupilo ke mě velké modré oko.  Cítila jsem, že mě přišlo upozornit, že oni mě pozorují. Stalo se to znovu v hotelu v Dublinu.
Síť a já jsme vděčni všem, kdo si udělali čas na setkání a na hovor s tebou  v Dublinu. Setkala jsi se s některými velmi vzácnými lidmi, kteří budou kráčet po cestě s tebou. Irsko se probouzí. Jsou to velmi inteligentní lidé, kteří mohou pracovat se starobylými dějinami a znalostmi: je to v jejich duších.   
Nyní plně chápeš, proč je Irsko klíčem který vše odemkne. Tento klíč se otáčí, a vůle lidí, používajících sílu svých myslí v meditacích ti pomůže odhalit vše, co bylo skryté, a tím obnovit pro lidstvo světlo lásky. Používejte fotografie TARY, abyste soustředili své energie, když meditujete. Na tom závisí vaše budoucnost. Prosím, pokračujte v práci s ley liniemi. To vše přispívá k úspěchu tohoto poslání.  Osvobození se od systému kontroly je ve vaší moci, tak jděte do toho.  Uděláš to, moje drahá. Vím, že jsi byla vyčerpána po všem tom chození a šplhání po kopcích a schodech, atd. Bylo to pro tebe těžké, ale věděla jsi, že se to musí udělat.  Musíš se do Irska vrátit co nejdříve, aby věci dále pokračovaly. Toto cvičení musí pokračovat, dokud nebude dosaženo úplného úspěchu.  Věz, že ti kdo kráčejí s tebou, byli k tomu speciálně vybráni. My, na této straně života, vše řídíme, ale, bohužel, vy musíte vykonat těžkou práci. Jsme vděčni všem, kdo ti s tím pomáhali, ať finančně, anebo tím, že podali pomocnou ruku, když jsi šplhala po těch strmých kopcích, anebo slovy povzbuzení.
Tvůj úspěch na Kopci Tara ji nepochybný. Sama jsi viděla důkazy. Dívali jsme se, jak jsi četla Andrewovo Zrušení (Zrušení smluv duše, Andrew Bartzis) vedle kamene Lea Fail. To, moje drahá, bude vzpomínáno v příštích letech. Ti, kdo vylili barvu na ten starobylý monument, jen ukázali svoji nevědomost ohledně důležitosti Tary. Energie jsou hluboko v podzemí, kam kabala nepronikne. Může je uvolnit pouze čisté srdce.
Výprava do Irska, kterou plánujete s Andrewem je pro vaši planetu velmi důležitá. Je důležité, aby se zúčastnilo tolik národností, jak jen to je možné. Musíte se sejít jako jeden, bez ohledu na rasu anebo vyznání: pouze lidstvo, jako silná skupina obnovující světlo. Irové vás uvítají a budou šťastni, když budou objevovat nejposvátnější místa s vámi. 
 
Vím, jaký mělo pro tebe význam navštívit  UISENACH,  moje milá. Ano, je to nejúžasnější místo, plné ducha, druidů, starých králů a královen Irska, nikdy ho neopustili. Výstup byl náročný, ale měla jsi k ruce laskavé duše, které ti pomohly. Je tam toho tolik k vidění a prožití. Jedna návštěva nestačí.  Jakmile se s tím jednou spojíš, nikdy tě to neopustí.
Použila jsi energii KOČIČÍHO KAMENE, když jsi si na něj sedla, abys četla Andrewovy Zrušení. Je čas, aby lidstvo odstranilo korupci a uvědomilo si, že všichni mohou žít spolu na Zemi v míru. Není třeba válek.  Žádají po vás, abyste zabíjeli své druhy. Proč byste to chtěli dělat?  Proč to po vás chtějí? Kabala chce zredukovat populaci a využívají vás, abyste to pro ni dělali.  Jste manipulováni od kolébky po hrob, a pouze si začínáte tuto skutečnost uvědomovat.  Nyní jsou za účelem odstranění této manipulace žádány činy. Jinak nepřežijete. Musíte podniknout akci, protože se to nestane bez vaší plné spolupráce. Nedovolte, abyste byli ukolébáni do falešného pocitu bezpečí tím, že budete věřit dobře smýšlejícím „channelerům“, kteří jsou krmeni informacemi přímo od ARCHONů, předstírajících, že jsou dušemi zemřelých anebo jména z minulosti.  Při odstraňování korupce musíte být aktivní. Můžeme vám pomoct a poradit vám, ale vy musíte převzít zodpovědnost. Vyzbrojte se všemi potřebnými informacemi, protože znalosti jsou síla.
Iry najdete všude. Vždy byli velcí cestovatelé, takže tato informace bude s nimi rezonovat a doufejme, že je zase jednou spojí, aby vytvořili mírumilovný svět pro všechny. Pravdu nelze více ignorovat.
Moje drahá, Marciina svatba byla nádherná. My, v duchu, přejeme Marcii a Paulovi dlouhý a šťastný společný život.
Chtěl bych požádat o pomoc prostřednictvím lásky a světla pro nádhernou duši, HF, která s holými rukami bojuje proti korupci v britské justici.  Hrozí jí ztráta živobytí a domova, díky nehorázné manipulaci a lžím právnických firem, pojišťovacích společností a zanedbávání ze strany soudců.  POKUD BUDE VE SVÉ ČINNOSTI PŘED SOUDY ÚSPĚŠNÁ, BUDE TO MÍT OBROVSKÝ DOPAD NA TISÍCE JINÝCH, KTEŘÍ NEUSPĚLI U SOUDů A KTEŘÍ TRPĚLI V RUKOU ZKORUMPOVANÝCH ŽIVLů V PRÁVNICKÉ PROFESI. Prosím, udělejte si chvilku a pošlete jí lásku a světlo, aby mohla zvítězit pravda. Také pošlete lásku a světlo  Královským soudům,  aby to pomohlo i druhým, kteří bojují.
Ty, moje drahá, jsi měla podobnou zkušenost, když jsem odešel do světa duchů. Na moji právoplatnou Závěť a Poslední vůli nebyl mojí pokrevnou rodinou brán zřetel, protože nejsi Židovka.  Víš, že bylo mým nejvroucnějším přáním zajistit, aby bylo o tebe postaráno, ale, jak jsi na vlastní kůži poznala, zákon je zkorumpován a v důsledku toho lidé trpí. Přežila jsi, má drahá, přes to všechno. Soudní systém je hnízdem zmijí, který nikomu nepřeji. Pošlete lásku a podporu všem, kdo jsou v něm chyceni.
Naše mise běží a každým dnem se připojuje víc lidí. Všichni jsou vítáni. Opatrně, má drahá, protože již nejsi mladá, jak jsi bývala! Láska bude svítit na cestu.
Tvůj, navždy oddaný Monty


Výběr fotografií  bude umístěn v pondělí zde