Montague Keen Foundation

Povolení

Paní Veronica Keen udělil povolení k 20/05/2014.

23. května 2014

18.05.2014

Montague Keen – 18. května  2014


Světlo Pravdy se šíří, moje drahá. Probouzení se urychluje, čekali jsme na to dlouho. Také dochází k zastíňování klíčových lidí,  aby se zabránilo vzestupu do světla, anebo aby se to alespoň zpomalilo. Nechtějí, aby se moje slova dostala k lidem. To se dalo čekat. Vždy jsem říkal, že budou bojovat do konce. Soustřeďují se na klíčové lidi a odklánějí je z kurzu.  Nikdy se nečekalo, že to bude lehká cesta, ale  spoplečně zvítězíme. 

Vědecký svět si nyní uvědomuje velkou důležitost Irska. Žádám tě nyní, aby jsi se podělila o jednu takovou zprávu,  protože to mnohým pomůže jasně vidět velkou důležitost práce s ley liniemi.
Pro některé představuje Irsko první zemi,  kolonizovanou Alta-Ra   -  vědci, kteří  opustili Atlantidu dříve než zmizela v oceánu. Dnes jsou známí jako druidové, kteří zanechali v Irsku své stopy, se svými znalostmi a mocí. Ta země má více svatých míst, posvátných koutů, více megalitických a středověkých staveb  než jakákoliv jiná země a  a v každém z nich existuje božský záměr.  Tyto stavby, často tisíciletí staré,  jsou všechny umístěny na silové půdě  anebo na silových polích,  kde mineralogické složení, systémy spodních vod,  telurické síly a jejich kosmické propojení,  jsou optimálně vytvořeny  tak, aby představovaly  konstrukci, určenou k tomu, aby byly mostem  mezi nebem a zemí. 
"Aktivace těchto důležitých energetických center Irska  vytvořila odezvu mezi všemi dalšími místy, které byly aktivovány v minulosti. Je to teď velmu hustá síť  vytvořena množstvím  transmutovaných telurických linií, ley linií a zlatými a stříbrnými  žílami, které se  rozprostírají po celém Irsku  a celém světě; jde o radikální transformaci kolektivního vědomí a obyvatel Irska jako celku.  Tato místa, která jsou duchovním dědictvím  jedinečné historie v dějinách lidstva se nyní probudila, aby naplnila svůj nebeský osud - přinesla Bytostem a Hmotě Pravdivé Vědomí. "

Autor výše uvedeného textu je Veronice Keen znám, ale t.č. si přeje zůstat v anonymitě.    

Mohokrát jsem ti řekl, že IRSKO JE KLÍČEM,  KTERÝ VŠE ODEMKNE.

Tady musíme začít. Hovořím k lidu Irska:"Spojte se, poučte se o tom, kým jste, s vaší pravdivou historií. Pak bude jasné, co bylo uděláno, aby vznikla iluze, v níž se dnes nacházíte.  Zbavte se toho, co uvěznilo vaši mysl prostřednictvím strachu.  Staňte se těmi, kým jste se měli stát -  jak jste byli stvořeni.  Budťe hrdí na to, kým jste.  Staří Irové znali odpovědi. Byli celiství.  Dívejte se do minulosti, abyste se naučili,  jak vytvořit pro lidstvo lepší budoucnost. Pamatujte: lidstvo je závislé na tom,  zda to uděláte."

Expedice, o které jsi ty a Andrew (Bartzis) hovořili,  má obrovský význam. Odemkne všechno, co bylo používáno na ovládání lidstva.  Musí se to nafilmovat, aby se to mohlo vysílat do světa  živě,  pro všechny, kdo si přejí se s tím spojit.  Irské bubny budou znovu bít v rytmu pravdy, když uvolní energii, která  osvobodí vaši planetu. Irsko, budoucnost lidstva a vaší planety  je ve vašich rukách.

Dorostli jste pro to, co se po vás žádá? Myslím, že ano. Převzali jste banky, nyní nastal čas, abyste zajali své věznitele. 

Moje drahá žena měla ve čtvrtek  záchvat mozkové mrtvice a opět krásně zapracovala  Robertova "zázračná formulka" a pomohla jí k úplnému  zotavení. Tolik lidí již žádalo o předpis, že se teď s radostí o něj s vámi podělím. Pro mně také funngoval,  když jsem žil na Zemi

Jakmile si uvědomíte, že jste měli /máte záchvat mrtvice, požijte:
400 mg vitaminu Q 10, 400 mg vitaminu E,  400 mg vitaminu C,  3 (dávky?)  česnekového extraktu  Kyolic (3 kylolic garlic),  3 kardio aspiriny. Léčení začne do půlhodiny, úplné vyléčení nastane do 3 hodin. 
Když dostanete mrtvici, vaše tělo je ve stresu, takže mu okamžitě dodejte tyto vitamíny.  Vždy je mějte ssebou.  Řekněte o tom svým drahým  a blízkým, aby si je co nejdříve vzali.  Moje dcery mi volaly každou hodinu, zda jsem v pořádku, když jsem měl záchvat.

Veronika bude příští víkend v Irsku. Požádal jsem lidi z rska, aby se postarali o to, aby dostala ujištění, která potřebuje, že jste připraveni vystoupit a udělat, co se po vás žádá.  Nehleďte na vaši vládu,  ta neslouží irskému lidu.  Jste to vy, lidé, kdo osvobodí svět.  Již žádné války, žádný hlad, bezdomovectví,  již žádná bída.  Ať je to pro vás hlavní motivace. 

Zpráva od Veroniky:
Prosím, pochopte, že nemohu odpovědět všem.  Zabývám se mejly, které se týkají expedice do Irska.  Pracuji sama a mám t.č. zdravotní problémy, kteríé mi způsobují velké bolesti.  Vašimi nabídkami pomoci se budu zabývat, buď já, anebo někdo z Andrewova týmu. Tolik zemí je připraveno a chce se k nám připojit,  a chce být součástí Vzestupu do Světla.

Odpočívej, drahá. Máš před sebou náročný týden. Potěš se s rodinou, když budete slavit Marciinu svatbu. Přeji Marcii a Paulovi v jejich společném životě jen samé štěstí. 

Moje lásko,  buď šťastná.  Naše náročná práce nese ovoce. 

Tvůj navždy oddaný Monty

11.05.2014

Montague Keen – 11. května  2014


Má drahá Veroniko, jak rád bych byl teď po tvém boku, když ty a Andrew (Bartis) odhalujete pravdu o  dějinách, které byly před vámi skryty.  Teď si uvědomuješ rozsah systému kontroly, který byl potřeba, aby vás uvěznil, a co je ještě důležitější, uvědomuješ si, jak můžete takto lehce změnit celou dynamiku této kontroly. 

Bylo ti ukázáno, jak si vzít zpátky svou sílu, abyste se mohli stát těmi, kdo doopravdy jste. Žádám každého z vás, aby, pokud je to možné, nahlas pročítal ZRUŠENÍ SMLUV DUŠE (český překlad se připravuje), který napsal Andrew Bartzis, abyste se osvobodili od nadvlády a kontroly. Ano, tak je to jednoduché. Budete překvapeni a potěšeni výsledkem této zkušenosti. 
IRSKO JE KLÍČEM, KTERÝ VŠECHNO ODEMKNE.  

Stále a stále jsem to Veronice opakoval a nyní mohl Andrew vysvětlit, proč tomu tak je. Jsme mu zavázáni. 

Nyní vyzývám lid Irska a Iry z celého světa, aby se se zúčastnili setkání v TAŘE v září 2014. Přineste si bubny a píšťalky a převezměte vládu nad svojí zemí. Bude to radostná událost. Celý svět bude stát při vás, když uvolníte svůj svět z nevolnictví.   

Cítím, že vám musím říct, že moje drahá žena bude v the  Royal Marine Hotelu v Dun Laoghaire, Dublin, Irsko, dne 23. května  ( cca od oběda do pěti odp.) protože  Marcia, její dcera se 24. května vdává. Vím, že Veronika  se ráda setká s těmi, kdo se budou chtít stát vedoucími  organizátory události v TAŘE. 

VELKÝ IRSKÝ DUCH se potřebuje probudit a setřást okovy a  znovu se stát vůdcem lidí, jako tomu bylo kdysi.  To je tvoření živé historie. Je na čase, abyste se dověděli o svých pravých dějinách, ne o tom, co vám způsobil Řím. 

PLANETA ZEMĚ SE OSVOBODÍ V TAŘE. 

MNOZÍ SE POKUSÍ TUTO UDÁLOST ZHATIT. BUDE VYUŽITA KAŽDÁ PŘÍLEŽITOST, ABY BYL POSLÁN STÍN NA TUTO MIMOŘÁDNÉ DůLEŽITOU UDÁLOST. Buďte silní a nenechte se ovlivnit. Pravda vás osvobodí. Lidé blízko tebe, kteří byli zastíněni, aniž by o tom věděli, budou využiti k tomu, aby zaseli pochybnosti ohledně toho, co děláš. Pamatuj: oni si nejsou vědomi toho, že byli zastíněni. Veroniko: ohlédni se, kolikrát se stalo, že ti, komu jsi věřila a byli ti blízko, byli odkloněni tím, že dostali špatnou informaci  o které si mysleli, že je pravdivá. Mnozí odpadli, protože se stali oběťmi zastínění. 

Dnes tě nebudu zdržovat, protože cítím, že všichni musí číst Zrušení. Záznam Andrewa a Veroniky je na naší webové stránce  www.montaguekeen.com. Prosím , podívejte se na to a snažte  se strávit informace v něm.  Otevře vám to oči a dá naději do budoucna, do budoucnosti, kterou budete moct spoluvytvářet. Kolikrát jsem ti řekl, že jste architekty budoucnosti. Teď jsme vám předali nástroje. Je na vás, abyste vystoupili a změnili váš svět k lepšímu. Načasování bylo správné pro to, aby se Andrew a Veronika setkali a ukázali vám cestu, kterou jít. 

Užívej si tu cestu. Irsko bylo mým duchovním domovem.  Uchovávám jako poklad vzpomínky na šťastné časy v Irsku. 

Moje drahá, tento týden si tak těžce pracovala. Prosím, pokus se odpočívat. Nepřetěžuj se. Lidé pochopí, že nemáš čas, abys´ odpověděla na všechny emaily.  Někteří nevědí, že jsi sama a že nemáš pomocníky.

Těš se z přípravy této velké cesty do Irska. 

Jsem vždy s tebou. Tvůj oddaný Monty. 

04.05.2014

Montague Keen – 4. května  2014

Minulý týden si navždy zapamatuješ. Jak jsi byla smutná, když ses dověděla, že jedna z tvých největších opor musí na chvíli odejít.  Chápej, že má velmi důležitou práci. Vrátí se a bude pracovat po tvém boku,  když bude na to správné načasování.  Bude v pořádku. Je našim přítelem a bude zde vždy,  aby tě podpořil a pomohl ti.

Otevřeli jsme naši mysl ley liniím atd.  Nyní vám ukážeme, co bylo uděláno, abyste byli ovládáni: vy všichni. Zařídili jsme, abyste se vy dva, Andrew Baritz a ty, spojili.  Andrew vysvětlil, co dělají ti, kdo ovládají svět,  aby změnili vaše životy.  Andrew napsal velmi efektivní  metodu jak ZPĚTRHAT VAZBY,  KTERÉ VÁS DRŽÍ UZAMČENÉ V SYSTÉMU KONTROLY.

Andrew je nazval  REVOKACE SMLOUVY DUŠE
JSOU MIMOŘÁDNĚ SILNÉ: VÍTE,. ŽE JE TO PRAVDA. Víte, co jste zažili když jste to dělali spolu s Andrejem dne1. května. Otevřelo vám to oči, a moje drahá,  je ti lépe od té doby co jsi dělala tyto revokace.  Je to POVINNOST pro každého na Zemi.  Najdete je na Andrewově stránkách :  Andrew Bartzis Galactic Historian. Užasnete a budete příjemně překvapeni výsledky, které zažijete.

Pokračujte v tom, dokud lidstvo nebude OSVOBOZENO ode všech nezákonných omezení která byla zavedena. Vaši vládci využívají každou smlouvu,  kterou jste uzavřeli v každém životě, který jste kdy žili.  Někdy změní pouze jedno slovo a už jenom to může znemožnit, abyste splnili  nějaké poslání, kvůli kterému jste se vrátili na Zem. TYTO VAZBY MUSÍ BÝT ZPŘETRHANY co nejdříve. Nesmíte ztrácet čas. Nacházíte se v okně příležitostí. Neodkládejte to. Musíte chránit sebe a vaše rodiny.  Povstali jste proti SYSTÉMU KONTROLY a OVLÁDÁNÍ NA ZÁKLADĚ SMLUV DUŠE:  
Oni mohou cestovat v čase dopředu a zpátky a tak změnit výsledek pro mnohé z vás. Musíte chránit svůj POSVÁTNÝ PROSTOR a vytyčit hranice.  Nedovolte, abyste se stali jejich cílem, abyste byli manipulováni a kontrolováni. Nyní chápete, co bylo  uděláno prostřednictvím ovládání sítě ley linií.  Musíte v tom pokračovat. Tato dvě cvičení se doplňují, musí  fungovat společně.  Pracujete pro přežití lidské rasy na planetě Zemi.

Pozornost Veroniky byla  upřena na  CERN a na to, v co kabala doufá.  Vědí, že hra je u konce a přijímají porážku. Nejsou jako vy.  Neuvažují tak jako vy.  Chtějí použít CERN, aby zničili životy tisíců z vás, a také část vašeho světa. Nenechte se oklamat těmi, kdo se pokoušejí ukolébat vás do falešného pocitu bezpečí. Nikdy jsem nechtěl šířit STRACH, ale ujišťuji vás, že musíte udělat určité kroky, abyste se chránili. 

Sledujte naše doporučení a opravdu se probudíte. Když plně pochopíte, co vám bylo uděláno, učiníte potřebné kroky k tomu, abyste se osvobodili a byli jste v pořádku. Média byla vytvořena k tomu, aby změnila váš způsob vnímání. Prvky kontroly mysli v nich obsažené  slouží k tomu, abyste ani neviděli fakta  a nebyli schopni úsudku.   Každé slovo, každá intonace, každé gesto jsou vypočítány tak, aby vás udržovaly pod kontrolou. Vždy mějte na mysli, že pokud jde o kontrolu, nemáte co dělat s lidmi jak je znáte, takže je nemůžete posuzovat dle svých vlastních měřítek.  Oni nemyslí a nejednají jako vy.  Faktem je, moje drahá, že jsou to zbabělci. Bez podpory těch z vás kdo je podporují a slouží jim, by byli ničím.  Podívejte se teď na ně-  jsou jako vystrašení zajíčci, chyceni v reflektoru PRAVDY. Odhaleni a mající strach z 99%. Nebojte se jich, protože bez vaší podpory by nemohli ani zkřížit vlas na vaší hlavě. Nyní máte kontrolu VY. Používejte ji  opatrně a soucitně, protože je to obrovská zodpovědnost. Předtím, než podniknete nějakou akci, zvažte každou eventualitu.

Pravé dějiny vašeho světa budou odhaleny, když padne Vatikán.  Vědí, že nepřežijí, protože jim již nikdo nenaletí. Osvícení se pohnuli, a diví se, jak mohli být oběťmi tak špatných způsobů  a kontroly. Samozřejmě, to co tu vidíte je, jak používali STRACH aby ovládli váš svět. Vatikán vytvořil všechna ostatní náboženství, aby vytvořil konflikt, rozdělení a zmatek.  To jistě fungovalo,  dokud světlo pravdy neodhalilo pravý účel všeho.

2014 je rokem, kdy budete muset čelit faktům a pracovat s nimi.  Korupce vysála všechnu živinu z půdy a měla všechno podle sebe.  Ale, jak říká pořekadlo, Pravda chce na povrch.  
My, v Duchu, máme radost,  že si tolik z vás vzalo jako svoji srdeční záležitost projekty s prací na ley liniích a obeliscích. Udělali jste úžasnou práci. Nevzdávejte to,  dokud  nebude odstraněna poslední bašta  sabotování energií Země.  Musíte ochraňovat posvátná místa a hvězdné brány,  protože zlí reptiliáni,  kteří je hlídají, musí být odstraněni. Je dojemné, že se spojilo tolik lidí z celého světa aby dělali tuto důležitou práci. Sloužíte lidstvu a planetě Zemi. Je to vznešená věc. Jednoho dne se ohlédnete a budete žasnout nad tím, co jste to podnikli!
Potřebujete nějaký čas na to, abyste dělali revokace podle Andrewovych stránek, tak se s vámi, s dovolením,  rozloučím.      

Moje drahá, měla jsi v tomto týdnu mnoho povinností. Naše práce musí pokračovat. A bude! Lidé vidí světlo a přebírají zodpovědnost. Je mnoho co dělat.

Vždy tě povedu. Tvůj oddaný Monty.


Dogali Obelisk, Via delle Terme di Diocleziano
Obelisk Augusta,  Piazza del Quirinale
Obelisk Augusta,  Piazza dell'EsquilinoVšechny obelisky v Římě lze nalézt na Google Maps, and můžete je vidět na  Streetview, zde.