Montague Keen Foundation

Povolení

Paní Veronica Keen udělil povolení k 20/05/2014.

29. prosince 2014

28.12.2014Montague Keen – 28. prosince, 2014  
Celý systém života, jak ho znáte, se rozpadá.  Je to zřetelné. Šíří se zmatek, když vše, v co jste věřili, se před vámi ukazuje, že je PROHNILÉ DO MORKU KOSTÍ. Lidstvo se stalo obětí největšího podfuku v dějinách vesmíru. Vy, mí přátelé, kteří jste byli vybráni, abyste odhalili pravdu a odstranili zkorumpované z mocenských pozic: nastal čas,  abyste viděli iluzi takovou, jaká je, a poté aby byl život na Zemi znovu vybudován pro lidstvo. Ti, kdo si vynutili přístup na Planetu Zemi,  vetřeli se na mocenská místa po celém světě a pozměnili skutečné dějiny člověka  jak se jim to hodilo, se musí připravit na to, aby opustili Zemi stejným způsobem, jakým si vynutili přístup sem. Oni  nikdy nebudou moci pozvednout své vědomí. Navždy zůstanou ve 3D. Proto se tolik snaží udržet co nejvíc z vás ve 3D - abyste byli stále po ruce jim sloužit. Bohužel, mnozí z vás jste příliš vystrašeni, abyste se zajímali o pravdu a pohnuli se  vpřed.  Zapletli jste se se systémem kontroly, takže budete muset prožít zbytek vašich životů na Zemi v  úrovni třetí dimenze. 

Boj ve vesmíru je stále od vás vzdálen, ale brzy  budou všichni vidět o tom stále jasnější důkazy. Boj o duše neutuchá. Je to zřejmé všem, kdo jsou probuzeni.  Mnohým z vás byly ukradeny frekvence, i když si to vůbec neuvědomujete.  Způsobuje to, že jste úplně ovladatelní a servilní.  Tak je pro kabalu lehké, aby vás použila jako otroky, abyste útočili na ty, kteří se pokoušejí  probudit vás a dostat ze systému kontroly.  Prodali jste své duše, aniž byste věděli, co činíte.  Za posledních 2000 let kabala vše plánovala.  Jediné, s čím nepočítali, bylo PROBUZENÍ, ke kterému dochází. Nevěřili, že by lidé mohli pozvednout své vědomí natolik, aby jasně viděli, co se děje. 
Vše v televizi, v novinách, ve vzdělávání, potravinách,  vodě, vzduchu, atd. bylo vytvořeno  tak, aby vás udrželo ve 3D. Celá historie, jak vás ji učili, je nepravdivá: zcela falešná. Byla napsána těmi, kdo vás ovládají, aby zmátla vaše mysle. Nic, opakuji - nic nezačalo na Východě. Začalo na Západě. JIŽ TATO JEDNA PRAVDA ukazuje, že vše, co jste se naučili, je zcela vymyšlené. Příslušníci kabaly vymysleli náboženství, a napsali Bibli, aby  tak zajistili, že přijmete jejich konsipraci. Kristus žil dlouho předtím než římsko - katolické náboženství vůbec existovalo.  Nic, co označují za evangelium není pravda.  Vytvořili příběh o Kristovi, který není pravdivý: nebyla stáj, kříž, ani národnost. 
Na naší straně života je obrovská snaha o záchranu lidstva a Planety Země. Pomáhají nám dobré bytosti z jiných planet a probuzené duše na Zemi, které obětovaly své životy pro tuto konečnou fázi.  Na ty, jejichž úkolem je nám pomáhat, je nelítostně útočeno zbraněmi, o nichž nemáte ani potuchy. Kabala má o mnoho sofistikovanější zbraně, než jste si vědomi.  Vy znáte pouze skalární a  mikrovlnné zbraně, atd. Když příslušníci Kabaly cestují, nepoužívají metody, známé lidem.  Mohou se pohybovat rychlostí, která by vás ohromila. Vaše nevědomost vás udržuje na místě. Pravdou je, že žijete ve světě, o němž nic nevíte. Kabala může dokonce číst vaše myšlenky, takže jsou vždy o krok před vámi. Dokud se neprobudíte a nebudete stát při sobě, zůstanete bezmocní.  
Irský národ si tuto skutečnost uvědomil. Spojili se, aby provedli vyžadované změny; a v tom uspějí. Prosím, modlete se za ty, kdo se vás pokoušejí vyvést z temnoty. Někteří procházejí těmi nejstrašnějšími zkušenostmi, včetně chemikálií v potravinách a vodě, a implantovaných přístrojů.  Nezávadné předměty mohou být použity na implantování temných energií, jakož i myšlenek a cílů, které jsou dotyčné osobě zcela cizí. Tito lidé potřebují vaši pomoc, když se snaží osvobodit z této temné kontroly.
Jakmile převezmete kontrolu  nad vaší planetou a odstraníte vše, co je temné a zkorumpované, vše bude obnoveno.  Znovu bude svítit slunce a bude obnoven mír. Odstraňte pouta kontroly.  Pamatujte, že kabala nemůže existovat ve světle, takže vyzařujte své světlo a sdílejte ho se všemi na  vaší cestě, a nastolíte mír. To je vše, co potřebujete dělat. Kabala se vašeho světla bojí, protože je mocnější, než jejich zbraně. Když to děláte, my, z Ducha, znovu půjdeme s vámi, abychom vám pomohli obnovit harmonii. 
Kabala se velmi snažila zabránit tomu, aby v Irsku vzniklo naše centrum.  Bojí se toho, že by se Irové mohli probudit a zjistit PRAVDU O TOM KDO OPRAVDU JSOU. Centrum musí vzniknout, protože dá impuls dalším zemím, aby se tam stalo totéž a lidé se spojili a odstranili  vše, co je zkorumpované. Irsko povede cestu. Budeme mít Centra všude na světe, protože lidé budou potřebovat pomoc, aby se mohli přizpůsobit zcela novému způsobu života. Mí kolegové a já, ve světě ducha, chceme poděkovat všem, kdo  mají stále víru v moji práci s Veronikou. Víme, že je to potřebné a tak to bude pokračovat.  Láska povede cestu vpřed. Pro zlomyslnost není místo, protože takové útoky škodí duši. Vaše duše je věčná, vše ostatní je pomíjivé. 
Buďte připraveni a udělejte si plány na dobu, kdy kabala Zemi opustí.  Musíte být připraveni  vyrovnat se se zmatkem, který po sobě zanechají.  Zničí toho tolik, co budou moct, když budou odcházet. Lidstvo zmařilo jejich plány  na to, aby měli planetu sami pro sebe, pouze s několika lidmi, kteří by jim sloužili; planetu bez „ nepotřebných jedlíků“. Tak by byli mohli žít ve své pravé podobě,  aniž by se museli přizpůsobovat tomu, žít v tělech, podobných lidským.  Byli by mohli být sami sebou, a bez zábran vypadat tak, jací opravdu jsou. 
Za chvíli začne rok 2015.  Rozhodnete se šířit světlo a lásku všemu lidstvu? Budete stát společně s vašimi bližními a  odstraňovat ze Země vše, co  je temné a zkorumpované? Prosím, udělejte vše, co můžete, abyste pomohli vytvořit lepší budoucnost pro celé lidstvo. Budoucnost, bez korupce. Odstranění všech chemikálií z jídla, vody, vzduchu , léků, atd. Začněte si dělat plány, jak byste chtěli, aby vypadal život na Zemi. 
Chci vás požádat, abyste pochopili, že Veronika momentálně prochází velmi těžkým obdobím, kdy čelí útokům a nedostatku spánku. Obává se o přátele, které drží kabala. Protože to je poslední bašta kabaly a ničí každého, o kom si myslí, že jim stojí v cestě. Boj se stal velmi bezohledný. Posílejte lásku tomu, který bojuje, aby se osvobodil z okovů kabaly. Před svým návratem na Zem si zvolil, že zažije hloubku temnoty, aby  se mohl vcítit do těch, kteří to zažili.
Dívejte se do budoucnosti, kterou tvoříte. Zajistěte, aby byla mírumilovná a harmonická pro všechny, kdo na Zemi žijí.   
Mé srdce je s tebou, Veroniko, protože vím, čím procházíš. Není to lehké. Je to těžká a bolestivá cesta, ale docílíme toho, co jsme si předsevzali. Jsme tři v jednom, a když je zraněn jeden, jsou zraněni všichni tři. To nelze změnit, protože to tak je od začátku věků. My tři jsme spolu úspěšně pracovali po mnoho životů a budeme v tom pokračovat.    
Má drahá, obklopujeme tě láskou a světlem.  Tvůj navždy oddaný  Monty.


Website: The Montague Keen Foundation

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal. Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; 
NWBKGB2L

22. prosince 2014

21.12.2014Montague Keen – 21. prosince, 2014  
Drahá Veroniko, bolí mne srdce, když vidím, jak na tebe různým způsobem útočí. Bolest, kterou jsi zažila v posledním týdnu, byla zapříčiněna velkým šokem. Bylo to nečekané, takže jsi nebyla připravena. Naštěstí byla s tebou přítelkyně. Děkuji, že byla k tobě laskavá. Byla svědkem útoků a jednou o tom napíše. Důvod, proč se útoky stupňují, je následující:
Boj mezi Světlem a Temnotou se dostal do nové fáze. Kabala neodejde ze Země bez velkého boje.  Nereagují na žádné diplomatické výzvy, aby odešli v klidu. Pokud si myslíte, že právě teď nejste ve válce, nikdy jste se více nemýlili. Tato válka probíhá na všech úrovních a v blízké budoucnosti se stane více viditelnou. Vaše nebe je velmi zataženo kvůli velkému chemtrailsování a tak je zabráněno, aby bylo jasně vidět, co se děje. 
PTEJTE SE, co před vámi skrývají? Když je nebe jasné, využijte to, abyste se podívali na „hvězdy“, protože na jejich povrchu je patrný velký pohyb. Také si všimněte, jak váš měsíc z času na čas mění tvar. Když se to stane, chvilku na to se nebe zatáhne. Věci nejsou takové, jakými se zdají být. Je tomu tak již dlouho. 
Zemi se pokouší ovládnout několik ras. Nebudu je jmenovat, protože vás nechci vyděsit. Na Zemi jsou rasy, které jsou vám zdánlivě podobné, ale tak to není. Podobně jako ty, kterým se podařilo dostat do našeho domu. Tvá přítelkyně tě ochránila.
Energie světla sestoupí na Zemi a vy je poznáte. Víš, co je třeba udělat. Nic nemůže tomuto posunu zabránit. Temní se pokusí vlákat mnoho lidí do tzv. přátelských kosmických lodí. NEJSOU takové! Temná strana potřebuje duše, aby zaplnila jiné dimenze, a ony budou pro lidstvo navždy ztraceny. Na rozkaz Kabaly budou části vašeho světa zničeny. Chtějí vytvořit paniku, protože potřebují váš STRACH. Vždy budou překrucovat pravdu. 
Vím, že někteří se neprobudí, ani když mají pravdu před očima. Kabala na to spoléhá. Podívejte se na symboly ve vašich ulicích: figuríny v obchodech s pokroucenými rohy. To jsou znamení bestie, přímo před vámi. Jaké poselství je za tím?
Stále víc lidí, kteří se odváží promluvit, je zavíráno, zavražděno, anebo mají „nehodu“. Seznam roste. Temná Strana se vás pokouší umlčet.  Dělají co mohou, aby se k vám pravda vůbec nedostala.  Potřebují vás udržet v matrixu 3D BEZVĚDOMÍ.  Zase umístili mřížku nad mřížkou ley linií Země. Přežití Planety Země závisí na vaší práci s ley liniemi. Je to mimořádně důležité. PROSÍM, pokračujte v této práci. Časem vám bude ukázáno, jak důležitým způsobem jste přispěli k tomu, aby planeta přežila. 
Kabala neuspěje, ale mohou vzít sebou mnohé z vás. Musíte stát pevně na zemi. Nemůžete to dělat se zavřenýma očima. Musíte si vyvinout rutinný způsob ochrany.  Spojujte se s  prostorem vašeho srdce, a přes něj na jedné straně se středem Země, a na druhé straně s Centrálním Sluncem. Stoupněte si do světelného sloupu a pak se propojte s nebem a zemí. Žádná negativní energie nemůže vstoupit do světla, takže se naplňujte světlem, jak jen můžete. Ochraňujte Zemi, protože kabala zablokovala slunečné světlo. Znovu se to upraví. Posunete se do 5D Lemurského věku. Zůstal pohřben ve vašich vzpomínkách, ale znovu rozkvete.

Země se připravuje na to, aby přestála velké změny, větší než si dovedete představit, aby vás přivedla do Nového Věku, což je nový dimenzionální stav života. Lemurie nikdy Zemi neopustila, pouze odešla z vašeho pole vnímání. Nyní jste ve fázi Závěrečné Hry. Ukončí dlouhé období otroctví, které nezotročilo pouze všechny živé bytosti na Zemi, ale Zemi, Gaiu, samotnou. Nyní máte šanci změnit to. Tak buďte součástí tohoto osvobození a zažijte přechod jako první.
Každý z vás má odpovědnost vůči všemu lidstvu a planetě, a před tím se nelze schovat. Jděte se změnami, pracujte s nimi.  Budete v pořádku - když budete držet spolu, proto vás nelze porazit. Ti členové kabaly, kteří odmítají opustit Planetu Zemi, shoří nebo se vypaří.  Nebude to hezký pohled, ale vybrali si to.  
My, v duchu, tuto válku sledujeme.  Je mimořádně brutální. Kabala může ztratit všechno, takže bude pokračovat až do hořkého konce.  Na obou stranách vidíme velké ztráty. 
Omlouvám se, že přicházím s touto informací v tomto čase šťastných rodinných setkání, ale kdo je připraven, není zaskočen. Budete mít čas, abyste si o tom přes svátky promluvili. 
Užijte se období svátků, protože budou poslední v této podobě. Brzy budete moct slavit osvobození ode vší temnoty. 

Moje drahá, ještě stále jsi velmi křehká. Dávej na sebe pozor a pokus se odpočívat, protože jsi ve velkém stresu.
Jsme stále s tebou. Tvůj oddaný Monty. Website: The Montague Keen Foundation

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal. Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; 
NWBKGB2L

16. prosince 2014

14.12.2014Veronica Keen – 7. prosince, 2014  
Bohužel, tento týden nemohu s Montym psát.
Síla útoků je nesnesitelná. Kabala je pevně rozhodnuta zabránit tomu, aby pravda vyšla najevo.  Mají v plánu naplnit předpověď o falešném útoků mimozemšťanů na Londýn. Určití lidé znají podrobnosti. Chtějí lidi přinutit, aby zůstali ve 3D, a přijali další bezpečnostní opatření a chtějí nás zavést do Agendy 21. 
Potřebuji čas, abych se pokusila znovu nabrat sílu. Prosím, pochopte, že nemohu odpovídat na všechny mejly. Jsem teď v příliš velkém stresu.  Plně rozumím tomu, proč se Jean Haines momentálně stáhla. Doufám, že v příštím týdnu budu pokračovat.

V lásce a světle, Veronika

Website: The Montague Keen Foundation

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal. Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; 
NWBKGB2L

7. prosince 2014

07.12.2014Montague Keen – 7. prosince, 2014  
Každým dnem se blížíte k cíli, jak je odhalována korupce a její praktiky. Nyní nemůžete pochybovat o těch, kteří drželi lidstvo v otroctví.  Dělají vše možné, aby vás zmátli tak, abyste jim i nadále sloužili.  Moc, kterou mají, si vzali od vás. 
Nacházíte se na křižovatce. Musíte si vybrat: otroctví nebo svoboda?  Vidí vás jako „Nepotřebné žrouty“ (Henry Kissinger). Pohrdají vámi; protože v jejich očích jste tu jenom proto, abyste jim sloužili. Vše, co máte, vám vzali a vy jste jim to dovolili.  
Probuzení Irové vyjdou 10. prosince do ulic. Poslouchejte jejich výzvu, vychází přímo ze srdce.

10. prosince Irsko povstane 

Každá země na světě bude následovat to, co začnou Irové. Každý, kdo je probuzen, by měl být v duchu s Iry, když budou kráčet, aby vyvedli lidstvo z útlaku. 10. prosince by lidstvo mělo kráčet JAKO JEDEN, aby žádalo odstranění všeho, co je zkorumpované. Je to první krok, na který jste čekali. Irsko povede cestu. 
Bylo by bývalo dobré, kdybychom měli k dispozici Centrum v Irsku, ale kvůli falešným obviněním a úmyslným obstrukcím nebylo dost peněz. Takže se budeme snažit najít jinou vhodnou budovu. Prosím, zůstaňte s námi, protože uspějeme; je to příliš důležité, než abychom od toho upustili. 
Genetická mřížka svolává všechny ty na Zemi, kteří nemají duši, aby se připravili na to, shromáždit se k odchodu. Pokud zůstanou, zahynou. Nemohou si s sebou vzít vše, co na Zemi získali; takže své bohatství zde zanechají. Téměř jste jim dovolili, aby si vzali celou Zemi a oni použili všechny možné způsoby, aby vám zabránili probudit se.  Lidé byli krutě zneužiti, když jim bylo říkáno, že je vše v pořádku. Někdy bylo dokonce říkáno, že přijde kosmická loď, která vás vyzvedne a vezme do světla. Ale NE, NENÍ TO PRAVDA. 
Pamatujte, že vaši utlačovatelé mají technologie, které vám nejsou známy. Mohou vstoupit do myslí těch, o kterých si myslí, že je mohou použít. Chtějí se vás zbavit, protože chtějí, aby na Zemi žily jenom bytosti bez duše. Daně, které jim platíte, jsou používány na nákup jedů ve vaší vodě, jedů ve vaší stravě a jedů ve vzduchu, který dýcháte. Pak vás ZABÍJEJÍ očkováním a léky, když ze všech jejich jedů onemocníte. Musíte se vzbudit a uvědomit si to. Platíte jim za to, aby ničili lidstvo, aby mohli převzít vaši planetu. 
Bitva o Zemi dosáhla kritickou hranici. Musíte vystoupit. Poprvé v historii lidstva bude do toho zapojen Prvotní Stvořitel. Na Zemi jsou tací, kteří potřebují vaši podporu. Zapomeňte na rasu nebo víru. Je to lidstvo jako celek, které potřebuje přežít. Nemůžeme vám sdělit všechny podrobnosti, protože to by způsobilo, že Veronika a ti, kteří jí pomáhají, by mohli být vystaveni útokům.  Již tak až příliš trpěla útoky, ke kterým doposud došlo. 
Toto odstranění bylo plánováno. Bylo potřeba, aby se na Zemi vrátili ti správní lidé, s myslí  vnímající, že Země je ničena a okupována.  Nyní jsou na Zemi ti, kteří se doposud neukázali. Když to udělají, nebudete pochybovat o tom, kdo jsou. Vše se stane, až bude pravý čas. My, ve světě Ducha, uděláme vše, abychom vám pomohli přemoci vaše utlačovatele. Pak vám pomůžeme vytvořit svět bez konfliktů. Svět, kde se myšlenka stane normou, tak, jako je tomu zde. Máte se mnoho co učit. Když se dostanete pryč ze systému kontroly a uvědomíte si, že jste bytostmi světla, uvidíte, že jste schopni mnohého, než byste si nyní dovedli představit. Bude pro vás tak vzrušující, dovědět se, kdo jste. 
Dívejte se do budoucnosti. Rychle zapomenete na tento současný život se vší jeho beznadějí, depresí a ovládáním. Když bude odstraněna mřížka kontroly, Země se vrátí do stavu nádherné planety, jakou byla předtím, než byla zabrána.   

Lidé začínají rozpoznávat ty, kteří nejsou lidmi;  ty, kteří se jenom zdají být lidmi. Ty, kteří nemají duši nebo žádný soucit, ty, kteří jsou schopni zabít tisíce lidí bez jakékoliv výčitky.  Jste toho svědky znovu a znovu. STRACH vytváří kyslík, který POTŘEBUJÍ, protože mají potěšení z lidské krve. Lidstvo jim tuto potřebu ulehčuje, aniž by chápalo, že zabíjí svou vlastní rasu. Pozorně přemýšlejte, než svolíte k nošení uniformy. Podrobně se podívejte na to, co bude po vás požadováno. Budete žádáni, abyste potlačovali anebo zničili vaše bližní. Chcete dělat špinavou práci pro Kabalu? Oni NIKDY nejdou do války, protože vy to děláte za ně!

Ti, kteří jsou u moci, tam jsou proto, že jste je tam dosadili vy. VY jste odpovědni za to, že jste jim dali moc.  Blbnou vám hlavu loajálností, atd. Musíte se naučit přemýšlet o sobě jako o lidských bytostech, měli byste být loajální k lidstvu, ne k rase nebo víře. Přišli jste na svět bez nálepek a JSTE SVOBODNÍ, ABYSTE ČINILI VLASTÍ ROZHODNUTÍ.  Nálepky jsou vám podsouvány a vy je bláhově přijímáte. Ale kdykoli jste schopni se osvobodit a myslet za sebe a rozhodnout se, jak chcete prožívat svoji zkušenost na Zemi. 
Toto je čas velkých změn. Účastněte se této změny v pozitivním slova smyslu. Vaše budoucnost závisí na rozhodnutích, která nyní učiníte. Ať vás vede láska k lidstvu.
Posílejte lásku a světlo Irům, protože 10. prosince v míru vystoupí, aby převzali kontrolu nad svou zemí. Používejte SLOVA, ne kulky. Lze to udělat. Nastal čas konat. 
Irsko je klíčem, který vše odemkne. 

Moje lásko, je to pro tebe těžká doba. Jsem vždy po tvém boku.
Tvůj oddaný Monty


Website: The Montague Keen Foundation

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal. Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; 
NWBKGB2L

1. prosince 2014

30.11.2014Montague Keen – 30. listopadu, 2014 
Každá složka Vatikánu kolabuje, a s tím i všechna KORUPCE, která držela váš svět v područí. Nyní vidíte jejich lži, takže jim neskočíte na jejich hranou pokoru a péči, zejména v této roční době. 
Vánoce SE NIKDY NEODEHRÁLY tak, jak je vám to prezentováno. Ježíš se nikdy nenarodil ve chlívě. Vytvořili tuto pohádku na Koncilu v Nice.  Upoutala představivost lidí a byla použita, aby bylo upevněno náboženství. Nicméně, Kristus existoval. Nenarodil se z Člověka: materializoval se na Zemi a cestoval po světě a učil. Když nastal čas, dematerializoval se a Zemi opustil. 
Nebyl žádný KŘÍŽ,  ani smrt, jak ji znáte.
Za starých časů byli lidé naprosto všemi způsoby propojeni s Vesmírem. Chápali, jak funguje. Byli mnohem pokročilejší, než jste dneska vy. Měli spojení se životem po smrti a Řím se postaral, aby jejich chápáni života byla zničeno. Řím použil sílu, aby odstranil všechny vědomosti, které tehdy existovaly, a od té doby kontroloval váš svět. 
Ti, které dnes vnímáte jako Jezuity, jsou  pokračovatelé těch, kteří si vynutili přístup na vaši planetu před cca 2000 lety. Přijali lidské tělo a vy jste tím byli oklamáni, když jste věřili,  že je stejné, jako vaše. MÁ JINOU FREKVENCI. Je to největší omyl, jaký kdy lidstvo učinilo a od té doby kvůli tomu trpělo. Jezuité ovládli všechno: napsali bible, aby to vypadalo, že mají historii. 
(Čtyři tyto bytosti přišly minulý týden ke mně domů. Byla se mnou přítelkyně, která to může potvrdit. Přišly, aby šířily strach a paniku. Ale byly rozpoznány, co jsou zač a byly odstraněny.)
Bylo vám řečeno, že všechna začalo na Východě. Ujišťuji vás, že to tak nebylo! Všechno je přesně opačně, než jak vás učili. Potřebují energii války, aby přežili. Kážou o míru, a podněcují válku. Ovládají lidstvo prostřednictvím bankovnictví. Vytvořili náboženství, aby se vytvořily konflikty a  problémy, aby se zajistilo, že lidstvo nebude jednat jako JEDEN CELEK. 
Nyní lidstvo vidí světlo a je připraveno spojit se JAKO JEDEN. Konec vlády Říma je na dohled. Lidé se jenom probouzejí aby viděli všechno utrpení, které pro ně bylo vytvořeno, když byly v laboratořích vytvořeny viry; prostřednictvím očkování a celého farmaceutického průmyslu. 

Život na Zemi neměl nikdy být takový. Dokud uznáváte SÍDLO OVLÁDÁNÍ, nemůžete pokročit. Řím VÁS potřebuje, aby přežil, ale VY JE NEPOTŘEBUJETE!
Vymysleli PEKLO aby zajistili, že vás mohou ovládat prostřednictvím strachu ze smrti. Fungovalo to, dokud jste nezačali otevírat oči a vidět pravdu. Nyní je jejich temná vláda téměř u konce. Světlo brzy odhalí své plány na záchranu lidstva; protože také my jsme plánovali budoucnost a ta je velmi odlišná od té, jak ji zamýšleli mít v Římě. 
Mír a harmonie musí být obnoveny. Když se dobří lidé zasadí za tuto myšlenku, může k tomu rychle dojít. Nemusíte se dlouho zabývat hříchy Říma.  Musíte se rychle posunout do světlejší budoucnosti pro celé lidstvo. Pokusíme se zajistit, aby všichni přežili, když Kabala přestane existovat. Budete potřebovat podporu, abyste přežili. Vaši ovladatelé budou muset Zemi opustit, a udělají to stejně, jak na Zemi přišli. Výzva byla vyslána. Nemohou přežít ve světle; jejich těla se rozpadnou, protože nejsou jako vy.   
Vím, že je toho mnoho na vstřebání. Ale je to absolutní pravda o situaci, ve které se nacházíte. Zkoumejte to, co říkám a budete ohromeni tím, co najdete.
Čím víc práce uděláte na uvolňování energie ley linií, tím lepší bude život na Zemi. Pozorně si promyslete, jako cestou se dáte: půjdete dopředu do světla, k míru a lásce, anebo si zvolíte zůstat ve 3D se vším, co to znamená?  To je rozhodnutí, které je nutno učinit. Nenechte se zviklat těmi, kteří jsou použiti k tomu, aby vás udrželi ve 3D; těm, kdo se bojí samotného života a kdo cítí, že potřebují být ovládáni. 
Lidstvo jako celek vstoupí do světla. Čekalo na jeho návrat  2000 let. I když bylo učiněno mnoho, aby bylo světlo zastaveno, NEMůŽE  BÝT ZASTAVENO. Ti, kdo tomu brání, to mohou trochu přibrzdit, ale nikdy to nemohou zastavit. Všechny lži, útoky, vraždy hlavních osobností nezabrání tomu, aby se Planeta Země posunula do světla.  Když budou odstraněny všechny tlaky a stres, zažijete život na Zemi, jaký ho měli  vaši předkové; s plnou znalostí toho, kým a čím jste. Spojíte se bližními bytostmi z jiných planet. Život bude žit v radosti, ne v utrpení.  
Naše Centra  pomohou, aby všechno klaplo, jak má. První musí být v Irsku, z důvodů, které brzy pochopíte. Všechny další země budou následovat. Museli jsme zrušit koupi vyhlédnuté budovy v Irsku, protože koupě byla kontaminována těmi, kteří se snaží zmařit naše plány. Díváme se na další, protože musíme hledat takovou, která by vyhovovala našim účelům. Peníze, které jste velkoryse věnovali, jsou na účtu Nadace. Budou použity, když bude dostatek prostředků ke koupi. 

Veronika nebude žít v žádném Centru, ale bude je pravidelně navštěvovat. Byla obviňována, že chce nový domov. Není to tak! Naše Centra budou hrát důležitou roli v budoucnosti lidstva. Všechno, co nyní ve vašem světě považujete za normální, se přes noc změní, a dříve, než byste si mysleli. Buď budete připraveni, anebo se v tom budete plácat- je to na vás. Dojde k tomu, ať již jste připraveni, anebo ne, varovali jsme vás. Máte na výběr: mír a harmonie, anebo boj a strádání.
To, že na tebe útočí, moje drahá, jen potvrzuje, že to děláte dobře.
Objem vaší práce roste, ale uspějeme.
Tvůj navždy oddaný Monty.

Vzkaz od Veroniky
Neustále jsme já a práce, kterou s Montym děláme, vystavováni mstivým útokům. Dělá je Ian Kelly, alias  "southenglishman2007", na internetu a v mejlech adresovaných mně a dalším.  Vstoupil do mého života pod falešnými záminkami. Předstíral, že je fanouškem Montyho práce, ale po chvíli připustil, že to není pravda. Ukradl soukromé adresy Davida Icka a dalších z mé pracovny, když přišel, aby se zúčastnil seance v domě. 
Lidé, s nimiž jsem v té době pracovala a také já sama, jsme ho litovali, protože ho zcela ovládala a kontrolovala jeho matka. Byli jsme rádi, když se konečně (ve věku 50 let) seznámil přes internet s ženou, a loni odjel z Anglie, aby se s ní oženil. Přála jsem mu štěstí, a doufala, že najde v životě naplnění, protože byl se svou matkou velmi nešťastný.    
Jen před pár měsíci jsem se ze stránek Davida Icka dověděla, že Kelly sabotuje také jeho práci poté, co přišel s nabídkou pomoci. David Icke se o Kellym zmiňuje v jednom ze svých videí jako o člověku, který způsobuje potíže s televizní stanicí.
O problémech s Kellym informoval také Ian Crane. 

Pokud jde o Centrum v Irsku - vše šlo velmi dobře, dokud Kelly nezačal své mstivé tažení proti mě a Nadaci. Obávám se, že Kelly mě posuzoval podle svých měřítek. Každá pence, která byla darována, je na bankovním účtu Nadace. Nyní se díváme na jiné nemovitosti. Prosím, pochopte, že to nemohu zveřejňovat, protože lidé jako Kelly začnou čmuchat  kolem a vznášet křivá obvinění.   
Neplatila jsem kauci 40 00 euro, jako on říká. Kromě toho, v Irsku se kauce vrací. Máme business plán ohledně Center, ale podrobnosti nesdělíme nikomu, kdo není v Nadaci, ani je nedáme na internet, ze zřejmých důvodů. Naše důvěra byla hrozným způsobem zneužita. Takže, prosím, pochopte, že musíme být velmi opatrní.    
Ian Kelly mi nedal jinou možnost, než že ho budu jmenovat. Nedělá mi žádnou radost, že tak činím. Ve skutečnosti ho velmi lituji, že se jeho život až natolik zhoršil. Nemám jinou možnost. Práce, kterou děláme, je příliš důležitá, než aby byla takto zničena, když pokračuje v sabotování  přípravy Center svými obviněními a lžemi. Deformace charakteru je vážná věc.
Žádám čtenáře poselství, zveřejňovaných každý týden, aby se sami rozhodli, zda v těchto bouřlivých časech považují tyto informace za dobré a žádám je, aby otevřeli svá srdce pravdě. Prosím, pomozte nám překonat tuto negativitu, tuto nenávist, tuto mstu, která se valí všude prostřednictvím internetu a v žádném případě nepřispívá lepší budoucnosti.
Volba je na vás, já jsem pouze posel.
Chci poděkovat každému, kdo do mě a do práce Nadace vložil důvěru.  Založíme Centra, začneme v Irsku, a mnohá další ve světě budou následovat. Nelze to zastavit. Jsme oddaní tomu, aby se tak stalo - přes všechna zdržení. Chceme lepší svět pro všechny. 
Veronika

Website: The Montague Keen Foundation

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal. Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; 
NWBKGB2L

24. listopadu 2014

23.11.2014Montague Keen – 23. listopadu, 2014 
Energie Země zesílila. Ovlivňuje mnohé z vás. Vaše těla se přizpůsobují. Nyní je třeba opustit 3D myšlení a způsob života. Ti, kdo se pokoušejí převzít vaši planetu, dělají co mohou, aby vás udrželi ve 3D. Tento týden vám byl ukázán jasný obraz toho, jak taková kontrola probíhá, v článku Bradley Love-a: „KLÍČEM K NAŠEMU ZOTROČENÍ JE SEXUÁLNÍ ENERGIE“. (Najdete na webových stránkách What's the 'real' truth? )
Vyzývám vás, abyste si pozorně a opakovaně přečetli informaci, kterou obsahuje. Uvidíte, že souhlasí s tím, s čím jsem se vás pokusil seznámit i já. Nastal čas čelit PRAVDĚ: byli jste oběťmi   NEJVĚTŠÍHO PODFUKU V DĚJINÁCH VESMÍRU. KDYŽ BUDETE ZAVÍRAT OČI, NEZMIZÍ TO. Každý s tím musí nějak naložit. Ovlivňuje to každého muže, ženu a dítě na Planetě Zemi. 

Ti, kteří před 2000 lety podvodně vstoupili na Planetu Zemi a kteří si dali za cíl převzít planetu, vyslali výzvu k přípravě na odchod tím samým způsobem, jak kdysi přišli- pokud by se jejich pobyt na Zemi stal příliš nebezpečným. Sbalili všechno zlato a šperky, atd., které nakradli během pobytu na Zemi. Vědí, že nemohou zůstat na Zemi, kvůli energii světla, které je nyní pro ně příliš silné. Nemohou udržet svoji formu.  Každým dnem se jejich život stává obtížnějším, jak se stále víc z vás otevírá světlu a pravdě.  
Pracovali jsme na jejich metodě ovládání, takže rychle ztrácejí půdu pod nohama. Jejich trollové jsou čím dále zřetelnější, když nemají nic konstruktivního, co by řekli; ale nakonec i oni uvidí světlo. Všechno se rychle mění. Příliš rychle na to, aby se s tím Kabala dokázala vypořádat. Na ty, kteří mluví pravdu, jsou podnikány nelítostné útoky. Prosím, pošlete jim lásku. Není lehké stoupnout si na pódium a mluvit, v zájmu pomoci bližním, aby přežili v lásce a světle. Kabala ve Velké Británii a USA má v plánu vytvořit události pod falešnou vlajkou, aby se vás pokusili vyděsit a dostat do područí. Budou předstírat, že na vás zaútočily mimozemské bytosti!
Falešná událost týkající se Dvojčat přesvědčila svět, že na USA byl podniknut útok. Chvíli lidem trvalo, než si uvědomili, jaká je pravda. My, v Duchu, pozorujeme, že to dělají opatrně. Budeme vás včas varovat. Spojte se jako jeden a spojte své energie, abyste porazili Temné. Chcete žít v míru: nyní máte příležitost vytvořit harmonii a navždy odstranit všechnu korupci. Již nikdy víc se nedostane Planeta Země do nepravých rukou. Dáváme věci do pořádku, aby se to zajistilo.
Máte příležitost spojit se. Uvědomte si, jaký chcete, aby se stal život na Planetě Zemi. Volná energie, výživná strava, čistá voda, a všude mír. To se může stát vaší realitou. Každá země má své experty, a když se oni s vámi o znalosti podělí, možnosti budou neomezené.
My, v Duchu, jasně vidíme, jak to bude fungovat. Povedeme vás každým krokem na vaší cestě, protože se jedná o spojené úsilí. Brzy přijmete skutečnost, že nejste, a nikdy jste nebyli jenom bezmocné bytosti, které sotva přežívaly. Stanete se bytostmi světla, kterými jste; schopné udělat mnohem víc, než si nyní dokážete představit. Když přestane všechna temná indoktrinace, chvíli potrvá, než si věci sednou a pak se život stane podobný obrovskému dobrodružství, když budete zkoumat světlo. Nikdy se nebudete ohlížet zpátky na staré dny temna. Tolik toho pro vás dáváme do pořádku, aby se připravil začátek Nového Věku Světla. Jak rychle se to stane, je čistě ve vašich rukou.  Potřebujete se jenom probudit a vidět pravdu. Dívejte se na všechno jaké to doopravdy je, a ne jak vám bylo řečeno, že to je.
Práce na ley liniích musí pokračovat. Její důležitost bude stále zřejmější - i pro pochybovače. Každá chvilka, kdy pracujete na ley- liniích, jak na starých, tak i na nových, zlepšuje svět způsobem, jaký si nyní nedovedete představit. I z pohodlí vašeho křesla si můžete ley linie vizualizovat a vědomě uvolňovat božskou energii vaší planety.
Nic nepřijímejte jako pravdu, dokud to neprozkoumáte.  Přesvědčte se, že je to skutečně pravda. Propaganda je plánována a pak je tím veřejnost krmena prostřednictvím každé TV stanice a každých novin na světě. Nyní byste měli být schopni rozpoznávat lži a měli byste odmítat je přijímat. Již nejste ovce, jak tomu bylo v minulosti. Nyní vás již tak lehce neošálí. Tvoříte dějiny.
Posílejte lásku všem, kteří vám pomáhají dostat se ke světlu.  Odstraňování temné kontroly je obrovská zodpovědnost, takže to potřebuje vaši podporu. Oni pracují na mnoha místech světa a mají na mysli jenom jeden cíl: zachránit lidstvo a Planetu Zemi.
Ano, Kabala bojuje o život. Takže útočí na všechno, co ji odhaluje. Ale to brzy skončí, a všechny útoky ustanou. Lidé se spojí beze strachu a vrátí se důvěra.
 Poznámka od Veroniky

Kontaktovala mě Khartika Gunawan ohledně své nové knihy. Mám z toho dobrý pocit. „MULTIDIMENZIONÁLNÍ CESTOVATEL, NALÉZÁNÍ SOUNÁLEŽITOSTI“. Brzy z nás budou multi-dimenzionální cestovatelé, takže nalezení sounáležitosti je nezbytné. Naše budoucnost je v našich rukách. Připravme se na ni a uvítejme ji s otevřenou náručí.
 Moje lásko, připravujeme cestu vpřed. Poznáš, když ta chvíle nastane.

Tvůj navždy oddaný Monty 

Website: The Montague Keen Foundation

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal. Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; 
NWBKGB2L

19. listopadu 2014

16.11.2014Montague Keen – 16. listopadu, 2014 
Je to čas odhalení, má drahá. V tomto čase velkých změn není na Zemi místo, kam by se dalo schovat. Jenom ti, kteří žijí ve strachu, zůstanou ve 3D, protože se bojí změny. Jsou zde také ti, kteří se nikdy nenaučili otevřít svou mysl zázrakům Planety Země; ti, kteří nikdy nepokládali otázky, jako např. proč lidstvo nespolupracuje jako jeden, anebo kdo vytvořil rozdělení, jako jsou náboženství, aby rozdělovalo a vytvářelo podezírání a konflikty.

Nyní další poskytují podrobnosti o tom, o čem bylo rozhodnuto na Koncilu v Nice. Destrukce života na Zemi začala tam. Všechny důkazy jsou ukryty ve Vatikánu.  Když byly z moře v Iráku vyzvednuty důkazy, byla mu vyhlášena válka a armáda USA dostala instrukce, aby zničila všechny nově nalezené starodávné záznamy, aby nikdy nevyšla najevo pravda o civilizaci. Pro lidstvo je těžké vypořádat se se skutečností, že Vatikán káže o lásce, ale praktikuje pravý opak. Řekl jsem mnohokrát: NIC NENÍ, JAK SE ZDÁ. Vše, o čem jste se učili, ať prostřednictvím vzdělávání anebo od rodičů, je absolutní nepravda. Nikdy jste neměli příležitost zkoumat pravdu a tak vstoupit do světla.

Čas váhání je pryč. Je nutno učinit rozhodnutí, zda zvednete své vibrace a vyjdete ze 3D života (anebo, řekl bych, z 3D existence), a posunete se do světla tím, že odstraníte okovy, které vás vězní. Bradley Love to jasně vyjádřil za vás. Obsáhl všechno. Není žádných pochyb o tom, že iluze, kterou naši kontroloři vytvořili, je přesně taková: je velkou iluzí. Je toho mnoho, co je třeba začít vnímat, ale je třeba to udělat.

Veronika má mnoho záznamů z našich rozhovorů, které proběhly poté, co jsem opustil Zemi a odešel k Duchu. Byl jsem šokován, když jsem viděl, jak rozsáhlá je korupce, ale když jsem žil na Zemi, nebyl jsem si většiny toho vědom. John Mack také mluvil s Veronikou o hrozné korupci, o které vůbec nic nevěděl, když byl na Zemi a kterou viděl z duchovní strany života. Řekl jsem Veronice, že dveře Vatikánu je nutno zavřít. Před 10 lety nemyslela, že by se to mohlo někdy stát. Vy nyní uvidíte, že se to v nepříliš vzdálené budoucnosti stane. 

Váš svět se vzpamatuje ze všeho, co mu bylo uděláno. Všechny dohody s mimozemskými entitami se stanou neplatnými a začnete nanovo, s čistým štítem a vyvarujete se všech omylů minulosti. Všechno bude odhaleno. Lidstvo bude žít v míru. Ti, kteří nepatří na Zemi, budou muset odejít. Stane se to. Probuzení nelze zastavit, protože bez ohledu na počet překážek k němu dojde. Strkání hlavy do písku vás nezachrání.  Je to něco, čemu musí každý na Zemi čelit a naložit s tím. Útočení na zvěstovatele vás nezachrání. S touto skutečností budete brzy konfrontováni.

Jste dostatečně otevřeni, abyste přijali PRAVDU a OSVÍCENÍ a pracovali pro mír na světě pro všechny? Ti ze světla se musí sami chránit, protože útoky se stupňují a přicházejí ze všech stran. Virus Ashtar napadá mnoho lidí. Najde si vaše slabé místo a využije vás. Bojuje za to, aby vás udržel pod kontrolou a porážku nepřijme lehce.   

Toto převzetí plánovali po 2000 let. Neradi přijímají porážku a to, že musí opustit vaši planetu. Měli lidstvo pod kontrolou po 2000 let a ono žilo ve strachu, protože banky vytvářely stále víc a víc problémů těm, kteří se snažili prožít život na Zemi. Jejich laboratoře vyrobily vakcíny, kterými útočili na lidstvo a také vyrobily vakcíny, aby vyhubili populaci. Kde je v tom všem vaše svoboda volby? Platíte daně, které jsou použity na otravování vaší vody, vašich potravin a vašeho vzduchu. Přemýšleli jste někdy vážně o tom?

Odvolejte váš souhlas, jak vám radí Bradley a čiňte tak denně. Nemohou vám ublížit bez vašeho souhlasu. Je velmi důležité, abyste tomu rozuměli. Ať je to váš první krok při braní si zpět kontroly nad vašimi životy. Svobodu vám nenaservírují na stříbrném podnosu, musíte si ji zasloužit. Budoucnost může být vším, čím chcete, aby byla. Tak si ji plánujte, pracujte pro to a připravte se na to. 

Irsko je KLÍČEM, který vše odemkne. Velká změna nastane tam a všechny ostatní země budou následovat. Bude odhalena pravá historie Irska a odstraní to všechnu kontrolu Kabaly. Míra LŽÍ, které vás učili, vás bude šokovat a znechutí vás to. Požádali jsme vás o pomoc při vytvoření Center, kde se budou vyučovat nové metody výroby potravin, energie, atd. Lidé budou muset zapomenout na všechno, co je učili. Začnou žít nanovo, bez mistrů přetvářky, kteří kontrolovali každou stránku jejich života. Vaše budoucnost je ve vašich rukách, tak s ní zacházejte opatrně. 

Přirozená energie planety bude obnovena. Mohli jsme vám napomoct k tomu, abyste uvolnili spoutanou energii z ley linií. To byl první krok, jak si vzít zpět kontrolu. Podívejte se na to, čeho bylo dosaženo od té doby, když jste začali 2. února uvolňovat energie. Vaše práce na uvolnění energie bude mít v dějinách Nového Věku Osvícení své místo. Prosím, pokračujte v této práci, protože ji oceňují na obou stranách života. Když vezmete odpovědnost do svých  vlastních rukou, můžete toho mnoho dosáhnout.

Každý den se dovídáte víc o tom, jak jste drženi pod kontrolou a jak je kontrolován každý aspekt vašeho života. Když čtete o takovém ovládání v knize hororů, nevěřili byste, že je to možné. Nyní jasně vidíte, jak to bylo uděláno. Říkají vám, že vše je děláno pro vaši bezpečnost, když zcela jasně NENÍ. Když lidstvo řekne NE tomu všemu narušování života na Zemi, uvidí, že kontrola zmizí.

Chápete, co znamená, když to uděláte? Můžete ukončit zlý sen života na Zemi, jaký je nyní na Zemi prožíván. Jste tím povinováni vaši dětem, abyste zajistili okamžité odstranění vší korupce a zastavili všechny války. Jenom přestaňte věřit LŽÍM. Staňte se tím, kým jste. Děkujeme všem, kteří sdílí pravdu s ostatními, aby lidstvu pomohli probudit se. Již jste skoro tam.

Moje drahá, bylo to náročné. Pouze to ukazuje, jak jsou zoufalí. Pomoc přichází z mnoha stran. Nikdy nejsi sama.

Vždy po tvém boku. Tvůj oddaný Monty.  

Website: The Montague Keen Foundation

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal. Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; 
NWBKGB2L

10. listopadu 2014

09.11.2014Montague Keen – 9. listopadu, 2014 
Pozvedněte své vědomí a obejměte světlo, které proudí do vašeho světa. Zanechte třídimenzionální myšlení v Době temna, kam patří. Dělejte vše, co pozvedne vaše vibrace. Spojujte se, ať již za pomoci meditace, čtení, anebo komunikací se stejně smýšlejícími přáteli. Propojte se s Centrálním sluncem. A propojujte se s dalšími,  kteří to dělají také. Pamatuje, že před svítáním je vždy největší tma, a váš  úsvit na vás čeká.  Nyní jste uprostřed závěrečné hry, proto jsou používány útoky a sabotáž, aby vás uvěznily ve  3D existenci. Když se otevřete světlu, zjistíte, že všechna pomoc, kterou požadujete, je již k dispozici. Je pouze třeba, abyste o pomoc požádali. 

Každým dnem je víc zřejmé, jaký je Vatikán. Nyní vůbec nemůžete pochybovat o tom, kdo vládne světu a jak to dělají. Kvůli informacím, které jsou nyní zveřejněny, ztrácejí vládu nad lidstvem. A co je důležitější, již nemohou udržet svoji pozemskou fyzickou formu. Mnozí se teď musí skrývat, aby je nebylo vidět. 

Ratzinger musel rezignovat, protože již nemohl udržet svoji podobu. Je stále velmi aktivní, jak se snaží ve Vatikánu udržet kontrolu. Ukázal jsem vám, jak přišli na Planetu Zemi, změnili vaše dějiny, zabrali všude všechno a naplánovali Nový Světový Řád. Stejným způsobem budou muset ze Země odejít. Ve skutečnost se proslýchá, že se musí připravit na to, že použijí stejný způsob, jak Zemi opustit. Někteří odmítají přijmout porážku a budou se skrývat, v naději, že jednoho dne znovu ovládnou planetu. Nebude dovoleno, aby se to stalo.  Materiální bohatství je nezachrání. 

Cestu vpřed povedou láska a světlo. Spojí lidi, aby vytvořili svět bez 3D válek a chudoby, kterou přinášejí. Nedávno jste zjistili, jak jsou SLOVA používaná v rituálech Černé magie, a v soudních dvorech atd. Původně jste se dorozumívali telepaticky. V Lemurii to bylo normou. Zajistilo to mír a harmonii. V Atlantidě se staly normou slova. Objevily se lži a podvody a váš svět se již nikdy nevzpamatoval z této změny komunikace. Ti, kteří převzali vládu nad vaším světem od té doby používají magii slov. (Bradley udělal na toto téma ohromnou práci). Buďte opatrní, jak používáte slova, protože mají sílu, která byla před vámi ukrývána. Buďte bdělí a ostražití. 

Protože se nyní na vaší planetě objevuje světlo, vracejí se elementálové. Říkali vám, že jsou to jenom pohádky. Ne, oni byli skuteční. Elementární bytosti byly součástí života na Zemi. Vrátily se, aby zaujali své místo ve světle, vedle vás. Vatikán si je toho dobře vědom. Takže se tomu pokusil zabránit. Členové Vatikánu nyní zakoušejí,  že existuje větší síla než jsou oni. Prvotní Stvořitel odpověděl na vaše volání, aby byly obnoveny světlo a láska. Vše, co je zlé a temné bude muset planetu opustit. 

Na Zemi jsou tací, kteří mají za úkol přinést mír a harmonii. Našli se a společně  pracují. I když jsou v různých částech světa, to je neodradí. Kvůli tomu se inkarnovali a zasvětili své životy k dosažení tohoto cíle. Jsou to staré duše a jejich zkušenost je pro tuto práci potřebná. Každý z nich ví, kdo je, znají své poslání a jsou si vědomi, jak byla vaše planeta napadena a ovládnuta. Chtějí to napravit. Vědí, kdo jsem já a proč pracuji na této straně života, abych jim pomohl dosáhnout cíle. Osvobodíme lidstvo. Každým dnem jsou mříže vašeho vězení víc vidět.  Omezování života na Zemi se každým dnem zvětšuje a každý váš pohyb je omezován a pozorován. Podvedli vás a vy jste se vzdali tolika věcí, a udělali jste to bez ptaní. Nenechte se vlákat do dalších omezení. 

Dívejte se budoucnosti, kdy se stane život na Zemi harmoničtější. Svět bez chemtrailsů, bez chemikálií ve vodě, potraviny které rostly bez chemikálií. Naučíte se novému způsobu života. Energie bude zdarma. To všechno jste mohli mít již před mnoha lety, ale Vatikán tomu zabránil, aby vás držel ve stresu a pod kontrolou. Ale odstřihnuto vše, co  Vatikán kontroluje. Takže se na to musíte připravit a dělat vlastní výzkum. Doufáme, že vytvoříme Centra, kde budeme zdarma poskytovat pomoc a radit ohledně nových způsobů života, výroby potravin, atd.  S vaší pomocí toho docílíme. 

Veronika a já jsme pracovali spolu v mnoha životech. Vracíme se, když jsme o to požádáni. To se týká mnoha z vás, kteří jste v této době na světě. Spojili jsme se mnohokrát. Vždy se poznáme. 

Byl jsem šťasten, že jsem dvakrát v tomto týdnu mohl vzít Veroniku a její přítelkyni do Lemurie. Stále existuje na jiné rovině života.  Byli jste oslepeni a tolik toho nevidíte.  Bude pro vás velmi vzrušující zkoumat vše, co bylo před vámi skryto. Vše vám bude odkryto, když odstraníte všechna omezení a kontroly třetí dimenze a budete si užívat svobody, kterou to přinese. Posílejte světlo a lásku těm, kdo jsou stále uvázáni ve 3D, protože jsou příliš vystrašeni než aby se za ni podívali. 

Společně, má lásko, pomůžeme přinést do vašeho světa světlo a lásku. Lásky nikdy nezemře. Stále kvete a časem sílí.

Naše práce pokračuje. Tvůj navždy oddaný Monty

Website: The Montague Keen Foundation

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal. Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; 
NWBKGB2L

28. října 2014

26.10.2014Montague Keen, 26. října 2014Moje drahá, 

naším nejvroucnějším přáním je vést a podporovat lidstvo v průběhu mnoha změn, ke kterým musí dojít, než začne Nový Věk. Jsem si plně vědom toho, že mnozí ve vašem světě se nechtějí připravovat. Bojí se. Stále visí na svých třídimenzionálních přesvědčeních a způsobech života. Je třeba chápat, že když bude odstraněna Kabala, celá infrastruktura, kterou ovládá, padne s ní. Nemůže tomu být jinak. Je to fakt, se kterým se musí všichni vypořádat. Kdo je připraven, není zaskočen.

Vždy, když cestujete, nejdříve se na cestu připravíte. Toto je největší cesta, jaká kdy lidstvo čekala. Takže se musíte připravit na všechny eventuality. Potřebujete jíst, pít, dýchat, abyste přežili. Proto vás vyzýváme, abyste se napojili na Centra učení, která zřizujeme, v nichž budou všem dostupné informace, jak vyrobit vše potřebné. Shromažďujeme všechny, kteří prováděli výzkum, aby společně učili lidstvo, jak nakládat s Novým Věkem  Osvícení, který brzy nastane.

Kabala nechce, aby lidstvo přežilo a bude toho hodně sabotovat, než z planety odejdou. Pohrdají lidmi. Dívají se na ně jako na darmožrouty, kteří jsou pouhými otroky. Toto otroctví končí. Nyní jste svědky posledního pokusu Kabaly udržet se u moci. Začali spěchat na vytvoření policejních států a jejich vykonstruované události, které by pro to měly být záminkou, jsou těm, kdo jsou probuzeni, stále zřejmější. Není doba na to, abyste seděli na zadku a nic nedělali, protože to Kabale dovoluje, aby pokračovala ve svém závěrečném pokusu vytvořit svůj sen - Nový světový řád.

Příslušníci Kabaly chtějí žít svůj život na Zemi bez omezení. Chtějí žít svým způsobem života otevřeně, aniž by potřebovali skrývat, co dělají, jako je tomu teď, když chtějí na planetě Zemi přežít. Vždy bylo před vámi skrýváno, že potřebují lidskou krev. Nyní se množí důkazy o tom, že oni nyní cítí potřebu vyjít s tím na  veřejnost. Cítí, že nastal čas, abyste je vy, lidstvo, pochopili. Jejich potřeba neustálého válčení se stává velmi zřetelnou. Vymývání mozků mladým mužům, aby za ně bojovali, je špatné. Armády nosí všechny insignie krvavých obětí, aniž by se někdo ptal po jejich významu. Je jim říkáno, že musí být hrdí na to, že obětují svoji krev. Dostávají injekce s viry a tak je všude šíří. Jsou vycvičeni v zabíjení své vlastní rasy, a tuto skutečnost nevidí. Ti, kdo věří propagandě ohledně očkování a podílejí se na jeho provádění, jsou také vycvičeni v zabíjení své vlastní rasy.  

Ti, kteří ovládají váš svět, používají různé maskovací techniky k zabíjení vašich bližních. Již nemůžete před tím vším zavírat oči, protože čas se krátí. Musíte se probudit. Nedovolte, aby vás podváděli ti, kdo  jsou pevně uzavřeni ve 3D životech a jsou jako ta příslovečná veverka v kole, která stále běží a nikam  nedoběhne. Z této strany života, když pozorujeme život na Zemi, vypadají stejně. 

Každým dnem je vám do cesty stavěn stále víc překážek, které si od vás vyžadují stále víc námahy a tak se nikdy nemůžete nikam dostat. Kabala vás vyčerpává, abyste nakonec bez problémů souhlasili s jejími požadavky, protože jste příliš unaveni, než abyste kladli odpor. Přežití se stává den ode dne těžší. Vy musíte vyhrát tento boj světla a tmy, protože je ve vaší moci vytvořit na Zemi život, jaký byste si přáli. Proto jste v této době na Zemi. Vrátili jste se. Sdružujete se, abyste zajistili pokračování života na Zemi v míru a harmonii.

Lidé Atlantidy byli podvedení a proto padla, ale vzpomínka na tento pád nebyla nikdy vymazána z vědomí Člověka. Ty duše se vrátily na Zem, aby zajistily, že nepadne znovu do stejné pasti. Musíte se poučit z minulosti a vyvarovat se stejných chyb. Bude to tvrdé, nikdy jsem neřekl, že to bude lehké, ale dokážete to.

Někteří namítají, že od Veroniky požaduji příliš. Žila mnoho životů, dokonce i předtím, než vznikla planeta Země. Vybrala si tuto cestu dříve, než se vrátila na Zem. To je důvod, proč je připoutána k tolika úrovním. Někteří lidé jsou použiti aby falšovali fakta, s cílem odpoutat Veroniku od její práce.

Já, Veronika, vás žádám, abyste  navštívili naše webové stránky a našli  na naší domovské stránce ZPPRÁVY. Přečtěte si zprávu o seanci z 19. 6. 2011, je po celou dobu na mých stránkách. Popírá Kellyho verzi událostí.

Spojme se. Pracujme společně s oběma stranami života, abychom svítili světlem na vše, co je zkorumpované. Naučte se vidět druhé jako vaše lidské druhy, bez označení nálepkami, všichni pracující pro světlou budoucnost pro celé lidstvo. Pokuste se vidět světlo v každém, pak se se světlem spojte. Připravujte se na budoucnost. Plánujeme mít dvacet  Center po celém světě. První musí být v Irsku, aby se odhalila důležitost této země. „Irsko je klíčem, který vše odemkne“.

Minulý týden byly navázány důležité kontakty, přinesou ovoce. Všichni se spojí, když nastane čas.

Tvůj navždy oddaný Monty  Website: The Montague Keen Foundation

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal. Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; 
NWBKGB2L

22. října 2014

19.10.2014Montague Keen, 19. října 2014V DĚJINÁCH KOLEKTIVU, JAKOŽ I V DĚJINÁCH JEDNOTLIVCE, VŠE ZÁVISÍ NA ROZVOJI VĚDOMÍ   Carl Jung


Jak se rozvíjí vědomí a otevírají mysle, příslušníci Kabaly zjišťují, že musejí používat zoufalé prostředky, aby to vyvážili. Nyní je používána Ebola.  Všude je na lidi vyvíjen tlak, aby se v zájmu své ochrany nechali očkovat. Nepodléhejte této propagandě STRACHU- vizte to takové, jaké to opravdu je.  Chraňte se sami, používejte různé PŘÍRODNÍ prostředky ochrany, které jsou dobře dostupné.  Nenechte se ovlivnit vytvořenou panikou. Problémy budou mít jenom ti, kdo jsou očkováni.
Pokaždé, když se pozvedne vědomí, Kabala reaguje dramaticky, aby to zablokovala. Musíte učinit rozhodnutí ohledně svých vlastních životů poté, co pozorně prozkoumáte fakta, a nenecháte se ovlivnit hysterií. Zachovejte klid, převezměte zodpovědnost a zkoumejte fakta. Je důležité, abyste se stali plně vědomými lidskými bytostmi, abyste přinesli Nový Věk světla a lásky, k němuž se propracováváte.  Bojujete o svůj život na vaší planetě. Zkorumpovaní uzurpátoři vedou špinavou válku, aby udrželi kontrolu. Začínáte to vidět a chápat.  
Za vlády královny Alžběty I. anglické byla učiněna dohoda s mimozemskými bytostmi. Dostaly záruku, že na jejich usmíření budou neustále prováděny krvavé oběti. V důsledku toho  od té doby střídá jedna válka druhou. Bez ohledu na to, kde k tomu dochází – jen když  teče krev. Lhali vám ohledně příčin vzniku válek, znovu a znovu, aby udržovali tuto šarádu v chodu. Protože se zvedá vědomí, každým dnem je zoufalejší potřeba vytvořit Třetí světovou válku, protože oni potřebují, aby tekla krev.  Proto je mnohým z vás namlouváno, že bojujete za svou vlast. To není pravda. Je potřebná vaše krev, aby se uctili mimozemští vládci. Je to válka za porobení vaší planety a lidstva. Chtějí zničit dvě třetiny z vás. Je na čase, abyste pochopili, kdo proti vám stojí.
Máte schopnost to změnit. Chce to jenom odvahu a čas na zkoumání pravdy. Pak se můžete spojit s těmi, kdo jsou probuzeni a podělit se o vaše zjištění. Vězte, že spolu jste silní a zvítězíte.  Nenechte se ovládat kontrolou mysli, používanou vašimi televizemi. Je čas, abyste byli silní a věřili si. Bojujte za své přežití.
Island vám ukázal cestu, takže to lze uskutečnit. Nenechte se ukolébat do falešného pocitu bezpečí. Je to závěrečná hra, takže si nemůžete dovolit být lhostejní. Nejste si vědomi toho, co všechno je proti vám používáno a kdybyste to věděli, byli byste zhrozeni. Každá zbraň, kterou Kabala má, je používána ke zničení světa jak ho znáte. 
Nejdůležitější je meditace.  Udělejte si čas na to, abyste se spojili s tím, kým jste a proč jste nyní na Zemi. Otevřete se vaší duchovní stránce. Elementární bytosti se vrátily na Zemi, aby vám pomáhaly, a mnozí z vás je vidíte a komunikujete s nimi. Ti ze světa Ducha vám pomáhají. Pomáhají vám nalézt ley linie, aby tyto mohly být obnoveny, a to umožní, aby znovu proudila energie života. To je způsob, jak zachránit vaši planetu, která byla ochuzena o tuto životní sílu, takže zoufale potřebuje vaši pomoc, aby ji znovu nalezla. Tato důležitá energie byla od lidské rasy úmyslně blokována. To vše je součástí jejich tajného vědění, které bylo využíváno, abyste byli po staletí drženi v nevolnictví.  Když tuto energii uvolníte, dojde k pokroku a bude odhaleno vše, co je zkorumpované a zločinné.
Naučte se používat svou mysl a rozšiřovat ji, protože jste schopni udělat mnohem více, než si uvědomujete. Máte tuto moc, tak ji využijte pro dobro lidstva. Já jsem součástí Sítě na této straně života. Naším největším přáním je osvobození lidstva a obnova vaší planety, aby se mohl život osvobodit od korupce.  Chceme, aby přestaly všechny války, aby se mír a harmonie staly normou. To je náš cíl. Kdo nám pomůže?
Přichází doba v životě člověka, kdy musí udělat velká rozhodnutí. Rozhodnutí, o která jste nyní žádáni, jsou nejdůležitější, jaká byla kdy od lidstva vyžadována. Je to na vás, zachránit lidstvo a samu Zemi před zničením, které bylo pečlivě naplánováno a nyní je prováděno, přímo vám před nosem. Každé rozhodnutí, které učiníte, bude mít vliv na vaše bližní.
Je zapotřebí odvaha, protože tohle není doba na to, aby se čekalo. Tolik toho závisí na vašich rozhodnutích. STRACH je vaším největším nepřítelem. Je používán proti vám, v každé chvíli vašeho života.
Na moji drahou žena nedávno opět zaútočili. Proč ji chtějí umlčet. Proč do toho vkládají tolik úsilí… Nechtějí, abyste věděli, že můžete všechno změnit, pouze tím, že se spojíte a budete pracovat společně.

Centra budou zkoumat nový způsob života na Zemi po pádu zkorumpovaných.  Kabala vyvinula velké úsilí, aby  zabránila vzniku těchto Center - protože dělají vše, co mohou, aby znemožnili přežití Člověka na Zemi, a Centra jsou součástí přežití Člověka, takže proč byste od nich čekali něco jiného? Nechtějí, abyste přežili. Takže musíte učinit obrovská rozhodnutí, která ovlivní budoucnost vaší planety a všech, kdo na ní žijí.

Moje drahá Veroniko, znáš konečný výsledek a vytrváš přes všechny potíže. Vytvořili jsme dobrý tým, já a ty, a budeme v tom pokračovat.
Tvůj navždy oddaný Monty.

Zpráva od Veroniky
Vir A se používá na ovládání mysli určitých osob, za účelem „odhalení“ mé ženy, Davida Ickeho a dalších, kteří pomáhají odhalit vám pravdu.  Ten člověk sedával na seancích. Tak to na něj zapůsobilo, že po jedné takové seanci napsal místopřísežné prohlášení. Všimněte si úplnou změnu této osoby. Tak to funguje. 

Posláno:19/06/2011 09:17:34GMT


Věc: Svědectví o seanci z Banyan Retreat, Kent,  16. června 2011
Ahoj,Veroniko,
níže je moje svědectví ohledně seance ze čtvrtka v Ashfordu v Kentu.

Seance   běžela cca 30 minut a mladý Timothy, chlapec, který je zodpovědný za ovládání ektoplazmy od Davida  Thompsona, byl zprostředkován nějakým člověkem. Hlas řekl “Veroniko“ a byl to Monty. Byla tma, nicméně jsme slyšeli, jak se jeho kroky přibližují, já jsem seděl hned vedle Veroniky a Monty osobně hovořil s Veronikou  dvě či tři minuty a pak vzal její hlavu do svých rukou, nahnul se dopředu a políbil ji! Na to všichni v místnosti  vydechli a Monty jí ještě zopakoval, že ji miluje a pak se odebral zpátky do kabinetu a zmizel. Byla to nádherná zkušenost!

Doufám, že jsi měla včera hezký večer. V týdnu se uslyšíme   Ian x
Website: The Montague Keen Foundation

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal. Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; 
NWBKGB2L

14. října 2014

12.10.2014Montague Keen, 12. října 2014NENÍ KRUTĚJŠÍ TYRANIE NEŽ TA, KTERÁ JE VYKONÁVÁNA POD ROUŠKOU PRÁVA A VE JMÉNU SPRAVEDLNOSTI  
Charles de Montesquieu

Budete si muset zapamatovat tato slova, jak se blížíte k roku 2015. Buďte vědomi a informováni, abyste se rozhodovali až poté, co posoudíte všechny možnosti. Je používána taktika strachu, aby byla ovlivněna všechna rozhodnutí, mající vliv na veškerý život. Kolem vás zuří neviditelná bitva. Propaganda pracuje v této době vždy na plné obrátky.   Na kontrolu vašeho světa se používá všechno možné. Mají technologie a používají je proti vám: zdraví, bankovnictví, zákony, to vše se používá na zničení vědomé lidské bytosti.  
Ti z vás, kdo jsou probuzeni a uvědomeni, se musí obrátit k těm, kdo potřebují pomoc, aby se probudili. Ještě nikdy předtím nebyla větší potřeba toho, aby se lidstvo spojilo, než jak je tomu dnes.  Nechte stranou všechny rozdíly, ať je to náboženství, politika, nebo rasa. Musíte stát společně jako jeden, proti destrukci vaší planety a života, jak ho znáte. Společně můžete dosáhnout velké věci. Je důležité, abyste si byli vědomi všech způsobů, jak na vás útočí, abyste se sami mohli chránit. Musíte být také připraveni na pád Kabaly a na to, co to představuje. Bude potřeba, abyste se naučili novému způsobu života na Zemi. Podívejte se, co všechno Kabala kontroluje: výrobu potravin a zásobování vodou, bankovnictví, a všechno, co je potřebné pro život na Zemi, jaký jste doposud žili. 
Veronika a já jsme o tomto tématu debatovali léta. Bude plnit mé instrukce týkající se laboratoří, vyrábějících přírodní léčiva, která budou zapotřebí, když nebudou vyráběny léky, založené na chemii. Změní se celý váš způsob života. Bude potřebné zajistit čistý vzduch k dýchání, čistou vodu, a potraviny bez chemikálií. Všechny nemoci jsou zapříčiněny chemikáliemi, které vaše těla  nesnesou. 

V novém věku míru a lásky budou muset nastoupit tvrdá práce a plánování.  Když bude vše na svém místě, bude to na Zemi jako v ráji. Jste vyvoleni, protože jste si vybrali, že planetu připravíte na zářivou novou budoucnost. Když bude odstraněno vše, co je zkorumpované, začnete s čistým štítem. Povedou vás přátelé z jiných planet, a samozřejmě, duchovní strana života. Vědomosti budou sdíleny všemi zeměmi a lidstvo se stane JEDNÍM, kdy všichni budou  přispívat k přátelství, lásce a míru. To je budoucnost, ke které se propracováváte. Naše Centra budou poskytovat informace, poradenství a vedení.  Lidstvo nemůže být ponecháno, aby tápalo, nevědouc, co dělat. 
Naše vřelé poděkování adresujeme všem, kteří přispěli na zakoupení našeho prvního Centra. Vězte, že vaše příspěvky budou použity k tomu, aby vytvořily lepší život pro všechny.  
Je důležité, abyste si byli plně vědomi toho, že mnozí jsou zachváceni virem, zasahujícím mozek. Není to virus medicínského typu. Používá se, aby pracoval pro Kabalu, zejména aby útočil na ty, kteří pracují pro mír a harmonii. Lidé si nejsou vědomi, že tento vir napadá mozek. Stávají se nevědomými obětmi, které musíme spíše politovat než je hanit. Lidstvo je napadáno na  mnoha úrovních, o kterých ještě nevíte. 
To vše je vyvažováno mnoha nádhernými dušemi, které se probudily a spojily pro dobro lidstva a vaší planety. Odložily stranou všechny rozdíly a starají se o lepší budoucnost pro všechny, ve světě bez válek anebo jakýchkoliv konfliktů. Ve světě, kde bude vládnout PRAVDA.
Dozvíte se vaši pravou historii a začnete chápat život na Zemi ve vší jeho složitosti. Vše, co bylo skryto, se vám otevře, protože je potřebné znát PRAVDU. Ti, kteří tajně převzali vládu nad vašim světem pro své zlé záměry, budou muset čelit následkům svých činů. Nemilosrdně zabíjeli a neprojevovali žádný respekt k lidskému životu. To vše se změní, a každý z vás přispěje k uskutečnění této změny.  
Nakládejte s přítomností, dívejte se do budoucnosti, a vězte, že toho docílíte. Rázně odmítněte všechny pokusy držet vás pod temnou kontrolou. Nastal čas, abyste se osvobodili z područí. Vychutnávejte svobodu a těšte se všemu, co tato svoboda - opravdová svoboda - přinese. Učinili jste první kroky k vašemu cíli. Uspějete.  Nyní vidíte za všechny ty LŽI, falešné poplachy, kritické situace, atd. - již nemají očekávaný účinek. 
Práce na ley liniích musí pokračovat. Děláte prvotřídní práci na ley liniích. Je třeba nové ley linie přivítat a obejmout. Seznamujete se s tím, jak funguje vaše planeta, a jste šťastni, že jí můžete v těchto těžkých časech pomáhat.
Již to nebude dlouho trvat, moje drahá. Již jsme téměř tam. Pravda zvítězí.

Tvůj, navždy oddaný Monty. 

Zpráva od Veroniky

Jediný důvod, proč jsem se s vámi podělila o informaci o útocích na mne bylo, abyste si byli vědomi signálů, které přicházejí přes vaše tělo, když je na vás útočeno. Nevěděla jsem o těchto signálech, jinak bych se sama mohla vyhnout nebezpečí. Lidé z dalších zemí mne kontaktovali ohledně útoků na ně. Je důležité sdílet takové informace.  V žádném případě jsme nechtěli šířit strach. Kdybych dovolila, aby mne ovládl strach,  jela bych sanitkou do nemocnice v Dublinu. VĚDĚLA jsem, že s něčím takovým nemohu souhlasit, tak jsem věřila svému instinktu.

Srdečné díky všem, za vaše milá přání.   
V lásce, Veronika.Website: The Montague Keen Foundation

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal. Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; 
NWBKGB2L