Montague Keen Foundation

Povolení

Paní Veronica Keen udělil povolení k 20/05/2014.

26. ledna 2015

25.01.2015Montague Keen - 25. ledna, 2015  
Dnes volám mé přátele na Zemi, aby se spojili, aby odstranili bloky z ley linií v Kalifornii a v okolní oblasti. Je to velmi důležité, protože je nutné uvolnit tuto energii pro lidstvo. Tato energie ley linií v Kalifornii je používána, aby vás udržela v otroctví. Podívejte se, jak daleko jste došli od doby, když vás na začátku Veronika požádala, abyste uvolňovali energii ley linií. 
Vše to začalo 2. února 2014, když Veronika, D a M vyšli na horu Tor v Glastonbury (Anglie), aby uvolnili energii pro lidstvo. Mnozí jste pokračovali v této práci ve vašich zemích. Podívejte se, jak daleko jste od té doby došli. Podívejte se zpět na rok 2014 a můžete vidět, kolik toho, co bylo před vámi po generace skryto, je nyní odhaleno. Docílili jste toho tím, že jste si vzali zpět energii, která je právem vaše. Nyní vás všechny, ve všech zemích, kdo čtete mé poselství, žádám, abyste vložili svá srdce a své duše do uvolnění energií zvláště v Kalifornii a okolní oblasti. Uvidíme výsledky, kterých dosáhnete.
Na Zemi jsou tací, kteří vás do svých plánů nezahrnují.  Tím, že jste nečinní, souhlasíte s tím, abyste byli součástí zničení lidské rasy. Zamýšleli jste se někdy nad tím, proč se historie opakuje? Zdá se, že se znovu a znovu vynořují ti samí lidé. Mají jiná jména a těla, ale v pravém slova smyslu nezemřou, jsou recyklováni. Jsou místa, kde jsou k dispozici těla, do kterých mohou vstoupit, takže mohou pokračovat v okupování Země a v odstraňování lidských bytostí. Dělají všechno možné, aby se tato informace nedostala na veřejnost. V důsledku toho byl na Veroniku podniknut ve čtvrtek  velký útok. Je těžké, znovu se dát do kupy, protože  ona není v rozpuku mládí.   

Oni chtějí to, co máte vy. Ale vy máte moc říct NE. Vás je 99%. Když tuto sílu odkryjete, nelze vás zastavit. 
Vyhněte se pasti kontroly mysli, která je ve vašem obýváku - televizi. Osvoboďte svou mysl, hledejte pravdu, stůjte spolu a řekněte NE.

Události pod falešnou vlajkou jsou pořádány pravidelně, aby vás udržely ve strachu. Pantomima tzv. vůdců, kráčejících spolu, je FALEŠNÁ. Byla zinscenována a přidána k obrazům skutečného pochodu. Nepřijímejte nic, co je falešné.  Zoufale si chtějí udržet moc a udělají vše, co je potřebné udělat.  Prosím, věřte si, protože jste na Zemi z nějakého důvodu - abyste zajistili, že lidstvo a Planeta Země přežijí. Prvotní Stvořitel zasáhne, když lidstvo vyšle volání o pomoc. To platí i o bytostech z jiných planet, které jsou strategicky umístěny kolem vašeho světa, a čekají na vaše volání o pomoc. Nedělat nic není možné, protože existují plány na odstranění lidstva. Ti, kterým bude dovoleno zůstat, podstoupí proces transhumanizace. 
Ti, kteří chtějí převzít Zemi, nejsou lidské bytosti jako vy. Jsou odpovědné za smrt milionů lidí. Jejich žízeň po moci je neukojitelná. Někdo může říkat, že vytvářím strach, když vám říkám, co se ve vašem světě děje. Já vám to říkám, protože to potřebujete vědět a věřte mi, potřebujete to vědět, jinak bude lidstvo zničeno a Země bude navždy pro lidstvo ztracena. Mým jediným přáním je přežití lidstva a planety.  Síť a já se snažíme zajistit, abyste byli informováni a vědomi si své situace, abyste mohli učinit informované rozhodnutí ohledně vaší budoucnosti. Vy jste architekty Nového Věku. Je na vás, abyste se rozhodli, jaké máte priority. Musíte zajistit, aby války, hlad a bezdomovectví neměly místo v budoucnosti, kterou na Zemi vytváříte. Je to váš projekt. 

Pomoc je k dispozici, musíte pouze požádat. Ti se špatnými úmysly opustí planetu stejně, jak sem násilně přišli. Není možné,  aby s vámi žili v míru, protože jejich CHAMTIVOST a touha po ovládání převažují a oni se nemohou ovládnout. Během staletí byli vyhnáni z mnoha jiných planet, ale nikdy se nepoučili. 
Lidstvo se spojí a odstraní všechny bloky. Bude sdílet technologii a zkušenosti, bude odstraněna soutěživost - v zájmu všech. Bude poskytnuta pomoc na odstranění všech chemikálií ze vzduchu, potravy, půdy, atd. Doufejme, že  budou připravena naše Centra, aby zajistila potřebnou odbornou pomoc. Potřebujeme vaši pomoc s tímto podnikem, takže prosím, buďte štědří. Je to vaše budoucnost, na které pracujeme. Lidstvo se musí spojit v LÁSCE, ne ve strachu či rozdělení. To je náš cíl. Jste s námi?

Buď silná, má drahá. Nezlomí tě. Tvůj irský duch tě udrží v chodu! 

Obklopuje tě moje láska. Tvůj oddaný Monty 


Website: The Montague Keen Foundation

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal. Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; 
NWBKGB2L

19. ledna 2015

18.01.2015Montague Keen - 18. ledna, 2015  
ROZDĚLUJ A PANUJ je dnes ve vašem světě úspěšně používáno. V minulosti to vždy fungovalo. Připustíte, aby to fungovalo i dnes? Nikdy to neselže v tom, aby to zamlžilo a narušilo proud PRAVDY, která se objevuje, aby probudila lidstvo. Lidé si většinou nejsou  vědomi skutečnosti, že jsou využíváni k tomu, aby šířili falešné informace. Ty jsou pečlivě umístěny mezi informace pravdivé, o kterých ti lidé hovoří, za účelem, aby byla zpochybněna poctivost těch, které chce Kabala umlčet. Prosím, pozorně to zvažujte a mějte se na pozoru. Pozorně zkoumejte skutečná fakta, než začnete soudit. Je to hra, kterou Kabala úspěšně hrála po staletí. Neskočte jim na to znovu.   
Kabala nemá co ztratit od doby, co boj prohrála. Chtějí pouze vytvořit mezi vámi zmatek. Neposuzujte, protože rozhodnutí, která teď učiníte, ovlivní budoucnost, kterou tvoříte. Podívejte se na historii: tento scénář se znovu a znovu opakuje, a někteří se na to znovu nachytají. Otevřete oči, podívejte se do srdce a sami se rozhodněte - poté, co jste pečlivě posoudili všechna fakta. Pak se sami rozhodněte, čemu věříte a co přijmete jako pravdu. 
Vaši utlačovatelé jsou závislí na tom, jak lehce se necháte odvést od pravdy. Tyto poslední týdny byly pro ty, kdo hledají pravdu, noční můrou.  Pamatujte, že ne vždy vidíte to, na co se díváte. Přijímáte, TO, CO JE VÁM ŘEČENO, ŽE SE NA TO DÍVÁTE. To je něco úplně jiného. Je to trik, který je znovu a znovu používán.   Je mi líto, že to musím říct, ale je lehké vás vést, jste jako ovce. Máte toho tolik co ztratit, když věříte tomu, co není pravda. Od doby, co jsem přešel k Duchu, jsem vám často připomínal, že NIC NENÍ, JAK SE ZDÁ.   
Dlužíte to sobě, abyste plně zkoumali PRAVDU. Ptejte se sami sebe, kdo má z toho největší užitek? Tím je vždy dobré začít. Kdo zajde až nejdál, aby bylo dosaženo, co chtějí? Kdo je veden chamtivostí a nemá žádnou úctu k lidskému životu? 
Bitva je skončena, ale mnozí z nich tento fakt ještě nepřijali. Nesmíte se mezi sebou přít. Vy jste JEDNO, oni se pokoušejí vás rozdělit tím, že vytvořili mezi vámi falešné rozdíly a vseli pochybnosti do vašich myslí. Neskočte na tento trik.  Jste v situaci MY nebo ONI. „My“ bylo příliš silné, takže muselo být narušeno a vy jste na to naletěli!
VÁM záleží na pravdě. Nedovolte, aby vás jejich pečlivě volené magické lži svedly z cesty. Použijí jakýchkoliv prostředků, aby převzali Planetu Zemi. Nechtějí lidi, opovrhují vámi. Mnozí z vás to nechtějí vidět, ale když předstíráte, že to není, oslabujete své postavení. Je vůlí Zdroje vám pomoci odstranit vše, co je temné a negativní, abyste mohli znovu začít s čistým štítem. Pomoc pro to je již připravena, a čeká v záloze, až otevřete oči. Spojte se, abyste vytvořili budoucnost beze všeho stresu a potíží, které pro vás vytvořili, aby vás udrželi v otroctví. Otevřete vrata vašeho vězení a okuste ve vašem světě svobodu.    
Podívejte se na pokrok, jaký jste učinili od doby, kdy jste si uvědomili důležitost uvolňování energie  ley linií. Tento proces otevřel dveře informacím, které byly před vámi skryty. Prosím, pokračujte v této mimořádně důležité a potřebné práci. Energie může být použita pro dobro nebo pro zlo. Posvátná místa musí být vždy udržována ve světle, zejména v Irsku, protože odtud je ovládáno mnohé.  Časem se dovíte o mimořádné důležitosti Irska. Snažně prosím irský lid, aby ochraňoval svůj posvátný ostrov. Ceňte si všeho, co je posvátné a co je ve vaší péči. 

Veronika s tím měla trpkou zkušenost, když byla silná energie posvátného místa v Irsku použita, aby jí ublížila, lidmi, kterým neměla věřit. Zlí lidé přicházejí v různých převlečeních, tak se mějte vždy na pozoru. Přicházejí, aby pomohli...ale pomohli k čemu? Nyní je nesmírně důležité, komu věříte. Buďte vždy ve střehu. 
Je plánováno mnoho dalších událostí pod falešnou vlajkou. Očekávejte je, protože pokaždé se odhalí. Jsou tak pečlivě připraveny - jak byste si vůbec mohli myslet, že je provedli nováčci? Někdy mohou někoho ošálit, ale všechny a ne trvale. Poznejte svého nepřítele - kdo pokaždé         ukáže prstem. Je zajímavé, jak téměř okamžitě prohlašují, kdo to provedl. Mají připravené své „mouly“, kteří jsou zranitelní, a pokaždé je to stejný scénář. 
To, co v těchto  nejistých časech děláte, je velmi důležité. Musíte kráčet po cestě k lepšímu světu pro celé lidstvo. Byli jste vybráni, abyste byli v této době na Zemi, abyste to uskutečnili. Je to obrovská odpovědnost. Jste na ni připraveni?
Společně to můžete dokázat.  Nenechte se zlákat k nenávisti k jiným lidem, protože to bylo pečlivě zorganizováno, aby byly mezi vámi vytvořeny rozdíly. Všechna náboženství byla vymyšlena a vytvořena Vatikánem, aby vzniklo mezi lidmi rozdělení, války a konflikty. Musíte připustit, že to fungovalo. Každý na to skočil. Ale nyní je čas vidět světlo a k tomu,  abyste se z těchto léček vyprostili. O vedení žádejte Zdroj a ne PROSTŘEDNÍKA. Nebyl nikdy zapotřebí, ale bylo pro něj vhodnější předstírat, že tomu tak je. Vyhrál; vy, bohužel, jste prohráli, když jste svou důvěru vložili do špatných rukou. Když se vrátíte k Duchu, vše se stane zcela jasné, a okamžitě uvidíte, jak byla náboženství zneužívána k manipulaci s lidskou rasou. Osvoboďte se, přátelé. Odstraňte všechny falešné bariéry a spojte se v lásce a přátelství.  
Moje drahá Veroniko, opatruj se a buď stále ostražitá. Nepřepínej se. Pomoc se objeví, když ji nejméně očekáváš. Nyní jsme pár metrů od cíle.  Již nemohou udržet krok. 
Miluji tě. Tvůj oddaný Monty 

Website: The Montague Keen Foundation

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal. Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; 
NWBKGB2L

12. ledna 2015

11.01.2015Montague Keen - 11. ledna, 2015  
Nyní  jste svědky rozpadu Kabaly. Dělají chyby. I když vystupňovali kontrolu, již to nestačí, aby vás všechny drželi v  otroctví. Uvnitř se vytvořily frakce,  vzájemně si nedůvěřují. Jejich nenasytnost nemá hranic. Mezi zloději cti nehledej.
Nyní vidíte širší obraz, a také nesrovnalosti ve vysvětleních, která Kabala podává ohledně svých falešných operací. V minulosti to vše fungovalo jako magie na ovládání mas. Již dříve jsem vám řekl, že jsou to bytosti, které se drží svých zvyků, takže pokud to zafungovalo jednou, dělají to znovu a znovu. Ale nyní to již nefunguje. 
Kabala je uzavřena v třídimenzionálním uvažování. Nemohou zvednout své vibrace nad třetí dimenzi a nikdy toho nebudou schopni. Velká většina z vás již není chycena ve 3D. Nyní jasně vidíte, čeho je Kabala schopna. Oni nemohou přestat se svou hrou, ale vy můžete, a v tom máte výhodu, k níž jste směrovali. Když děláte své vlastní rešerše, odstranili jste okovy, které vás držely v temnotě a pod kontrolou. Sledujte se zájmem, co udělají v příštích několika měsících, když se perou a bojují mezi sebou, jak se snaží udržet moc. Je to hra, v níž je předurčeno, že prohrají.  Zničili každou planetu, na kterou vstoupili, protože nemohou žít s původním obyvatelstvem. Jejich chtění vzít si vše pokaždé způsobuje jejich pád, a budou opět vypuzeni, aby se vrátili, odkud přišli.  
Bude to chtít čas, aby se spravily všechny škody, které na Zemi způsobili. Vy, mí drazí přátelé, budete muset posbírat střepy a opravit škody. Musíte nalézt nové cesty, jak na Zemi žít. Naše centra budou hrát obrovskou roli v restrukturalizaci života na Zemi. Prosím, pomozte nám toho dosáhnout, protože to nemůžeme udělat bez vašich příspěvků. 
 Po dlouhou dobu to Kabala měla, jak si to zařídila. Čipovali děti, které přišli na Zemi s posláním, a používali různé metody ovládání,  aby se pokusili jim zabránit v dokončení tohoto poslání. Veronika se dověděla, že ji vzali na palubu nepřátelské lodě a očipovali ji, když jí bylo 5 let. Ten čip Kabale umožňuje, aby ji našli.  Po celý život jí to způsobovalo problémy. Dělali toho mnoho, aby zabránili Veronice a mně, abychom se potkali. Až teď se Veronika dovídá, co bylo uděláno, aby jí bylo zabráněno setkat se se mnou  a také  s těmi, s nimiž potřebuje spolupracovat. 

Místa reptiliánské kontroly mysli jsou všude kolem vás. Jsou ukryty ve výškových budovách a v monumentech. Jsou speciálně vymyšleny, aby vám škodily a ovládaly vás. Vše bylo zahaleno závojem iluzí, aby vám bylo zabráněno vidět skutečný obraz. Vše je strategicky umístěno, aby to vám, lidem, maximálně škodilo. Oni vás zde nechtějí, protože doufali, že to bude jejich planeta.  Vzhledem k tomu, že ztrácejí půdu pod nohami, se vše vyvíjí rychleji, takže nemůžete ztrácet čas, protože v sázce je vaše přežití. Spojte se a pracujte společně. Musí být chráněna vaše budoucnost na Zemi. Oni ničí životy ve snaze udržet se,  i když vědí,  že bitvu o ovládnutí Planety Země prohráli. Používají ČERNOU MAGII a toto používání Temného umění je dosud drželo u moci. Zabránili jsme válkám, které tak zoufale potřebují aby vládli a my v tom budeme pokračovat. Zabíjení nevinných lidí musí přestat. 
Je tu ještě další osoba, kterou mají především na mušce. Očipovali ho před několika lety. Dali mu kolem krku neviditelný obojek, který zafunguje pokaždé, kdy se „probudí“ a  nutí ho to jít zpátky ke svým manipulantům, kteří ho potrestají.
Na ovládání používají kroužky a implantáty. Je to nejtemnější Černá Magie, a je bezohledná a strašná. My, z Ducha, vás žádáme, abyste se v myslích zaměřili na to, aby byl tento člověk osvobozen. Lidstvo potřebuje, aby se to stalo. Oni ho používají jako prostředníka, aby škodili Veronice, aby onemocněla a byla vyčerpána a aby jí to způsobilo velké bolesti a nemohla spát. Prosím, pomozte.
Moje drahá Veroniko, vím, že na výročí mého úmrtí, vždy 15. ledna, si  připomeneš ten hrozný večer v Královské Akademii umění, kdy jsem naposledy vydechl při přednášce, která byla filmována. Neopustil jsem tě, ani nikdy neopustím. Jsme jednou součástí, spolu s tím, kdo potřebuje pomoc. Tři části jedné duše. Když jeden trpí, všichni to cítíme. Kabala to   všechno ví a využívá skutečnost, že když ubližují jednomu, mohou ranit všechny  tři z nás. Pouto mezi námi nemůže být nikdy přerušeno. V srdci víme, že je to všechno pravda. 
Připravte se na to, že vytvoříte novou budoucnost bez válek, hamižnosti nebo jakékoliv korupce. Můžete to udělat a uděláte to. 

Tvůj navždy oddaný Monty 

Website: The Montague Keen Foundation

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal. Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; 
NWBKGB2L

5. ledna 2015

04.01.2015Montague Keen - 4. ledna, 2015  
Jak ve vašem světě jasněji svítí světlo pravdy, odhaluje temno a vše, co bylo před vámi skrýváno. To zapříčiňuje, že někteří z vás nechtějí vidět pravdu, protože se vám ten pohled nelíbí. Nechcete uvěřit, že jste ovládáni tak špatnými lidmi, kteří se tváří jako vaši ochránci. Je to pro vás nejtěžší doba, protože začínáte vidět mříže vězení, v němž žijete a které přijímáte jako součást normálního života na Zemi. 
Neútočte na tyto posly. Je jejich posláním odhalovat pravdu. Byla zneužita energie pro tvoření života na Zemi. Je používána proti lidstvu. Pedofilie je používána Temnými, je to pro ně kyslík života. Podívejte se kolem sebe; podívejte se na bašty moci a zjistíte, že pedofilii potřebují, aby získali sílu. Potřebují krev a maso lidí, aby si udrželi svoji formu na Zemi. Není to hezký obrázek, ale je takový, na jaký se musíte podívat a naložit s tím. Závisí na tom vaše přežití. Když budete před tím zavírat oči, nezmizí to, ale když je budete zavírat, vyjadřujete tím souhlas, aby to pokračovalo. 
Lidstvo trpí, protože dovolujete těm, kdo se pokoušejí převzít vaši planetu, aby dělali, co se jim zlíbí. Neuvědomujete si, že oni nechtějí vás, ale Planetu Zemi. Říkají vám zcela otevřeně, že vytvářejí Nový Světový Řád. Nic nemohou udělat, aniž by vám o tom nejdřív neřekli, co chtějí udělat. Takže když to řeknou a vy nic neuděláte, dáváte jim tím svolení k tomu, aby v tom pokračovali a ničili život lidí na Zemi. Tohle chcete?
Máte schopnost spojovat se a odstranit vše, co je temné a zkorumpované, a tak obnovit život na Zemi do podoby, jak to kdysi bylo. To si vyžaduje oddanost a to,  abyste odmítli být součástí mas s ovládanou myslí, abyste jim mohli pomoct pochopit, proč jsou tak apatické a ovladatelné. 
Lidé potřebují, aby jím byla ukázána cesta vpřed, protože bitva o to, udržet je v temnotě  ztrácí půdu pod nohami. Aby mohli převzít váš svět, oni potřebují, abyste byli lhostejní k tomu, co se děje, protože to nemohou udělat bez vašeho souhlasu. Prosím, vážně o tom přemýšlejte. Temní prohráli bitvu, která se odehrála mimo  vaši planetu, takže se zoufale snaží  udržet si holý život na Planetě Zemi. Výsledek bitvy, která proběhla ve vesmíru nepředpokládali, proto v případě, že by také prohráli boj o Zemi, se připravují opustit Zemi přes Ukrajinu. Jsou proto VELMI NAZLOBENI. Takže útočí na každého, kdo se snaží odhalit jejich plány. 
Mají zbraně jaké si vůbec ani nemůžete představit. Neposuzujte je svými vlastními standardy, protože to přispělo k vašemu pádu. Oni v žádném ohledu vůbec NEJSOU jako vy. Pouze vypadají jako vy, ale je to jenom vnější obal. Již nedělejte ty samé chyby, jaké jste dělali posledních 2000 let.  
Dívají se na vás s pohrdáním, pro ně jste tady jenom pro to, abyste jim sloužili. To si myslí. Vytvořili pro vás STRES tím, že  vytvořili peněžní systém. Otravují vaše těla vzduchem, vodou, potravou a léky, které vám dávají.
Doposud jste to přijímali bez reptání. Proč, proč, proč to přijímáte? Proč jste přijali to, že ty jiné rasy (které nemají žádné právo být na této planetě) vám škodí? Musíte o tom vážně přemýšlet. Dlužíte to sobě a těm, kdo jsou na vás závislí. Planeta Země závisí na tom, jak ji budete chránit. Nepředávejte svou sílu druhým, např. když volíte někoho,  aby za vás rozhodoval. Proč věříte těm lidem, kteří vás soustavně zrazovali? Vytvářejí pro vás válečné situace, zas a znovu. Pokračují v tom, a žádají Třetí světovou válku. Ptejte se sami sebe, PROČ.  

Proč je pro ně tak důležité ZABÍJET. Proč POTŘEBUJÍ ENERGII STRACHU a přelévání krve? Každý voják je KRVAVOU OBĚTÍ. Už jenom to o něčem vypovídá. Nemůžete si dovolit ten luxus, jenom sedět, uvažujte o tom tak, že jste ve válce, a že bojujete o své vlastní přežití. Temní použijí všechny prostředky které mají, lidské a jiné, aby vás udrželi v temnotě a nevědomosti. Závisí na tom jejich přežití. Oni mají výhodu, že mají finance, atd. 
Vy máte jeden druhého. Je vás 99%. Stvořitel je na vaší straně, takže uspějete. Nemůžete převzít Zemi, když nebudete  spolupracovat. Doufali jsme, že tato situace již bude v r. 2015 vyřešena, ale jezuité vytvořili v prosinci problém, což odložilo naše plány. Říkám odložilo, ne zničilo. Prosím, posílejte lásku a světlo do této situace. Pamatujte, že Temní plánovali toto převzetí po 2000 let. Vše připravili, nic nenechali náhodě (anebo si to mysleli). Nikdy ani na chvíli nepředpokládali, že se lidstvo probudí a jejich podrobně vypracované plány rozcupuje. 
Vy, mí přátelé, jste je překvapili. Nyní  nevědí, jak dál. I když se připravili na odchod, stále ještě doufají, že najdou způsob, jak zůstat. Je to na vás: jste připraveni spojit se, abyste navždy odstranili všechny ty, kteří chtěli odstranit lidstvo ze Země? Ve slovech a myšlenkách je síla, takže je použijte moudře, na odstranění všeho, co je pro lidstvo a Planetu Zemi  negativní. Můžete to udělat. Moc je ve vašich rukou. 
Má lásko, procházíš těžkým obdobím. Útoky jenom dokazují, jak je Kabala zoufalá. Byly ti ukázány konečné výsledky, mnohokrát. Jde pouze o to, dostat se tam. Lidé se každým dnem probouzejí a jejich světlo odhaluje korupci a temnotu, která ztrácí nad lidstvem vliv.
Jsem vždy po tvém boku. Tvůj navždy oddaný Monty 


Website: The Montague Keen Foundation

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal. Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; 
NWBKGB2L

29. prosince 2014

28.12.2014Montague Keen – 28. prosince, 2014  
Celý systém života, jak ho znáte, se rozpadá.  Je to zřetelné. Šíří se zmatek, když vše, v co jste věřili, se před vámi ukazuje, že je PROHNILÉ DO MORKU KOSTÍ. Lidstvo se stalo obětí největšího podfuku v dějinách vesmíru. Vy, mí přátelé, kteří jste byli vybráni, abyste odhalili pravdu a odstranili zkorumpované z mocenských pozic: nastal čas,  abyste viděli iluzi takovou, jaká je, a poté aby byl život na Zemi znovu vybudován pro lidstvo. Ti, kdo si vynutili přístup na Planetu Zemi,  vetřeli se na mocenská místa po celém světě a pozměnili skutečné dějiny člověka  jak se jim to hodilo, se musí připravit na to, aby opustili Zemi stejným způsobem, jakým si vynutili přístup sem. Oni  nikdy nebudou moci pozvednout své vědomí. Navždy zůstanou ve 3D. Proto se tolik snaží udržet co nejvíc z vás ve 3D - abyste byli stále po ruce jim sloužit. Bohužel, mnozí z vás jste příliš vystrašeni, abyste se zajímali o pravdu a pohnuli se  vpřed.  Zapletli jste se se systémem kontroly, takže budete muset prožít zbytek vašich životů na Zemi v  úrovni třetí dimenze. 

Boj ve vesmíru je stále od vás vzdálen, ale brzy  budou všichni vidět o tom stále jasnější důkazy. Boj o duše neutuchá. Je to zřejmé všem, kdo jsou probuzeni.  Mnohým z vás byly ukradeny frekvence, i když si to vůbec neuvědomujete.  Způsobuje to, že jste úplně ovladatelní a servilní.  Tak je pro kabalu lehké, aby vás použila jako otroky, abyste útočili na ty, kteří se pokoušejí  probudit vás a dostat ze systému kontroly.  Prodali jste své duše, aniž byste věděli, co činíte.  Za posledních 2000 let kabala vše plánovala.  Jediné, s čím nepočítali, bylo PROBUZENÍ, ke kterému dochází. Nevěřili, že by lidé mohli pozvednout své vědomí natolik, aby jasně viděli, co se děje. 
Vše v televizi, v novinách, ve vzdělávání, potravinách,  vodě, vzduchu, atd. bylo vytvořeno  tak, aby vás udrželo ve 3D. Celá historie, jak vás ji učili, je nepravdivá: zcela falešná. Byla napsána těmi, kdo vás ovládají, aby zmátla vaše mysle. Nic, opakuji - nic nezačalo na Východě. Začalo na Západě. JIŽ TATO JEDNA PRAVDA ukazuje, že vše, co jste se naučili, je zcela vymyšlené. Příslušníci kabaly vymysleli náboženství, a napsali Bibli, aby  tak zajistili, že přijmete jejich konsipraci. Kristus žil dlouho předtím než římsko - katolické náboženství vůbec existovalo.  Nic, co označují za evangelium není pravda.  Vytvořili příběh o Kristovi, který není pravdivý: nebyla stáj, kříž, ani národnost. 
Na naší straně života je obrovská snaha o záchranu lidstva a Planety Země. Pomáhají nám dobré bytosti z jiných planet a probuzené duše na Zemi, které obětovaly své životy pro tuto konečnou fázi.  Na ty, jejichž úkolem je nám pomáhat, je nelítostně útočeno zbraněmi, o nichž nemáte ani potuchy. Kabala má o mnoho sofistikovanější zbraně, než jste si vědomi.  Vy znáte pouze skalární a  mikrovlnné zbraně, atd. Když příslušníci Kabaly cestují, nepoužívají metody, známé lidem.  Mohou se pohybovat rychlostí, která by vás ohromila. Vaše nevědomost vás udržuje na místě. Pravdou je, že žijete ve světě, o němž nic nevíte. Kabala může dokonce číst vaše myšlenky, takže jsou vždy o krok před vámi. Dokud se neprobudíte a nebudete stát při sobě, zůstanete bezmocní.  
Irský národ si tuto skutečnost uvědomil. Spojili se, aby provedli vyžadované změny; a v tom uspějí. Prosím, modlete se za ty, kdo se vás pokoušejí vyvést z temnoty. Někteří procházejí těmi nejstrašnějšími zkušenostmi, včetně chemikálií v potravinách a vodě, a implantovaných přístrojů.  Nezávadné předměty mohou být použity na implantování temných energií, jakož i myšlenek a cílů, které jsou dotyčné osobě zcela cizí. Tito lidé potřebují vaši pomoc, když se snaží osvobodit z této temné kontroly.
Jakmile převezmete kontrolu  nad vaší planetou a odstraníte vše, co je temné a zkorumpované, vše bude obnoveno.  Znovu bude svítit slunce a bude obnoven mír. Odstraňte pouta kontroly.  Pamatujte, že kabala nemůže existovat ve světle, takže vyzařujte své světlo a sdílejte ho se všemi na  vaší cestě, a nastolíte mír. To je vše, co potřebujete dělat. Kabala se vašeho světla bojí, protože je mocnější, než jejich zbraně. Když to děláte, my, z Ducha, znovu půjdeme s vámi, abychom vám pomohli obnovit harmonii. 
Kabala se velmi snažila zabránit tomu, aby v Irsku vzniklo naše centrum.  Bojí se toho, že by se Irové mohli probudit a zjistit PRAVDU O TOM KDO OPRAVDU JSOU. Centrum musí vzniknout, protože dá impuls dalším zemím, aby se tam stalo totéž a lidé se spojili a odstranili  vše, co je zkorumpované. Irsko povede cestu. Budeme mít Centra všude na světe, protože lidé budou potřebovat pomoc, aby se mohli přizpůsobit zcela novému způsobu života. Mí kolegové a já, ve světě ducha, chceme poděkovat všem, kdo  mají stále víru v moji práci s Veronikou. Víme, že je to potřebné a tak to bude pokračovat.  Láska povede cestu vpřed. Pro zlomyslnost není místo, protože takové útoky škodí duši. Vaše duše je věčná, vše ostatní je pomíjivé. 
Buďte připraveni a udělejte si plány na dobu, kdy kabala Zemi opustí.  Musíte být připraveni  vyrovnat se se zmatkem, který po sobě zanechají.  Zničí toho tolik, co budou moct, když budou odcházet. Lidstvo zmařilo jejich plány  na to, aby měli planetu sami pro sebe, pouze s několika lidmi, kteří by jim sloužili; planetu bez „ nepotřebných jedlíků“. Tak by byli mohli žít ve své pravé podobě,  aniž by se museli přizpůsobovat tomu, žít v tělech, podobných lidským.  Byli by mohli být sami sebou, a bez zábran vypadat tak, jací opravdu jsou. 
Za chvíli začne rok 2015.  Rozhodnete se šířit světlo a lásku všemu lidstvu? Budete stát společně s vašimi bližními a  odstraňovat ze Země vše, co  je temné a zkorumpované? Prosím, udělejte vše, co můžete, abyste pomohli vytvořit lepší budoucnost pro celé lidstvo. Budoucnost, bez korupce. Odstranění všech chemikálií z jídla, vody, vzduchu , léků, atd. Začněte si dělat plány, jak byste chtěli, aby vypadal život na Zemi. 
Chci vás požádat, abyste pochopili, že Veronika momentálně prochází velmi těžkým obdobím, kdy čelí útokům a nedostatku spánku. Obává se o přátele, které drží kabala. Protože to je poslední bašta kabaly a ničí každého, o kom si myslí, že jim stojí v cestě. Boj se stal velmi bezohledný. Posílejte lásku tomu, který bojuje, aby se osvobodil z okovů kabaly. Před svým návratem na Zem si zvolil, že zažije hloubku temnoty, aby  se mohl vcítit do těch, kteří to zažili.
Dívejte se do budoucnosti, kterou tvoříte. Zajistěte, aby byla mírumilovná a harmonická pro všechny, kdo na Zemi žijí.   
Mé srdce je s tebou, Veroniko, protože vím, čím procházíš. Není to lehké. Je to těžká a bolestivá cesta, ale docílíme toho, co jsme si předsevzali. Jsme tři v jednom, a když je zraněn jeden, jsou zraněni všichni tři. To nelze změnit, protože to tak je od začátku věků. My tři jsme spolu úspěšně pracovali po mnoho životů a budeme v tom pokračovat.    
Má drahá, obklopujeme tě láskou a světlem.  Tvůj navždy oddaný  Monty.


Website: The Montague Keen Foundation

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal. Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; 
NWBKGB2L

22. prosince 2014

21.12.2014Montague Keen – 21. prosince, 2014  
Drahá Veroniko, bolí mne srdce, když vidím, jak na tebe různým způsobem útočí. Bolest, kterou jsi zažila v posledním týdnu, byla zapříčiněna velkým šokem. Bylo to nečekané, takže jsi nebyla připravena. Naštěstí byla s tebou přítelkyně. Děkuji, že byla k tobě laskavá. Byla svědkem útoků a jednou o tom napíše. Důvod, proč se útoky stupňují, je následující:
Boj mezi Světlem a Temnotou se dostal do nové fáze. Kabala neodejde ze Země bez velkého boje.  Nereagují na žádné diplomatické výzvy, aby odešli v klidu. Pokud si myslíte, že právě teď nejste ve válce, nikdy jste se více nemýlili. Tato válka probíhá na všech úrovních a v blízké budoucnosti se stane více viditelnou. Vaše nebe je velmi zataženo kvůli velkému chemtrailsování a tak je zabráněno, aby bylo jasně vidět, co se děje. 
PTEJTE SE, co před vámi skrývají? Když je nebe jasné, využijte to, abyste se podívali na „hvězdy“, protože na jejich povrchu je patrný velký pohyb. Také si všimněte, jak váš měsíc z času na čas mění tvar. Když se to stane, chvilku na to se nebe zatáhne. Věci nejsou takové, jakými se zdají být. Je tomu tak již dlouho. 
Zemi se pokouší ovládnout několik ras. Nebudu je jmenovat, protože vás nechci vyděsit. Na Zemi jsou rasy, které jsou vám zdánlivě podobné, ale tak to není. Podobně jako ty, kterým se podařilo dostat do našeho domu. Tvá přítelkyně tě ochránila.
Energie světla sestoupí na Zemi a vy je poznáte. Víš, co je třeba udělat. Nic nemůže tomuto posunu zabránit. Temní se pokusí vlákat mnoho lidí do tzv. přátelských kosmických lodí. NEJSOU takové! Temná strana potřebuje duše, aby zaplnila jiné dimenze, a ony budou pro lidstvo navždy ztraceny. Na rozkaz Kabaly budou části vašeho světa zničeny. Chtějí vytvořit paniku, protože potřebují váš STRACH. Vždy budou překrucovat pravdu. 
Vím, že někteří se neprobudí, ani když mají pravdu před očima. Kabala na to spoléhá. Podívejte se na symboly ve vašich ulicích: figuríny v obchodech s pokroucenými rohy. To jsou znamení bestie, přímo před vámi. Jaké poselství je za tím?
Stále víc lidí, kteří se odváží promluvit, je zavíráno, zavražděno, anebo mají „nehodu“. Seznam roste. Temná Strana se vás pokouší umlčet.  Dělají co mohou, aby se k vám pravda vůbec nedostala.  Potřebují vás udržet v matrixu 3D BEZVĚDOMÍ.  Zase umístili mřížku nad mřížkou ley linií Země. Přežití Planety Země závisí na vaší práci s ley liniemi. Je to mimořádně důležité. PROSÍM, pokračujte v této práci. Časem vám bude ukázáno, jak důležitým způsobem jste přispěli k tomu, aby planeta přežila. 
Kabala neuspěje, ale mohou vzít sebou mnohé z vás. Musíte stát pevně na zemi. Nemůžete to dělat se zavřenýma očima. Musíte si vyvinout rutinný způsob ochrany.  Spojujte se s  prostorem vašeho srdce, a přes něj na jedné straně se středem Země, a na druhé straně s Centrálním Sluncem. Stoupněte si do světelného sloupu a pak se propojte s nebem a zemí. Žádná negativní energie nemůže vstoupit do světla, takže se naplňujte světlem, jak jen můžete. Ochraňujte Zemi, protože kabala zablokovala slunečné světlo. Znovu se to upraví. Posunete se do 5D Lemurského věku. Zůstal pohřben ve vašich vzpomínkách, ale znovu rozkvete.

Země se připravuje na to, aby přestála velké změny, větší než si dovedete představit, aby vás přivedla do Nového Věku, což je nový dimenzionální stav života. Lemurie nikdy Zemi neopustila, pouze odešla z vašeho pole vnímání. Nyní jste ve fázi Závěrečné Hry. Ukončí dlouhé období otroctví, které nezotročilo pouze všechny živé bytosti na Zemi, ale Zemi, Gaiu, samotnou. Nyní máte šanci změnit to. Tak buďte součástí tohoto osvobození a zažijte přechod jako první.
Každý z vás má odpovědnost vůči všemu lidstvu a planetě, a před tím se nelze schovat. Jděte se změnami, pracujte s nimi.  Budete v pořádku - když budete držet spolu, proto vás nelze porazit. Ti členové kabaly, kteří odmítají opustit Planetu Zemi, shoří nebo se vypaří.  Nebude to hezký pohled, ale vybrali si to.  
My, v duchu, tuto válku sledujeme.  Je mimořádně brutální. Kabala může ztratit všechno, takže bude pokračovat až do hořkého konce.  Na obou stranách vidíme velké ztráty. 
Omlouvám se, že přicházím s touto informací v tomto čase šťastných rodinných setkání, ale kdo je připraven, není zaskočen. Budete mít čas, abyste si o tom přes svátky promluvili. 
Užijte se období svátků, protože budou poslední v této podobě. Brzy budete moct slavit osvobození ode vší temnoty. 

Moje drahá, ještě stále jsi velmi křehká. Dávej na sebe pozor a pokus se odpočívat, protože jsi ve velkém stresu.
Jsme stále s tebou. Tvůj oddaný Monty. Website: The Montague Keen Foundation

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal. Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; 
NWBKGB2L

16. prosince 2014

14.12.2014Veronica Keen – 7. prosince, 2014  
Bohužel, tento týden nemohu s Montym psát.
Síla útoků je nesnesitelná. Kabala je pevně rozhodnuta zabránit tomu, aby pravda vyšla najevo.  Mají v plánu naplnit předpověď o falešném útoků mimozemšťanů na Londýn. Určití lidé znají podrobnosti. Chtějí lidi přinutit, aby zůstali ve 3D, a přijali další bezpečnostní opatření a chtějí nás zavést do Agendy 21. 
Potřebuji čas, abych se pokusila znovu nabrat sílu. Prosím, pochopte, že nemohu odpovídat na všechny mejly. Jsem teď v příliš velkém stresu.  Plně rozumím tomu, proč se Jean Haines momentálně stáhla. Doufám, že v příštím týdnu budu pokračovat.

V lásce a světle, Veronika

Website: The Montague Keen Foundation

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal. Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; 
NWBKGB2L